Đurina ščerka Zdénka je dopęlala f petek Jožeka i maloga Kadira k baki i dedi na Glavatišče. Čula je ka bode ojzder f soboto maškarâda. Sida ji je rękla ka jo to čudi ka bo fašnik f soboto: “- Pa tu so spametni ludi! – Pa kak te imajo maškarâdo f soboto, čé ludi velijo ka – hrmâki ponorévlejo saki dén, a spametni samo na Fašnik!?”

Zdénka je, da je dojšla z decom, donęsla k baki i jive ląrfe kę je kupila f štacuno, ka jih baka bléče deci i deco pošle f prošęcijo med maškore. Za maloga Kadira Zdénka je donęsla lârfo komârca, a za Jožeka je kupila lârfo žutoga puža.

Ali so gjusi tote lârfe – né šteli! – Baka je bila srd’ita:

“- Zakaj nečete? – Tak so lépe! – I prâve – domâče, ka pašejo našomo sęli?!”

Jožek je rękel:

“- Nečemo i gotovo! – I baka, nika ti ne móraš zmišlâvati! – Jâ bom se sám oblékel onak ka se jâ očem i Kadira bom oblékel – tak kak on oče! – Tote lârfe kę se kupijo f štacuno nębrejo pobediti nęti v déčjomo vrtičo “Hrmačeki”! – Si gledala našoga Evrosonga? – Jâ bom spravil i sębe i brata v lârfe kę so dénes f “ŠČ” trendo – lârfe ze šteraj bomo pobedili!”

Baka Sida je odma stâla koraka nazâj! – Vidlo se ka jo je malo zazeblo, ali – kaj bó, bó!

Maškorâda je počela f soboto v jęni vuri. Zbirali so se pred transformatorom na Glavatiščo, ka te f prošęciji pejo po glâvni cesti k Enemo, dé bo se zbirala najlepša lârfa!

Jožek se hapil preprâvlati lârfe zarón i hodil stópot vu vęštet i vum z jęga, z nekšaj bélaj cójkaj, pa z bélaj fârbaj, stârom železničarskom kapom, pa je z orehovoga listja frkal cigare…

Več je skorom bila jęna vura da je Jožek Kadira zgrabil za róko, zlęteli so vum z dvora, po póto si je Joška ‘blâčil nekšoga rekleca … šlipko… podežigal… bejžal… Dišli so.

Baka se brnola k fójkaj.

Néje pręšlo néti pól vure, a na gajčanaj vrâtaj se skâzala – sóseda Liza! – Za róko je dopęlala maloga Kadira! – Of je bečal kak suzna dolina!

“- Siiida! – Â – tvój vnuk! – Malo sam poluknola maškarâdo, pa ręko žur’im se dimo… tésto za fójke mi je valda več pre pótnaj vrâtaj… Te pa… vidim – dečkér… Beč’i po póto… Pa, ręko… to je Sidin vnuk!? – Bečal je prti dómo… jâ ga neka pitam… nika mi je né štel ręči… – Te sam ga prijela za róko, ka naj kaj na cesti… pa ręko, ti ga dopęlam dimo… Na, tu ti je…”

Sóseda Liza je stavila Sidi vnuka i brnnola se dimo.

Kadir i dale samo bečal i bečal! F kót je zmętal cójke od lârfe i dale bečal! – Baka ga je nič né pitala… naj se déte vmiri. Dâla mo je filanoga fójka pa je te malo méje bečal.

“- Aaa, za čas, móm za jim, dojšel je dimo i Jožek! – Takâj tak, srdit kak pes! – I on je cójke zmetal f kót, obrnol se kręj od bake, róke del v žęp i besno gledal črez oblok.

Baka je te vre itak pitala Jožeka:

“- Jožek, ka pa je bilo? – Kaj je več minola fašijska prošęcija…? Si dobil kakšo nagrado?”

Jožek je išče jęn čas bil stiha, a te se zlajal:

“- Nésmo dobili nikšo nagrado! – Nego so nas – natirali dimo!”

“- Pa, naj!? A zakaj bi vas vre itak nat’irali dimo?”

“- Maloga Kadira je jeden, nekši f črno sprâvleni kak dimničar ali je né dimničar nego političar, natiral dimo zâto ka sam ga oblékel v anto paveliča, šteri je bil blečeni v krâtke gače zašite z hrvacke šahóvnice, ka mo je na riti i s prve stráni bila fkrojena malo zaharjena črléna kocka, na šteri je pisalo “ŠČ”!”

“- Jeee? – A zakaj pa so – tębe Jožek natirali dimo?”

“- Męne so dvâ dedi, oblečeni vu frâtre natirali dimo zâto ka sam se spravil v josipa broza titija! – Dojšli so do męne i stiha so mi na vuho rekli ka je opasno – ka bi bil oblečeni f druga titija, jer prošęcija z maškoraj ide róm – po vulici maršala titija, pa bi nadale ime tote vulico “maršala tita” glavatiški maškori mogli čitati kak “vulica maškora tita”! I – zâto so mi stiha rękli da me prosijo naj izvolim iti – marš dimo!?”

Sida je zmâhnola z rókom na to, pa je dečkéraj mirno rękla:

“- Ęh, pustite dečica. – Toti so vam od onih – šteri ne ponorévlejo samo na Fašnik!”

Povratak na naslovnicu…