Pepi je dojšel f krčmo “Kata – rajska vrâta”. Zišel je tam Dragija i Ferija. Odma od vrât jim je kâzal sliko z svojega mobitela i lampasto se zhapil povédati:

“- Dečki, hote â glet kak se je Đura f sob’oto napil! – Zišli na Mesapo, na séjmo knig. Reko, kaj da smo se dospoménoli! I morem vam ręči, nésam ver’oval ka Đuro tak zanimajo knige! Zâto je i tak navržni. Zišel sam ga pred štantom dé so bile knige za čmelârstvo, zajčârstvo, ftičarstvo, za sâd i sadovjâke, za povrtel … Stâl je i nadugoma prelistâval tote knige, jęno po jęno, lista po lista …! – Da je pre tém štando spreględal sę kaj ga je zanimalo, dišli smo na Mesapov cpódji šank ka se okrépimo, jâ z jęnim škropcom a Đura z dvé deci čistoga. Te mi je povédal zakaj rad čita, da se s tîm dosta toga nafč’i i da je to hasnov’ito i tak se more i – dobro zaslužiti! Zâto navék hodi na séjme knig.”

Pepi jim povéda dale: “- Onda smo se znova vrnoli med knige. Jâ sam se spom’inkoval z nekšaj poznâtaj, a Đura pa je dale – sam hodil, i hodil, i hodil okóli … ka se z męnom tri pot krajcal. Štrti pót sam ga pital kaj sam hodi okóli!? Rękel mi je ka – išče pulta z našaj knigaj, s knigaj dé je neka našega, međimorskoga, domâčega, od naši ludi i prinas napisano – čé je več séjam v sredini Međimorja! S’i ki delajo séjme nečesa, delajo jih zâto ka najpredi pokâžejo svoje mešter-štike i kujnšten stvâri, a onda pust’ijo i drugaj ka pokâžejo svoje. Zbajal je da smo mi – zgled’i, jedini i najbole zatelebani, jer na totim séjmo ga ga kulko očeš knig – za maslinarstvo, morske skujkače, afričke zvéri, američke špekolante, Sidhartine brahmâne, indijske kšatrije, budističke vajšije, mazdaističke ahrimane i stâre jugoslavenske heródeše i heroj’ine. Ali neka domâčega, međimorskog – tu je tre iskati z rešpetérom! Zijal je ka sam ga móral miriti … – naj kleto naprâvijo ojzder v isto vréme séjma knig i – maloga nogometa, jer bo ga zgled’i, dosta placa za obedvóje!

Rękel sam mo: “- Čé ga né – néga! Zemi si išče jęno knigo ka se jâ dogovorim z Šafaričom za fuš i te pemo dimo!” Tak je i bilo.

Đura je pre srdinašjomo štanto postâl i na dugoma čital i prečitaj jęno knigo i – išli smo dimo. Ali je brnol f Šut … te pa k Martino. Jâ pa za jim. Te pa k Loparičo. Te pa k Vrbančeko … On je po póto strósil dvanájst špricari i dvâ pot si presékel z kójakom. Da smo išli prti dómo, jâ sam ga držal pod róko ali … te mi je zezvónil mobitel, (zvâla me je Liza – dé sam pre vrâgo) pustil sam ga malo z rók i – prekop’icnol mi se v jârek. Te pa sam ga z mobitelom móm i poslikal, â … poględnite ga kakši je na sliki – kak luče vum z kopriv i … kak se po štirje vleče … na cesto!”

Gledali so slike i smij’ali se kak orslóni. I róm da so se spom’inali za jęga, evoti ga, … f krčmo se podéne róm ón – Đura! Drago mo je móm fteknol: “- Đura, kulko si sę skupa na Mesapo preč’ital knig? Po ovi sliki bi se ręklo da si prečital škaf vina i – kánto vode!!” I smij’ali so se kak da bi ciganica restępla tórbo!

Đura je dojšel do šanka. Grdo jih je sę tri poględnol, stal si je pred Pepija i ozbilno, s prstom v zrâko, kak milicajec da te prime na lucki čréšji, mo je rękel ovâk:

“- Pepi, znâš kaj? Ti si ovoga momęnta napravil teško krivično délo, za štero se ide v ręšt – do tri leti i k tomo je išče f pénezima globa najméje dęset hiladi! – Znaš ti da je, po nóvomo zâkono, strogo zabrájeno, bez moje privole povédati – dé sam bil, kaj sam delal, kulko sam spil, f šteri krčmi sam se i kak sam se ponâšal, kak na cesti, a kak v jârko …! Čî vę didem na milicijo, móm bodo te – priveli, a da mine sód, móral boš mi platiti otšteto vekšo kak ti je pénzija za célo leto! Jedino, vę, ako očeš ka te nam prejavil, odma tu f krčmi, pred svedokaj – plâti duga šteroga sam f četrtek napr’avil, da sam častil svojo part’ijo “Društvo pogójičov”, drugač idem móm na milicijo!”

Đura se ozbilo obrnol prti Kati krčmar’ici i rękel: “- Katica, dâjem ti privolo ka Pepijo povéš moje osobne podatke – kulko znâša céh za “Društvo pogójičov”, za šteroga smo zapisani pre tębi f črni knigi!”

Đura se srdit zagnal vum z krčme prti vrâtaj!

Pepi je skorom opal f cole! Teško krivično … milicija …. ręšt …?! Presęlo mo je … Za Đurom je … itak zakr’ičal: “- Đura … kaj tó … kaj sam ti napravil? – Kaj to povédaš … kakše globe … – Nésam te tračal … tak je bilo! … Nésam lagal! – Otkod tó znâš?! – Dé si to najšel …?!”

Đura se od vrât obrne i mudrački mo otpové: “- To sam prečital na Mesapo, nazâdje da si se ti dogovârjal z Šafaričom za fuš … – Néga bilo nič domâčega, pa sam čital ono kaj so napisali ovi z Metropole, čital sam – nóvoga Zakona o zaštiti osobnih podataka!”

S’i so ftiholi. Đura je dišel. Pepija je pop’aril mraz. Tóžno je zdigel glâvo, poględnol ove dvâ … te pa krčmrico Kato i rękel: “- Ti Bosno … kaj so trači tak podr’ažili?! Dovezdar so bili zabadaf! … – Katica, dęj ka plat’im – to kaj je Đurino “Društvo pogójičov” dužno!”

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om