Precedništvo Udruge penzijonéri Glavatišče, (Đura, Pepi, Fęri i Drago) donęslo je odloko ka bodo sámi organizatori dočeka Novoga leta i to v dvorani Ribičkoga društva!

“- Poględnite dečki, kak oni v Zagrebo služijo na “Advento v Zâgrebo” i “Božičnomo séjmo”! Prodâvlejo najprostišo jestvino, na vulici, i to po dęsetpót vekšaj cénaj nego so šacujske!

A ludi kupuvlejo – kak będasti! – I da plat’ijo takšo céno – opče jim ne pres’edne …!

– Pa kaj mi to nęznamo?! – Pa kaj smo mi bedasteši od jih?! – Kaj mi to naj mogli tak tržiti i zaslužiti na Nóvo leto?!”

F četrtek je Đura na zadrogi obesil plakata na šteromo je napisal:

“Udruga penzijonéri Glavatišče organizéra doček Nóvoga leta f sâli Ribičkoga društva!

Céne na dočeko bodo povoln’eše kak so one na “Advento f Zagrebo”!

Na “Zagrebačkim Advento” jęden kolbâs košta 45 kuni, a ojzder bo koštal samo 40 kuni!

Tam jeden fuj-burger košta 48 kn, a prinas bo iber-burger koštal samo 45 kn!

Na “Zagrebačkim Advento” jęden mali fójek (“fritola”) košta 35 kn, a ojzder bo 30 kn!

Tam jęna prâzna palačénka košta 64 kn, a prinas bo – puna koštala 60 kn!

Tam deci kuhanoga vina košta 25 kn, a prinas bo liter – siróvoga koštal sam 100 kn!

Mužika – živa – “Črne stréle”! Ulaz zabadav! Rezervacije prima precednik, Đura!”

Krčmarica Kata je odma f petek, na zadrogo obesila – svojega plakata na šterim je pisalo:

“Gostijonica “Kata – rajska vrâta” organizéra doček Novoga leta, po cénama, štere bodo – na pól nižiše nego kak so one – na “Božičnomo séjmo” v Zagrebo:

V Zâgrebo šest čvapčiči košta 80 kuni, a ojzder bo osem čvapčiči koštalo samo 60 kuni!

Tam super-burger košta 64 kune, a pre meni bo dizel-burger koštal samo 50 kuni!

V Zagrebo jęna “Zagrebačka sarma” košta 50 kuni, a pre męni bodo dvé koštale 30 kuni!

Tam jęden kolbâs košta 45 kn, a v moji gostijoni bo Mihaličov – pâr koštal 40 kuni!

Vece zabadav. Mužika mrtva (đuboks)! Ulaznice néma! Prijave na – recepciji (šanko)!”

F soboto je po kmici Đura, pólek svojega prvoga plakata, nakęlil nóvoga plakata, šteri je mel naslova “Ispravak plakata Udruge penzijonéri”! – Na jęmo je pisalo:

“Dragi i pošovani suméštani! – Na prvomo plakato so krivo objâvlene céne jestvine na našoj novolétnoj zabavi (štamparska greška)! Dajemo ispravak céni: kolbâs – 10 kn, iber-burger 14 kn, fójek (filani) 10 kn, palačénka (filana) 10,-, kuhano vino liter 25,- kn, siróvo 24 kn!

V nedelo, da se je išlo od meše, na zadrogi se je skâzal nóvi plakat, na šteromo je pisalo!

“Dragi obožavateli Gostijonice “Kata – rajska vrâta”! Objavljojemo ispravak céni jestvine i pijače na novolétni zabavi štero organizéramo! (Konobarica je zeznola! – Gostijonica se izvinjava!) – Ovak bo: čvapčiči 15 kuni, super-burger 12, fójek filani 5, palačénka z orehaj 5, liter vina 15 kuni! Ples srca 10 kuni, đuboks – jęna pésma 5 kn. Ulaz zabadav!

“Tu se navék dobro kuri, nišči nikam se ne žuri, bolše bo vam kak pre Đuri!”

V noči z nedele na pondélek, nešči je na zadrogi, prek Katinoga plakata prekęlil velikoga plakata na šteromo piše: “- Poštovani sumeščani! Krčma “Kata – rajska vrâta” otkazoje doček Novoga leta, jer je nišči né rezervéral néti jęno konzomacijo!!”

Da se Kata pęlala z Čakovca z nabave i da je vidla totoga plakata, prehitila se z biciklinom!

Dénes, odvečer f štrti vuri, dok je Đura v Ribičkoj sâli strâžil čé što dójde za rezervacijo, jęgov plakat je bil prekriti z velikim – novim plakatom na šteromo piše:

“Poštovani méštani! – Udroga penzijonéri Glavatišče otkazoje doček Novoga leta v Ribički sâli, jer je cecâtjak, šteroga je trebalo pęči – kak odojka na dočeko Novoga leta, prije prisinoga klanja, krepao!”

Da je Đura zazvedil kakši plakat se skâzal na zadrogi – spil je liter čistoga, na srce!

Réč je da so, néti Đura néti Kata né prodali néti jęno rezervacijo, a pijače so si dovlekli hajdi.

Povéda se da je Kata rękla, da čé zazvedi što joj je to minéral bâla … čé ga ona prime v róke…

Đura je takâj rękel da, čé zazvedi što mo je to …. i ako mo toti ili tota dójde v róke … da bo …

Na Glavatiščo, kak zgled’i, nišči nav čakal Nóvo leto, pa zgled’i da sém opče nav dojšlo, nego bo do dâljega prinas ostalo stâro leto! A nóvo leto bo dojšlo – jęmpot drogóč! – Zapraf, kak bo to sę skupa završilo, vidli bomo kleto, da bo v normalnomo svéto – Sręčno novo leto!

Povratak na naslovnicu…