Sida i Liza so sedele na jutrešji kâvi i pre maličkaj žgan’icaj. Nutri je dojšel Đura. Pre drugi žganici se Sida Lizi potóžila – tak ka to i Đura čuje: “- Pa kaaaj ti misliš, s’i ludi nekam put’ujejo, s’i móži nekam pęlajo svoje žęne, sam mi smo tu dóma zaprti kak kurjaki. Jęmpot na leto idemo na Bistrico … i negda, negda v zadrogo, … na séjam … f cirkvo i – to ti je sę! A dedi?! Toti naši nęznajo nikam dale od krčme! Za nas jih je opče né brige!”

Liza ji je dâla na praf: “- Točno tak! Bâr bi nas tpel’ali na Mađarsko! Čula sam ka je tam friško meso jâko fal i da jim je sir jâko fini i diš’eči… A morejo se o cójki fal i lépi kupiti!”

Sida je rękla: “- Ne – sam ka je tam hrána fal, nego se moči i dobro naj’esti, fal – ka se ti foringa splat’i: kolbâsi, čurki, gulaša … langoši! Ali kaaaj moreš, da so – toti naši za nič!”

Đura se srd’ito zglâsil! “- Kaaaj – za nič?! – Pa vas tpęlamo čî ste róm tak žęlne tote Mađarske! Ęm smo mi móži nâvek za pland, sam vi žęne ste né nikam za iti! Vék komplecérate, strâhom ste ka naj kaj potroš’ili … i otprâvlate se kak … z vami je briga kak z … ka nam rękel!”

Sida je odma rękla: “- Dooobro! – Čî se męne kaj pita, moremo iti odma zutra!”

Liza se složila: “- Mooože! Jâ i Pepi smo vék – za! Čî je treba, moremo odma, zutra v jutro!”

Sida je te malo vustala: “- Né zutra! Idemo prékzutra! – Pa, nęęębrem iti takša kak – f štalo!?

– Móram se malo zriftati! Vidiš da sam kak susma! Móram iti napredi k frizerki na trajno! Več sam zdâvja morala iti! – Ka me nav tam sramota pred Mađâraj!”

Liza ji je rękla: ” Imaš praf! Bormeš, i jâ se moram vrediti ! … Ali, Sida … męni je povédala Rusova Nada ka je f Kaniži na pijaco strašno dobra – frizerka, štera ti za pâr forinti napravi frizuro – tak ka si kak glumica!” “- Jeee?” “- Jeee!”

Sida pita: “- A kak bomo se dogovorile zótom frizerkom – kakšo frizuro očem, da nęznamo nîti jęno jed’ino mađarsko réč!”

Liza ji veli: “- Ona ti ima v frizer’ajo na zido slike sako-fórmo frizuri – i kakšo si zbęreš na sliki, takšo ti naprâvi na glâvi!” “- Jeee?” “- Jeee!” “- Onda zutra idemo – najpredi f Kanižo na pijac, ka se pre frizerki vredimo, a onda dale! Mooože?” “- Mooože!”

V jutro je Đura vužgal Renauta i on i Sida i Pepi i Liza so se tpravlili na Mađarsko.

Sida je sejęno, v aoto, pod haobo déla fruček mesa z tiblice i šako slanin (“kapa čî bo na granici stiska?”). Kruha si kupijo pajdóč. Đura ji je bajal: “- Naj to jęmati z sobom! Nado nas Mađâri s tém pust’ili prék granice!” Sida je né bógala: “- Naj zémejo! – Naj se vžijo!”

Pel’ali so se.

Na granici jih je nišči nika ne pital. Mađâri so ji poględnoli lične kârte, a naši nîti to.

Po des’eti vuri so dojšli f Kanižo na pijac. Đura i Pepi so se sęli za pultom dé prodâvlejo kolbâse i jutr’ešjega šusa, a žénske so dišle k frizerki.

Dugo ga jih né bilo zótoga frizeraja. Črez pólne. Da so morškârci več spreględali sęga pijaca tripot, i da so bili več drugóč lačni, skâzale so se jive žénske z – frizerâja!

