Lépo vréme. Sunce se zdiglo kak v majošo. Sida je Đuro tirala na vrčâk:

“- Idi na vrčâk pa mi zaštihaj bâr jęno gredo ka posad’im matovilca, fteknem luka… ili…”

Đura ji je rękel da naj se opam’eti:

“- Sida, kaj si né prâva?! -V feboraro? – Pa prezarón je! – Ti znâš ka so stâri ludi rękli ovâk: “Febroar lažl’ivi, zęmlo ne oživi, kaj ftekneš na silo, v aprilo bo gilo” – Vu feboraro je – i pręveč trdo i pręveč mefko, a v néti jęno néti v drugo je né za obdelâvati! – Kaaam ti je sila?!”

Ali Sida mo je norčlivo i goropâdno otpovedala:

“- Kaj zmišlâvleš? – Kaj ti meni – nârodne mudrolije prepovédaš?! – Dé more biti objęnim i trdo i męfko! – Kaj motaš? – Zémi si štiharico i idi na vrčâk, kak ti vel’im! – Si me čul?!”

Đura je pop’ustil. – Naj joj bó. – Išel je… prék vóle… sam ka bo mir pre hiži…

A prék plota vidi, sósed Pepi takâj – nekaj, s štiharicom drba po vrčâko!? F spominko je zazvedili ka je i jęga jęgova Liza spedéntovala na vrčâk – za isto! – Kaj da so se dogovorile!

Đura i Pepi so se malo zaspominali, a da so več bili pre – kopajo, Pepi je zmislil Đuro:

“- Čuj Đura! – Čé je več vréme ka se roštâji po zęmli, kaj – naj bilo dobro čé bi mi poględnoli f tvoje – gorice! – Morti se i gor’ice več kopajo … pa bi morti… bâr zgórjo grabico…?!”

Đura je široko otpral oči, gled’i Pepija pa si premišlâvle:

“- Pa jeee! – Čé je tak… morti bi te bilo dobro… ka bi… – Kaj vel’iš? – Pemo zutra gori glet….?”

Dečki so žęnaj zriftali grede – kak so si izvolile. – Sida je Đuri za zâdje norčlivo – zafâlila:

“- Si videl da je moči?! – Tak, ka več naš motal mudrol’ije za “lažlivoga febroara!?”

Zutra v jutro so se Đura i Pepi zarán otpravili v gorice. Đura je pod haobo del motike, f cekar hrgo mesa s tiblice, zâglozdo kruha i dvé kisele vode (vino ima f kléti). Dopel’ali so se z aotom v gor’ice – gori, tijam do trsi! – Po jutręšjaj žganicaj so si zeli motike i zagnali se v ręde.

Próbajo kopati, ali … nejde! – Zmržjeno! – Trdo! – Zęmla trda kak čónta!?

Črez plót jih je gledal sósed Trinajščakov Rafo, pa jim povéda:

“- Deeečki! – Br’jutro! – Prezarán ste se hapila! – Še je zmržjeno! – Pręveč ste nâgli”

Đura i Pepi so stâli i gledali: résen je pretrdo za kopati! – Pozovejo sóseda Rafija na jutręšjo žganico, pa so se na šténgaj spominali. – Rafo jim je rękel ovak:

“- Deeečki, najbole bo ka se malo sedete i ka počâkate ka sunce zagréje zęmlo! Onda bo se zęmla odmrzla, pa bo te moči kopati! – Kaj velite? – Naj bilo tak najbole?!”

Dački so né meli drugo kaj! – Sęli so se s’i tri f klét. – Deli so pred sębe jestvino i pijačo. Rafo je donęsel i svoje mlâdo vino – za próbo. I ón si je z jimi sęl. I kóštal je vred z jimi.

Kóli desete vure, da so se dečki trdo spominali, Đuri je zazvónil mobitel! Zvâla ga je Sida:

“- Đuuuraaa!? – Kaaaj?! – Kak vam ide? – Ste napravili kaj? – Kak so trsi? – Tirajo?”

“- Čuuuj Sidika, nejde! – Zęmla je zmržjena, pa je trdo! – Čâkamo ka sunce zagréje, pa ka se zęmla odmrzne! Te bo valda moči kopati! – Čé ne verješ ti dám sóseda Rafija na telefón…”

Sida je dale nikaj né rękla. Stiha je zaprla telefóna.

Đura, Pepi i Rafo so sedeli pre pijači. Dojšlo je pólne, pa so jeli. – Jeli i pili.

Kóli dvej vur, pâk je Đuri zazvónil telefón. Znova je zvâla Sida:

“- Kaaj Đurek? Se je zęmla odmrzla? – Je né več trda? – Morete kopati?”

Đura ji je z močen’ičkim glâsom ovak povédal:

“- Sidika, več je né trdo! – Vę je premęfko! – Zęmla se otop’ila i da smo zišli v ręde, vuto masno žuto zęmlo, kęlila se nam je za škorje, za motiko, tak ka smo kóma noge spuknoli vum z blata i zišli vum! – Pitaj bâr Pepija! – Čé očeš ti ga dám na telefón! Ili Rafija!?”

Sida je zdvâjala:

“- O ljudi drâgi!? – Pa kaj bote vę?! – Najbole bi bilo ka bi se otpravili dimo!”

Đura ji je zaskrbleno povédal:

“- Sidika, nębremo dimo, jer kak se je otop’ilo, kotâči od aota so se sęli! – Próbali smo génoti ali kotâči sam šlâjdrajo! – Premęfko je! – Probali so me Pepi i Rafo porinoti vum, ali nejde! Nębre niti nišči dojti ka nas pošlepa vum, jer je premęfko! – Sidika, móramo poč’akati ka sunce zęmlo posuš’i, pa bo onda valda moči kopati… i valda bomo mogli te i vum…!

Sida je žalosna, stiha vgasnola telefóna.

Onda so si dečki skupa išče jęmpot malo popojeli, malo pili.. – A te jih je – trudne prijal drém! Te so se malo naslónili, ki kam… ki na šteroga… i tak zadrémali… I trdo zaspali.

Zbudil jih je zvečera Sidin telefón:

“- Đuuurek! – Kak je? – Se zęmla kaj posuš’il’a? – Morete kaj delati i morete vum?”

“- Né Sidika! – Nębremo nikod nikam! – Nejde! – Né moči nikaj kopati néti za aotom vum!”

“- Kaaaj?!?”

“- Sidika nębremo nikod nikam! – Kak je dojšel mrâk, vuni je znova sę zmrzlo, kotâči od aota so se skupa z žutom zęmlom zamrzli i nębremo génoti nikam! – Pitaj bâr Rafija! – Očeš?!”

Sidika je vu veliki brigi zajâfkala:

“- Je, pa kaj bote vę, nesréčni ludi?!”

“Vę móramo čakati zutrašjega dneva ka se sunce zdigne, ka se zmrzlavica otop’i! – Onda bomo morti mogli génoti kotâče, pa bi onda, da bo topleše, morti … – Sida, kaj sam ti rękel? – Kaj sam ti govoril – kaj so stâri ludi rękli za lažl’ivi febroar!? – Vidiš vę! – Vidiš da so stâri ludi meli praf – Vidiš?!”

Sida je bez réči, narâhoma zaprla telefóna.

Povratak na naslovnicu…