Na Glavatiščo je nasezâdje nišči né organizéral dočeka Nóvoga leta!

Krčma “Kata rajska vrâta” je né prodala néti jęno rezervacijo, a Đura je takâj ze svojom Udrogom penzijonéri, né prodal néti jęno (a zaliho pijače so si dovlekli)!

Med Katom i Đurom je počila odurna svâja, ka so si jęn drugomo namétali i nagrâžali si!

Med tém, na stâro leto je mlađarija (OO Glavatišče: Jožek, Francek, Mirkec i Pętrek) na srdino Glavatišča dopęlala dvé kólske prikolice od gumejâki! – Zašlajtrili so jih skup. – Ludi so to gledali i čudili se, pa so jih spituvali: “- Dečki kaj to délate?”

Rękli so: “- Mi bomo organizérali dočeka Novoga leta – na otprtomo! – Prikolice so tu kak pozornica! Tu bo igral naš nóvi mésni bend “Fušari”. Pijačo i jesti si saki naj donęse zdóma (ste né dalko!) jer mi se némamo časa zótim baviti! – A mužikâši bodo igrali za “štó kaj dâ”!

Da se počelo kmičiti, na Glavatiščo so zaigrali mužikâši! Ludi so se zbirali ze sih strán! Začas je na srdini bilo tulši ludi, ka je – bila stiska! “Fušari” so igrali jęno za drugom, same lépe: “Lubav nas veže i spâja”, pa “Lubav je bol” pa onda ono nacijonâlno: “Kukavica”, a na ono “ku – ku”, s’i so glasno kukali!

Po kmici je krčmarica Kata na jęno stráno križója dovlekla velikoga stola – za šanka i prodâvala svojo pijačo! – Promet ji je bil takši ka je né ftegnola točiti i tržiti! Móm je pogod’ila svojo sósedo Štefico za konobarico, ali so i obedvé kóma i kóma folgale!

V isti čas so, na drugi stráni križója, Đura i Sida dovlekli z Ribičke sâle stola i počeli prodâvati pijačo! Šank je začas mel takšo stisko, ka so Sidi mórale pomâgati Liza i Jula!

Mužikâši so igrali sę lepše i veseleše popéfke: ono “Dajte mi vina”, pa ono “Mađarica tudom, tudom”, te pa ono “Zelene oči”, pa “Ląsi si je rudala”, a na “šej-haj” je célo sęlo zahuškalo!

Kak je išlo prti pól noči, igrali so ono “Evo banke cigane moj”! – Đura je mužikâšaj nęsel pędeset kuni – tak ka so s’i vidli! Dečki so mo zaigrali óno “Seoska sam lola”!

Te pa je i Kata nesla mužikâšaj – i to stotko! Dok je išla, ze stotkom je mâhala po zrâko!

Možikâši so se zafâlili i Kati, pa so ji zaigrali “Néma lepše dévojke, ladi-ladi-lom”!

– Počeli so igrati kola: “Crven ti rubac mala”, “Temerav”, “Čaj-Čiro”… – S’i živi i mrtvi so se prijeli za roke i plesali kolo, tak ka se na blatni cesti prâšilo! – I Đuro so zgrabili i potegli f kolo! S’i so popévali i ponorévali! – Da je išla “Seljančica malena” Jula je na čęli “cugeca” mâhala z rópcom, a kolo je preskâkalo jârke i grabe! Popéfka je dódjala tijam do Paraga!

– A onda je nešči v mikrofón počel brojiti … pet, štiri, tri, dvâ, jęden i … s’i so zahuškali, zdigli kupice v zrâk … i te je počelo – sęopče čestitaje i kušuvaje!

– Vutim istim časo je nešči pogâsil sâ svetla!

F kmici so se kušuvali s’i ze sima i saki ze sakim – štó je koga zahačil! – Đurina Liza i Jula so držle róke na kasi i bile so kvârne kušuvaja! – Đura je zavustal negder med plesâčaj i plesačicaj f kmici, f čestitajo!

– Najpredi so ga skušuvale nekše mlâde. Faj mo je bilo! – Te se mo se na šijak obesila jęna stâra debela! – Te pa je f kmici preštimal kak ga je kušnol nekši pijani kosmâti ded! – Pa išče jęn #$%&$#! – Te pa nekšna – ne vidiš kakša i štera, ali bole sklutava … i hicna – splézla mo je do mostâči! Te pa jęna bole močna, pod rókom – lepošnâta! Tota ga je skušuvala – onâk!! Đuri je bilo taaak lépo ka jo je né pustil z rók! – I – ovoj je, kak zgledi, bilo čista po vóli, pa so te to f kmici ponovili išče jęmpot … pa te – išče jęmpót malo bole … onâk … fést i nadugom!

– Onda pa je nešči (nesréčni!) vužgal sâ svetla!

Đura se na srdini križója išče kušuval – zótom, jer so se, kak je zgledalo, fést zanęsli!

– Onda je otprl oči … V jęgovomo zagrljajo je bila – krčmarica Kata! – I ona je otprla oči … Zględala ga je …! – Né se zlęcala néti cuknola kręj! – Kajbi!? – Samo mo je postihoma rękla:

“- No, čé je več tak, Đurek – može primirje?!

Đura je takâj tak postihoma rękel: “- Mooože, Katica!”

Te so si, z otprtimi očm’i, išče jęmpot – službeno i saftno čestitali: “Sręčno novo leto!”

Povratak na naslovnicu…