Povodom izglasavanja Zakona o hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru, Hrvatska demokršćanska stranka – Podružnica za Međimursku županiju poslala nam je priopćenje za javnost vezano uz zaštitu kajkavskog jezika, koje prenosimo u cijelosti:

Na dnevnom redu Hrvatskog sabora uskoro predstoji glasovanje o Prijedlogu Zakona o hrvatskom jeziku. Za očekivati je, da će taj Zakon podržati svi saborski zastupnici, budući da se prvi put u Hrvatskoj državi zakonskim aktom uređuju pitanja jednog od najvažnijih identifikacijskih odrednica hrvatskog naroda i svih građana države Hrvatske.

Premda predlagatelji Zakona nisu u konačnom Prijedlogu uzeli u obzir određene opravdane primjedbe i prijedloge nekih hrvatskih institucija, Hrvatska demokršćanska stranka, Podružnica za Međimursku županiju, snažno podržava donošenje Zakona.

Donošenje Zakona o hrvatskom jeziku nužni je preduvjet za konačno zaustavljanje kulturocida, kontinuiranog i sustavnog zatiranja hrvatskog kajkavskog jezika u javnom životu. Jednako tako, preduvjet da se zaustavi, u svim sferama života, diskriminacija i ponižavanje kajkavaca, koji zbog svoga govora, ili naglaska, nemaju objektivne i prave šanse u zajednici u ostvarivanju svojih stručnih, znanstvenih ili umjetničkih karijera.

Smatramo, da se s vremenom Zakon može kvalitetno nadograditi, kao što se i podzakonskim aktima neka pitanja mogu odgovarajuće riješiti. Stoga, unatoč nedostacima, držimo da je donošenje Zakona nužnost, čime će se prekinuti stati na kraj nasrtajima na hrvatski jezik koji traju više od stoljeća, kao i zaustaviti recentnu i aktualnu praksu jugoslavenizacije hrvatskog jezika i pretvaranje u neku od podvarijanti “jezika regije / regiona” ).

HDS MŽ osobito apelira na saborske zastupnike iz Međimurske i drugih “kajkavskih” županija da podrže taj zakon, te da svojim raspravama i stavovima usmjere kreatore podzakonskih akata ka stvaranju dokumenata koji će maksimalno poštovati nepobitno postojanje hrvatskog kajkavskog jezika u svakodnevnom životu.

Sukladno tome, smatramo da se živi hrvatski jezici, pored standardnog štokavskog, dakle i kajkavski i čakavski moraju postupno inkorporirati kao ravnopravni u budući standardni hrvatski jezik.

Nadležna ministarstva i jedinice područne samouprave HDS MŽ poziva na djelatno poštivanje i uvažavanje hrvatskog kajkavskog jezika, osobito u sferama obrazovanja, poglavito u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju. Za vjerovati je da će se pitanju jezične politike u Hrvatskoj, nakon donošenja Zakona o hrvatskom jeziku, konačno pristupiti odgovorno i stručno, u interesu hrvatskog naroda i svih državljana Republike Hrvatske.” (HDS MŽ)

Povratak na naslovnicu…