Đura je svojo Sido né poznal! Bila je nahâdrana kak mađarska zastava! Ona, kâ ovak ima lâsi fârbe hrđâvoga železa, od frizerke je dojšla – odzgóra plesn’ivo-béla, a z čelne stróni je méla zeléni šmutek obrjeni prti Rusiji! Đura se brnol kręj i križal!

Pepijova Liza, kâ je več dęset lét séra kak kudela, od tote frizerke je dojšla – vum-črna, kak bagoš! A ober čęla je méla papr’išnato-črléni šmutek, zasukjeni prti severo!

Sida se zgovârjala: “- Frizerki sam kâzala da očem takšo frizuro kakša je na jeden’ajsti sliki i takšo fârbo kakša je na osemn’ajsti sliki … ali kak smo se … z rókaj spom’inale … ova je neka né razmela i … neka je zmotala! Nema veze! Vę bo tak!”

Liza je povédala: “- Jâ sam isto né zadov’olna, jer toti – pramen je móral biti bole … svetlo črléni … i biti brjeni prti nazâj, a né tak … ali takšo sliko je né méla … vę naj bo!”

Da so si žénske tretji pot v ajzlogo poględnole – kak jim stoj’i toti kinč na glâvi, dečki so jih pomalem ravnali, a onda i tpęlali v jęden veliki štacun. Rekli so jim da ga ga tu sęga i fal, i da naj tu kup’uvlejo i prebirajo, a da bodo jih čakali pre vrâtaj, tu na šanko, na deci tokâjca!

Žénske so si zele kolęslina i dišle nutri. Od pulta do pulta so išle i – naklâdale: kolbâse črne, kolbâse črléne, salame masne, salame suhe, sira masnoga, sira trdoga, meso ovakšo, meso onakšo, pikse, škrnecline, glaže i škat’ule – ka so nîti sâme né znale – čęsa.

Da so išle prti kasi, Đura je zlętel pred jih: “- Žénske lubléne, kaj tulko toga vlečete?! Vrnite neka nazâj! – Nęsmimo tulko toga pel’ati prék! Nado nas Mađâri pust’ili prék granice!!”

Zabadaf jim je bilo povédati! “- Bóóómo smeli prék! Bez brige!”

Pręšle so kaso! Točno so tulko pen’ez mele i Đura je ckój dâl zâdjih jęzero forinti.

Narivali so to sę skupa f haobo. Đura je skujkal: “- Pręveč je toga, nado nas pust’ili prék!” Žénske so ga potvârjale da je skopor’itjak i cvikâroš, naj bó tiho!

Na mađarski granici je Đura postâl. Ręnaut je bil poč’epjeni do gumji. Zišel je vum z aota. Pogl’edne jih. “- Lične kârte! – Otpri haoba! – K’olbas – made in Srbija, more, … sir, Bolgarija, more, … majec – made in Kina … Jó! … Šónkó – made in Polska – jó! Késenem – zapri haoba!”

– Ovaj nutri v aoto je odl’ehnolo. – Pręjšlo je! Né jih je poslal nazâj z jestvinom! Poštejâk!

Vrne jim lične kârte … sam dvé!?

Đura je išel za jim … – po išče dvé lične kârte. – Stoj’i tam … Spom’ina se z car’inikom … Stoj’i! Neka se prâvdajo! – Neka klamot’eri … – Prep’ira se! … Svâdi se … Car’inik je znova zišel vum z svoje krlétke … Tomâči Đuri i kâže mo proti aoto! – Zijajo … Klamoterijo …

Pepi opre aotova vrâta, ka čujejo … kaj se ovi tam vuni … svâdijo … – Čujejo!

– Mađar krči Đuri: “- Nęmęrę! – Na lično kârta, žęna slika béli, a toti v aoto žęna čórno-črléni!? – Nęm jó! – Tudom?! – Drugi kârta – žęna sliko čorno-čerléni, toti pęla – žénska béli! – Nęmęrę! Tudom?- Nęm sabat, késenm sépe! – Zarva! Kifele! Nazaj! Igen?!”

I dišel nazâj nutri f svojo krlétko i zapral vrâta.

Sida se v aoto prime za glâvo (frizuro) brne se g Lizi: “- Lizika, #$%&%$#, Đura je, zgledi, mel praf – da nas nado pust’ili prék!” (jâ)

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om