Đura je nešterni dén pred Fašnikom dojšel z škedja nutri f kuhjo i rękel žęni Sidi:

“- Čuuuješ, znâš ka se je naša mâčka skotila?! – Ne vidim točno kulko jih je v gézdi, ali po tomo kak skujčejo i kak se v gézdi miga, more jih biti – jeno dęset!”

Sida je skočila v zrâk:

“- Kaaaj? – #$%&%$#! – Tak! – To si ti dovlekel od onoga mudrijâša z Polev ka nam trži koruzu! – Kaj boš vę zótaj mâčkaj? – Kaj bomo jih morti hránili za kontrahažo? – Znâš ti kulko to košta? – Štó bo to hránil?! – Misliš ti ka išče nešči oče meti mâčke na grunto kak mi?! Sakomo paše ka mo sósedi imajo mâčka, ka okóli rezegájajo miše i štakore, ali bormeš na svojomo grunto i kvartéro jih nišči neče meti! – Kaaaj me brige! – Imaj si jih!”

Đura se prâvdal:

“- Kaj povédaš bedastóče? – Za mâčkaj je trenutačno velika potražja! – Samo treba počakati mesec dni ka sámi počnejo jesti i te čé rezglâsim – samo med svojaj pajdâšaj, rezgrabili bodo sę! – Boš vidla! – Nič se ti ne brigaj!”

Sida je dale nika né pitala jer je peldovalo na svâjo. Tiho je bila i pogutâvala.

Minolo je mesec dni. Đura je na jęnomo jutręšjemo žgan’ičejo povédal pajdâšaj ka ima dęvet malih mâčki i da jim jih more nekaj prodati čé – dobro plat’ijo! Dečki so ga flętno odžagali:

“- Đurek, sam si jih ti imaj! – Nečemo mâčka na grunto čé ti nam platiš! – Né fâla!”

Đuri je presęlo.

Rękel je vnuko Jožeko da naj široko rezglâsi ka – trži male mâčke! – Nika.

Rekel je vnuko Jožeko da naj rezglâsi ka del’i mâčke zabadav! – Nika.

Rękel je vnuko da naj rezglâsi da del’i mâčke i ze sakim dâvle po tri pikse hráne!

Jožek mo je javil da se ludi sméjejo z jęga – čim jim ponuja mâčka:

“- A mi… znâš, imamo onoga črnoga, šteroga od mila zovemo Razbojnik, ka si nam ga ti negda donęsel … pa je te mama fést kričala … pa je te Kadir bečal … pa je te tak ostalo…!”

Za tjęden dni se je Đura na jutręšjim žganičejo znova spom’inal ze svojaj pajdâšaj za mâčke:

“- Dečki, moremo se kak ludi, nekaj dogovoriti? – Poslušajte me! – Imam, kak znâte dóma dęvet mali mâčki! – Ęjda ka se dogovorimo ka si saki od vas zéme na tjęden dni dimo tri, a jâ sakomo – z mâčkaj dám i tri pikse mačkije hráne! – To, ka bote meli za strošek tote dni, a męni treba sam ka toti mali mâčkeci spoznajo zvajskoga svéta i ka jih te lęži prodam!?”

Dečki so se jęn čâs pogled’uvali, za vuhom čóhali, sklimâvali, cmafkali… i:

“- Dobro Đura, čé si f takši potrébi, naj ti bó! – Né nam treba nikše pikse! Tulko smo valda mogóči ka pâr dni tri mâčke zdrž’imo! – Ali zapamti si! – To ti nębo dobro! – Mi smo s’i blizo jęden drugoga, takoręči sósedi i toti mâčki bodo od nas odma pobegli nazâj dimo! Ti se Đura ne razmiš v mâčke! – Néga nikše šanse ka bi prinas ostali!? Odma bodo nam pobegli k tęj! Ali dobro! Čé tak moremo réšiti nevólo, naj ti bó! – Aaali paaazi: največ sędem dni!”

Tak nekak je i bilo. Fęri, Drago i Pepi so si zeli, saki po tri male mâčke i odnęsli si jih dimo.

Čim so Đurini pajdâši prevzeli mâčke i odnęsli k sębi dimo, Đura je prijal svojo stâro mâčko i odlifral jó f Čakovec, k ščerki Zdénki i vnukaj. Rękel jim je:

“- Čujte, dopęlal sam sém svojo stâro mâčko na kakših pâr tjędni, a jâ bom si od vas otpęlel vašoga črnoga mâčka… jer toti je ionâk vučen biti prinas, jer navęk da idete na more ili f toplice, te ga ostavite ka prinas služi! – Pa te, kak mi totoga vašoga stópot pâzimo, tak vę vi morete toto našo – na zameno, premagaditi pâr tjędni?! – Je né tak?!”

Dečkéri so bili zadovolni, a Zdénka i Ivo so bili sam tiho “kaj moreš čé nič nębreš – da je tak”!

Da so se drugi tjęden Đura i jęgovi pajdâši znova zišli na žgan’ici, Đura jih je pital:

“- Dečki, tjęden dni je minolo od kak sam vam dâl na preduženi vikend svoje male mâčke i – vę jih morete pust’iti čé se jih očete réšiti, valda znâjo sámi dojti dimo!? – Pa, blizo smo…!”

Pajdâši so mo, na pól nori, na pól jadni povédali:

“- Đurek jęsmo jih vęč… pust’ili! Zdâvja! – Odma isti dén! – Ali malo didejo i začas dójdejo nazâj!? – Pepi ti je prvi sósed i on vel’i ka – po tvojomo dvoro gospodâri nekši hmáji črni mâček, šteri restirâvle sę kaj polukne na tvój grunt! – Otkod vę to tak?! – Kaj je ve to?!”

“- Nęęęznam!? … Čé bi si moja mačka najšla kakšoga črnoga šoca i dopęlala ga na strošek?! Ne verjem! – Bóm ja to ispital … makar, kak ste rękli, jâ se v mâčke… róm ne razmim!”

F soboto so k Đurijo dojšli, ščerka Zdénka, zęt Ivo i vnuki. Dugo so drmeli. Igrali so se ze svojim črnim mâčkom! Predi kak so se zravnali dimo, Đura jih je pital:

“- Kak pa je kaj ona naša mâčka kâ privas služi. – Je dobro?! – Se lépo ponâša?”

Dečkéri so Đuri, vesęli kak vušive gače, povédali:

“- Deda, odlično! Jâko lépo se ponâša! Dobra je! – Tak je mila! – Céle dneve se igramo!”

Đura je otpral kobelâra i sakomo dečkéro porinol pet evri:

“- Drago mi je ka se slâžete z jóm! – Dečeki, tu so vam neki dróbni – ka ji kupite nešterno pikso za jestvino! – I lépo jo pozdravite! Ręčite ji da hajdipot mislim na jó! – Pósebno da sam ze svojaj pajdâšaj Pepijom, Dragijom i Fęrijom! – I oni hajdi na jó mislijo i pitajo za jó! Suze jim vudrijo na oči da se spominamo za jó! – Dečeki, lééépo jo pozdravite i prenesite joj od moje strâni hajdi topli pozdravi i hajdi vróči kušmeci! – Adijo!”

Povratak na naslovnicu…