Đura se otpravil f tork f Čakovec ka plat’i duga za potrošeno vodo, tristopędeset kuni. Dobil je več dvé opomene pred iskâpčaje! – I dojšli so mo več vum iskâpčat vodo, ali je toti dén róm bila poplava, pa mo je voda poplavila i šahta i podroma, pa so mo jo né mogli zaprti! Vę več mesec dni mo voda stoji f podromo a f šahtaj mlâj, pa je išel, predi kak se to povleče, ka duga plat’i, ka nav mel posla s – hujšima od sębe. Dok je išel, Sida ga je na vrâtaj pitala:

“- Si si zel péneze i sę ono drugo kaj treba? – Ka naš išel f Čakovec – po hrmâke?!”

Đura ji je zmâhnol – naj se ona briga za sębe, da valda – on znâ pokaj ide i kam ide!

Tam, vu Vodni ga je na vrâtaj zastavil stražâr. Iskal je Đuro kovid potvrdo. Đura mo je rękel ka néma kovid potvrdo, ali da je bil cépleni i da ga oče sam nekaj pitati:

“- Čujte gospon najpredi očem samo pitati, ako morem jâ toto vodo, štero ste mi isporučili i za štero sam vam dužen péneze – vrnoti, ka jo naj móral platiti? – Dogovorimo se, dójdite k męni, imam vašo vodo pun podrom! – Vrnem vam vęč nego ste mi jo isporučili i – išče nakaj gori!”

Stražâr je išel nutri pitat nekšo žénsko za to, a ova mo je rękla da so oni vodo nigdâr od nikoga ne kupili néti platili i da jo ne kánijo kupiti néti plat’iti, nego da samo pobirajo péneze!

Te je Đura stražâro porinol svojo penzijonérsko kârtico, i rękel naj nęse toti žénski i naj si toto vodo štero je dužen naplat’i – ka nav mel posla s hujšima od sębe!

Tota žénskica je po stražâro vrnola Đuri kârtico i rękla da ona nębre naplatiti s kârticom! To je Đuro vužg’alo, pa je rožđil na vrâtaj tak ka so ga mórali tri ludi miriti:

“- Sramota! Prvo me iščete kovid potvrdo, a némam kovida! – Drugo, sę-po-sód na svéto se more vrnoti ono kaj čovek dob’i čé nębre plat’iti! – I tretje, dénes ves modęrni svét plâča s kârticaj, a samo vi očete – ka bo vam šóšjalo!? – Sramota! – Tu vam je moja kârtica, čé očete si naplâtite, a čé pa nečete, nate dob’ili nič! – Ponujal sam vam ka vam vrnem ono kaj sam dužen – néste šteli! Vę vam ponujam ka vam platim to kaj sam vam dužen, ali – nečete! – Tak ka bote znali, vę nate dob’ili nikaj! – #$%&$#! – Adijo!”

I Đura je srdit odišel dimo!

Da je išel dimo obrnol je f krčmo “Kata- rajska vrâta”, ka si déne žifce vu voserevâgo. Tam je najšel Pepija, Dragija i Fęrija. Róm so se otprâvlali dimo. Te jim je rękel, naj ostánejo, ka jim sprepovéda – kakšoga škandâla je doživel f Čakovco! Povédal jim je ka so ga na Vodni, prvo né šteli pustiti nutri bez nekše kovid potvrde, drugo, da so né šteli ka jim vrne ono kaj jim je dužen – ka naj móral plat’iti i tretje – ka so né šteli ka bi jim duga platil ze svojom kârticom!?

” -Ali naj znâjo, da vę nado dob’ili niti kune, tak – ka bo jim jasno, #$%&$#!”

Dečki so mo rękli da f sęmo ima praf! – Naj se nęda! – Čé treba, naj ide na sód!

G večero so se ravnali dimo. Đura je pital Kato kulko móra platiti! Kata mo je zreč’unala – nekaj ober dvéstopędeset kuni jer je dvâpot zvâl rundo nogometâšaj. Onda ji je Đura rękel:

“- Na Katica, tu ti je moja kârtica pa si naplâti!”

Ona mo je onda rękla ka bi… râjši čé bi ji platil ovâk, jer ona je s kârticaj… ne nafčena…

Đura ji je onda tomâčil da on več hajdi časa sę plâča samo s kârticaj:

“- Katica, čé je tak, te počâkaj! – Tu pre štacuno je bankomat, pa idem ka si zdignem pare… pa ti te… A dečkaj dęj … išče jędno turo! – Odma sam jâ nazâj!”

Đura je odišel i stal si je pred bankomâta. Tiskal je gómbe, jęne, pa druge, pa jęmpot, pa drugóč, pa… Pól vure je tiskal gómbe kak na hrmuniki, ali bankomât mo je né spustil néti kuno! – Ovima ki so za jim stâli je… te zmóndal da “- ne vala! Valda je f kvâro” i dišel.

Dojšel je dimo. Pital je Sido ęli je to bankomât f kvâro ili mo je kârtica čistam zeprána?!

Sida je veraš, znala kaj bo jo Đura pital čim dójde dimo, pa mo je móm povédala:

“- Pa kaaaj sam ti rękla!? – Se zmisliš ka sam ti rękla da si išel f Čakovec, ka si zémeš sobom péneze?! – Kaj nęznaš ka sam prékfčęra tvojo kârtico posódila Jožeko, ka si dečkér posódi péneze, ka si kupi bóbje, jerbo se hapil baviti z mužikom! Negder igra, i rękel je da bo odma zaslužil péneze, da bodo mo odma plat’ili – na jęgovo kârtico, pa ka odma vrne péneze!”

Đura se začudil pa jo dale srd’ito pita:

“- Je, ka pa je te gjus né vrnol péneze, čé je zaslužil to kaj si je posódil?!”

Sida je reširila róke pa mo je povéda:

“- Pa, rękel je ka néma toto – kovid potvrdo, ka bi išel v banko, ka bi si otpral kârtico, kam bi mo onda ovi šteraj igra platili, pa ka bi te … zdigel, pa ka bi nam vrnol…”

Đura se v glâvi zavrt’elo…te pa se mo je odvrt’elo… pa je postâl i Sidi zakričal:

“- Je, kak pa te toti gjus more hoditi igrat mužiko okóli po gažaj, čé néma kovid potvrdo?!”

Sida se brnola kręj od jęga, odigla je z ramenaj, zmâhnola z rókom, pa mo vel’i:

“- Kaj to męne pitaš?! – Znâš da se jâ ne razmim v mužiko! …

Povratak na naslovnicu…