Četiri tople noči zapor’ed prevrgle so šume – z goli štrbli – v buje zelen’ilo. Išče nešterni déšč i – vę negder mogli rasti vrgáji.

Đura, Pepi, Fęri i Drago nagovorili so žęne (ęm jih je né bilo tre nagovârjati) ka s’i skupa zutra idejo f Čep brât vrgáje. Zeli so kórpice. Žénske so z tiblice zele nekše falâčke mesa i dele s cekarom v Fęrijov Rekord pod haobo. Kruha so kupili pajdóč. Đura je f svoj Renaut, f haobo del i triliterno bučko.

Da so dojšli f šumo Đuro je delal rasporeda: “- Moramo se rezdel’iti tak ka namo hod’ili jęn krę drugoga ili jęn za drugim, nego – jęn od drugoga širom pędeset kor’aki, tak ka sę prejdemo i spregl’ednemo. Za jęno vuro se zidemo s’i skupa pre autaj – ka vidimo kaj smo najšli i ka si malo založimo z onim kaj smo zdóma donęsli. – Može! – Mooože!”

Rezišli so se širom po Čepo, žęne bole prti zgórjemo krajo, a móži bole prti cpódjemo. Šuma gósta, zelen’ijav buja, ftičeki popévlejo. Gledali so pól vure doli, drbali, rezgr’ijali listje, lukali pod šipr’ažje, šacali kóli trčki, lohnili méha i šâra … Slabo. Néga vrgáji.

Te je Pepi najšel jęnoga! Mali. Zgór hrđâvi, cpót črléni…! – Fęri veli: “- Toti je né za jesti!” – Đura vel’i: “- Jęje!” – Drago vel’i “- Nęznam, ne zgled’i mi …! ” -Fęri vel’i: “- Hiti to kręj!” Đura vel’i: “- Naj hititi kręj, kapa čé je dober!” Drago vel’i: “- Zovemo žénske! One so kuharice i najbole znâjo – kaj je za jesti a kaj je né za jesti! Je tak? Tak je!”

Zovejo: “- Siiidaaa! Liiizaaa! Juuulaaa! Iiilkaaa!” … – Ne oglâsijo se! Zovejo znova. Nîti vę se – nîti jęna ne oglâsi! Pa dé so, vrapco? Zovejo išče jęmpot. … – Nika! Néga jih! Zgub’ile so se! … Tre jih iti iskat! … Kam? – Đura vel’i: “- Najbole ka se vrnemo k autaj i idemo z autaj po lęši, saki v jęno strâno, pa bomo jih zvâli i trobéntali jim z autaj, valda nas te bodo čule!

Dišli so do auti. Đura i Pepi v jęn auto, a Drago i Fęri v drugi i – saki f svojo stráno. Trobéntali so! Zvâli so jih! Postâli i zvâli! Trobéntali! Postâli i zvâli! Pęlali se i trobéntali …

Te so Pepi i Đura najšli Julo i Ilko kak se žurijo po lęši! “- Pa kaaam ste se zagn’ale?!” Žénske jim vel’ijo: “- Vę róm idemo prti vam – k autaj!” – Đura jim vel’i: “- Pa kak idete k nam k autaj bóže žénske, čé se, kulko vidimo, žurite prti Varaždino?!” – Žénske so se zabez’eknole: “- A jeee? A mi smo mislile …”

Đura vel’i: “- Sędite se v auto ka nâjdemo išče ove! Jâ sam več lačen kak vuk! … A, kaj ste … nabr’ale kaj vrgäji?” Žénske vel’ijo: “- Pa … jęsmo neka … â, jęno – pól kórpice!” – Đura pita. “- A znâte vi dobro – šteri vrgáji so za jesti, a šteri so né?” Jula vel’i: “- Pa … za tote béle znâmo … a … to bo mój Fęri sprękontroléral! On sę znâ!”

Móm so ftihnoli i išli iskat – ove!

Pęlajo se pęlajo! Postoj’ijo. Trobéntajo i zovejo – ove! Nika se ne čuje. Pęlajo se dale. Postoj’ijio. Trobéntajo! Zovejo – ove! – Onda, začujejo trobénto od Fęrijovoga Rekorda!

Po glâso so precen’ili da treba iti – vót tâ! Pelajo se pęlajo…! Ovih nigder! Postoj’ijo! Zovejo, trobéntajo. Nika! Pęlajo se dale … trobéntajo … zovejo… Onda čujejo trobénto od Fęrijovoga Rekorda. Blizo so! – Pęlajo se, postoj’ijo. Zovejo! Poslušajo. Onda je Pepi čul Lizinoga glâsa! “- Â, glej dé so! – Taaam! – Na krajo lęše! Idemo!”

Dojšli so do jih. Ovi sedijo na trčkaj krę lęše! “- Kaaaj je?”

Feri vel’i: “- Najšli smo žénske, ali da smo se zgn’ali nazâj, ja sam zavustal – â, v grabi, z zâdjaj kotâčaj i – nikod nikam!” Sida je te povédala: “- Te sam jâ rękla, – vę dok čâkamo ka nas vi dvâ nâjdete, zémemo si jesti vum z haobe pa se najémo … da je več tak! … Vę tu sed’imo več tr’ifrtâl vure i – lépo smo se naj’eli! – Nó, vę odma idemo k nam dimo, pa bom za vas štiri preprâvime nekaj, ka se i vi najéte!” Đura pita: “- A ste najšli kaj vrgáji?” Liza reskrije cekara pa vel’i: “- Jęsmo, â – jęnoga béloga zas’ukjenoga, dvâ na dugi klici i štiri nekše – bole cifraste … dvâ so â … malo poj’eđeni … Čé jih puži jéjo te so valda …”

Đura je zakapčil sajlo, pošlepal z grabe Fęrijovoga Rekorda i tpęlali so se dimo.

Pre Đurini hiži so se sęli pod brâjde. Natočili so so špricara. Sida je db’ejžala nutri ka – neka preprâvi ovaj ki so né jeli. Za frtâl vure je donęsla vum jestvino i déne na stol, pred ove – ki so f šumi né jeli: “- Eeevo Đura, Pepi, Julika, Ilkica – neka za vas ki ste f šumi né jeli!”

“- A kaj je to?”

“- Vrgáji!! – Friške, den’ešje, diš’eče gobe – z jęjcaj! – Pet jęjci sam nutri potrla! – Izvolitęęę!”

Đura pogl’edne Fęrija … pa Dragija … pa vel’i Sidi: “- Sida … ja sam opče né lačen, a znâš da radi žuča, nęsmim jesti jęjci!” – Jula ji tkâj veli: “- Sidika drâga, jâ ti jęjci opče ne jém jer imam platfosa! Doktor mi je zabránil!” Ilka ji takâj veli: “- Fâla Sidika, jâ ti jęjci nęsmi jesti, jer – odma dobim fleke!” Pepi ji vel’i: ” – Mi ti opče jęjci nęsmimo jesti … radi žuča … da si déla sam vrgáje, onda morti … ovak … Stavi ti to sęj za zutra!”

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om