V Mésni zajednici Glavatišče je v meseco julijošo, tripot bil veliki škandâl. Nešči je po sim hižama vu vulici, v noči po trdi kmici, pobral – mala pótna vrâta z lesi i otpęlel jih je na pole, na križóje polski póti pre Čepo i tam jih namętal na kup! Drugi dén so si ludi morali iti na pole – po svoja pótna vrâta, ki z biciklinaj, ki z aotaj, ki z tâčkaj…! – I nišči je né zazvedil i nišči nęzna – štó to déla i zakaj se to déla!?!

Đura je, kak precednik Udruge penzijonéri Glavatišče, pozval Pepija i Dragija, šteri so Precedništvo udruge, k sębi na dvor pod svojo hruško. Véčali so – kaj napraviti, jer sęlo je zgub’ilo svojega mira!?

Đura je predložil ka obavéstiojo milicijo – ka primejo totoga šteri krâde pótna vrâta.

Drago i Pepi so mo rękli: “- Nič nav s toga! – Milicija ide vum samo ako je kvâr vekši od hilado kuni! A tu ga ga zapraf kvâra opče néga, jer se pótna vrâta drugi dén nâjdejo!”

Đura je rękel: “- Neka móramo napraviti ka bo f sęli mir!”

Vu dvoro dé je Udruga penzijonéri véčala, Đurin vnuk Jožek, Pepijov Francek i Fęrijov Pętrek so igrali nogometa. V jęn hip dójdejo dečkéri do Đure pa mo velijo:

“- Mi smo Precedništvo Glavatiške udruge pogójiči (GLUP)! – Mi vam to moremo réšiti! – Moremo paziti sęlo! – Samo, za našo – logistiko, opremo i kordinacijo moramo vam naplatiti i to bo vašo Udrugo koštalo tristo kuni na mesec! Opcija ponude je dvé vure!”

Đura je zakričal: “- Kaj ste nori!? – Gjusi jęni! – Bešte dale ritat! – Kakša Pogójička udruga? – Kaj vi žępi znâte!? – Bóm vam jâ dâl tristo kuni – po hrpto! – Tak ka bo vas sukalo!”

Precedništvo je donęslo jednoglasno odloko ka saka hiža, štera ima pesa, mora ga navęčer rezvezati z lanca i pustiti – naj ide kam oče! Dobro bi bilo ka se išče nabâvi kakši nóvi pes pre hiži štera ga néma. Čé što dójde jęmat pótna vrâta, pesi ga bodo pret’irali ili bodo bâr nagovéstili i rezglâsili ka nešči nepozvâni lohni okóli nečji pótni vrât!

Od totoga dneva vu totomo mirnomo kvârto se stopram – zgubil mir! Céle noči se lajalo, cvililo i skujkalo – ka je to né bilo za premâgati! Ludi so se bunili! A ftruc pesaj je nešči z osmeri lesi vu vulici znova pobral mala pótna vrâta i znosil jih na kup pre Čepo!

Đura je znova sezval Precedništvo Udruge penzijonéri. Sed’eli so pod hruškom do pól noči i véčali, ali so nika pametnoga né zmislili. Da so bili pre tretjomo litro, dojdejo znova pred jih prectavniki Udruge pogójiči, Đurin Jožek, Pepijov Francek i Fęrijov Pętrek, pa jim vel’ijo:

“- Gospoda, mi vam to moremo réšiti! – Mi moremo paziti sęlo! – Samo, ve je problem duplični! – Vę ga f sęli puno respuščeni pesi i – krâdejo se pótna vrâta! – Vę za našo opremo i logistiko treba duplik péneze! – S popostom, to bi vas koštalo – pecto kuni mesečno!”

Precedništvo Penzijonéri se némo pogledâvalo! Čóhali so si nose, pa so si premišl’uvali …

Pepi i Drago so rękli: “- Próbamo prjeti toto ponudo! – Némaš kaj! – Na mlâdima svét ostâja!”

Onda je i Đura rękel: “- Dobro! Udruga penzijonéri bo platila pecto kuni na mesec Udrogi pogójiči, ali – ka i problem pesi i problem vrât savesno i odgovorno réšite! – Može?”

“- Može!”

Zutra navęčer po deseti vuri, da so se pesi najbole rezgoropadili na vulici, omladinci Udruge GLUP, si tri, zravnali se od kraja vulice prti pesaj. Da so se pesi nabrali, dečki so počeli mętati petârde, i to one – fi dvajstidvâ – med pese, krę jih i za jimi! Da je to počelo gruvati, basuktati, praskati, pesi so se od sile i muke zaletâvali jeden v drugoga i v ograde, a oni šteri so bili na lancaj so lance strgali i pobegli f pole! Pepijof pes je pobégel i s kučicom.

Akcijo s petârdama so omladinci ponovili išče jęmpot za dvâ dni.

Na Glavatiščo ga ga več néga pesi. Vę je mir. Penzijonéri plâčajo Udrugi pogójiči i nišči več ludém ne krâde mala pótna vrâta, jer Udruga pogójiči ima plačeno skazn’uvaje.

Povratak na naslovnicu…