Đurin zęt Ivo, ščerka Zdénka i vnuki Jožek i Kadir, so več pet lét z Đurom na istim grunto.

Od leta nagled’uvlejo jęnoga stána f Čakofco.

– Lépi stán, ali hajdi košta. Zeli bi si kredita, ali da je Ivo né zeti na posel za stâlno, a Zdénka pa déla pre privatniko da-pa-da. – Neka malo pen’ez so zešparali, ali to je né dosta za stán.

Đura je rękel Sidi: “- Čuješ, nagovorimo ove dvâ ka si kupijo totoga stána, ka mi dójdemo do zrâka! Drugač bodo nam toti dvâ i dvóje dece na grbači vek-i-večni. – Imamo neka zešparanoga – i jâ jim to dám! Nam bo pénzija dosta. – Naj idejo na svoje! – Naj se nam meknejo z grbače i vugnejo z grunta, ka bomo živeli v miro Bóžjomo!”

Sida je rękla: “- Može! – Bomo jim tak rękli! – Pomoremo jih i naj idejo na svoje!”

Ščer Zdénka i zęt so to dočakali – vesęli kak vušive gače! I Sida i Đura so takâj bili vesęli!

– Ivo je odma drugi dén išel k prodâfco, dâl mo je kaporo, napravili so ugovore, za tjęden dni je Ivo platil i – kupili so si stána.

Pre Đuri se napravila oproštajna! Sida je spohala piceka, narezala tiblico i s’i skupa so se veselili ka so se Ivek i Zdénka odsęlili na svoje.

Đura jim je rękel: postele imate i dober dél meblina imate. Mi vam dâmo nahtkasline i gredenca – jer smo si kupili nóve. Sida je rękla: “- I šporhata si otpęlajte! Jâ bom jęden čas kuhala na ovim stârim na drva, jer tak-i-tak kurimo ka se gréjemo …i bom vam nabrâla i nekše rójgle … i tajéri vam – pól morem dati, jer več namo trebali tulko toga… da ga vas nębo!”

Ivo i Zdénka so se ón pondélek odsęlili. Baka Sida je pustila suzo nad vnukecom Kadirom:

” – Lééépo moje bakino, kaj bom ja bez tębe?! – Bóš me dojšel da glet?! – Me naš pozâbil?”

Mlâdi so znosili ze svoje hiže i z Sidine kuhje sę ka se dâlo (i neka ober toga). Odsęlili so se f Čakovec, fsęlili se f svój stán i za otvoréje pozvali pajdâše! – Napravili so hęrbeka i preslavili!

F srédo v jutro je Zdénka dojšla k mami Sidi: “- Baka, dopęlala sam Jožeka sém f škólo, pa sam mo rękla naj po škóli dójde k tębi i naj se tu najé! – Znâš vę, f srdini leta né moči méjati škólo pa bo vę to za jęn čas tak! – A tu ti stâvim i maloga Kadira jer ga ga tam v déčjemo vrtičo né mesta. Nésam mo ftegnola kupiti kekse i mléko, to najrâjši jé! – I friške klipiče rad jé! – To mo ti kupi ili spęči! – Potli valda dójdemo po jih, čé Ivek dójde na vréme s posla …”

Toti dén so Ivo i Zdénka né dojšli po deco. Tretjo vęčer je k Sidi dojšla ščerka Zdénka:

“- Baka i jâ bom si tu prespâla … męni se sámoj ne splat’i na rešó, sámoj za sębe kuhati, a i zima je … Znâš tam némamo drvi za šoprhat … a strujo so išče né nazâj prekapčili… tre strašno puno plat’iti – zaostâtke … To bomo se potli spom’inale …

Ivek je of tjęden ze svojim privatnikom na tereno, pa sam mo rękla, naj s terena sam dójde sém – jer dóma je zima, a i deca su tu …

V dečkérovi tâškici je toti ček za zaostâtke za struju, pa ti to plâti, a onda ti – jâ povrnem da Ivek dob’i plâčo … čé bó … valda te bó jęmpot neka dobil …?!

… Jedino … išče … ka ne pozâbim … – čé bi mi posódila kakšo hiladarko ka si idem f Čakovec kupim féronge za svój nóvi stân, jer čé bomo se da … zarésen fsęlili vuti stán … naj bilo lépo ka v nóvomo stáno nębi méla nove féronge … jer ove stâre so zamukjene … ne pašejo mi k tepihima … a i néso modęrne … – Ipak je to grâd! – A vę moram iti na frizuro i k pedikero! Tam v grâdo se … to tak šika hod’iti … nębrem vę ja biti drugakša…!

– Dugač, sę je vredo i lépo nam je – otkak smo na svojim! – Ajde čao!”

Povratak na naslovnicu…