Tijekom aktualnog sata na Općinskom vijeću Općine Nedeliše, vijećnik Ivan Klekar (HDZ) postavio je pitanje vezano uz postavljanje tlakavaca u naselju Nedelišće: “S obzirom na brzinu i dinamiku izvođenja radova postavljanja tlakavaca, a kako se radi saniranje stare infrastrukture pa se radi vrlo duboki iskop, da li se, i na koji način, vrši nadzor kvalitete izvođenja radova, kako ne bismo došli u situaciju da kroz neko kratko vrijeme dođe do slijeganja tla i potrebe za sanacijom? U prijašnjim lošim iskustvima su sanacije loših radova platili mještani općine Nedelišće.”

Na pitanje vijećnika odgovorio je načelnik Darko Dania: “Radi se rekonstrukcija vodovodne mreže, struje i plinovoda. Izvođači imaju svoje javne nabave i svoje nadzore, a mi radimo u završnoj fazi oborinsku odvodnju i postavljanje tlakovaca. Imamo svoj nadzor, pa u biti imamo tri nadzora: Međimurje plin, Međimurske vode i Općina Nedelišće. Sigurno je da se kontrolira na koji način se  radovi izvode, da ne bi došlo do slijeganja. A ako se negdje i desi slijeganje, imamo garancije, pa izvođači moraju to riješiti u svojem trošku.”

Na odgovor načelnika ponovno je intervenirao vijećnik Klekar te dodao: “Ne bi bilo dobro da se ovaj prvi, koji kopa niže, vadi na drugog, a drugi na trećeg… zato je važan dobar nadzor. Iskopi su dosta duboki i tu dolazi do velikih slijeganja.” (nl)

Povratak na naslovnicu…