Đura i Sida so se organizérali za minolo soboto ka bodo brâli gor’ice. Đura se je malo spominal z svojaj pajdâšaj i zrekli so ka je vę najbole, ka ga dosta cukora i respoložéja g klapi pa se néma kaj čakati. Makar so za soboto, na radjo zmišlâvali ka bi moglo biti nekaj dežđa, Sida je rękla:

“- Naj govorijo kaj očejo! – Brâlo bo se sikak i šlus! Jâ sam več zaklâla kokoši i prepravila tiblico, a i tésto mi se zdiže za orehove bâpke. Čé i kaj pâdne od dežđa, tulko bo postâlo ili prehejalo ka totih pârsto trsi pobęremo!”

Đuri se dopalo to kak je Sida bila za to ka se – z oka ili z boka pobęre, pa je rękel:

“- Pa je! – Jâ sam rezervéral za soboto pręšo i čé vę ne pobęremo, štó znâ da bom pâk na redo!? – I zâto, bo vréme ovakšo ili onakšo – pobralo bo se!”

F soboto v jutro so se otpravili v gorice. Da so se zišli na brego i da so réšili jutręšjo žganico – spustil se je déšč! – Léjal je i léjal i to – čé duže bole! – Berâči so se sęli, ki f podrom, ki f klét! Jęni so stiha čuseli i lukali črez ‘bločke, a dedi so se kârtali. Bliže pólnevo Đura je rękel Sidi:

“- Sida, prepravi obeda! – Idemo se najémo vę da cur’i, pa bomo išli brât onda da prestáne!”

Tak je i bilo. Otpravili so se k obedo. Jeli so i najeli se.

Ali déšč je i dale curel i néje prestal néti pa hejal!

Moži so se i po obedo kârtali. Žénske so malo tračale, zafrkâvale se i – minola je odvečerka!

F prvi mrâk Đura je ludém ovak rękel:

“- Drâgi prijateli, zgled’i da smo né potrefili dneva! Dénes ga nębode nikaj od brâtve. Vę bomo se rezišli, pa vas prosim ka – zutra v jutro dójdete sém ka to pobęremo! Nâdjam se ka bomo v istomo sastavo i z jednâkom vólom i žęlom kak i dénes!

Jedino, drâgi prijateli, vę smo réšili košto štero smo prepravili za brâtvo i vę zutra, da se pobęre, saki bote meli svojoga nedélnoga obeda dóma ze svojom familijom kak to zapovédajo naši stâri običaji. Pijače ga nekaj malo ost’alo, ali pa – štó bo zutra čęsa žęlen?! – Samo pobęremo i …”

Tak so se rezišli.

Ali v nedelo zarán, Drago je zezval Đuro s telefónom pa mo vel’i:

“- Đura, ti si zdrav? – Čuj męne ti kâšel kole a i šmrklavi sam. I Fęri mi je rękel da je i jęmo isto tak! – Točno tak je bilo v junijošo Imbreko i Šporarovoj Trezi da so dob’ili korono! – Znâš, čul sam se i z Pepijom! I on vel’i da ga požerâk pęče makar ne puši i nésmo fčęra pili pręveč mrzlo… Znâš i žénske se kak čujem spominajo… ka naj résen što mel, pa onda… se to reširi… nęznam… nam nikaj rękel… jęli bo ti štó…?!”

Of tjęden je brnolo na lépo vréme. Đura čâka pręšo. Trebal bo iti znova s célim stroškom – ka mo brâtva nazâdje ne zbegne!

Povratak na naslovnicu…