U redakciju smo zaprimili očitovanje načelnika Općine Nedelišće na projekt “I smetje vredi” koji prenosimo u cijelosti:

Punih 18 godina Općina Nedelišće organizira akciju čišćenja okoliša „Više cvijeća, manje smeća“ u koju se uključuje veliki broj pojedinaca, članova udruga, klubova, ustanova. Riječ je o projektu šireg obima „I smetje vredi“ u koji se ove godine uključilo preko tisuću građana iz svih 11 općinskih naselja. Komunalni odjel Općine Nedelišće svima zahvaljuje na uključivanju, a osobito učenicima osnovnih škola i vrtića te onima zrelije dobi. Zajedništvo koje se minulih dana vidjelo na terenu svjedočanstvo je da građani općine Nedelišće osjećaju prostor na kojem žive kao svoj i o njemu su spremni povesti brigu u akcijama poput ove.

Otpad skupljen na javnim površinama, u šumama, kanalima, uz željezničke pruge, ceste, odložen je na deponiji kojom upravlja GKP Čakom, Čakovec. Prema dostavnicama će se vidjeti o kojoj je količini riječ te će Općina Nedelišće platiti odlaganje.

Kao i svaka dobra ideja, tako i ova, naišla je na nečiju sumnjičavost i javno izlaganje propitkivanju. Svi građani koji su sudjelovali u akciji tako su stavljeni pod lupu onih koji su se navodno također uključili u akciju čišćenja. Iako ih na terenu nismo sreli, niti znamo kamo su odložili prikupljeni otpad, članovi OO HDZ-a Općine Nedelišće i njihov predsjednik Ivan Klekar u javnost su plasirali informaciju da su očistili prostor uz županijsku cestu između Gornjeg Hrašćana i Pušćina te naveli kako Općina ne vodi brigu o divljim odlagalištima, pogotovo u blizini nedelišćanskog vodocrpilišta. Ustvrdili su također da se vuzmenke koriste kako bi se spalio štetan otpad te da je „općinska vlast po zakonu dužna spriječiti odbacivanje otpada na za to zabranjena područja i obaviti sanaciju zagađenog prirodnog okoliša“. Prozivatelji nisu naveli o kojem se točno zakonu radi, nisu naveli niti jedan konkretan podatak koji bi dokazivao nemar Općine Nedelišće, a kamoli to da se o okolišu ne vodi briga i da se ilegalne odlagatelje otpada prekršajno ne goni. Općina Nedelišće čini upravo to: kroz komunalno redarstvo nadzire područje cijele općine i njegovu čistoću, detektira počinitelje, koristi sve zakonom propisane instrumente da ih se sankcionira, iz proračuna plaća sanacije divljih odlagališta te u akcijama poput uvodno spomenute animira građane da zajedno poduzmu aktivne mjere brige o okolišu koji nam je zajednički.

Paušalnim prozivkama, bez ijednog konkretnog podatka o tome koliko su otpada skupili u vlastitoj akciji čišćenja (koju nitko na terenu nije vidio), kamo su ga odložili i koliko su to odlaganje platili te na kojim se točno lokacijama grade vuzmenke pune opasnog otpada, dušebrižnici su bacili loše svjetlo na preko tisuću građana koji su u akciji doista sudjelovali i legitimno je obavili. Komunalni odjel Općine Nedelišće u istoj je akciji poduzeo i mjere pročišćavanja vuzmenki od materijala koji se ne smiju paliti na javnom prostoru, no jasno je da se to ne može učiniti na svakoj od lokacija vuzmenki jer komunalno redarstvo za to nema resurse niti stvarnu nadležnost.

Komunalni odjel Općine Nedelišće još jednom zahvaljuje svim sugrađanima koji su sudjelovali u akciji „Više cvijeća, manje smeća“ i projektu „I smetje vredi“ te su svojim stvarnim doprinosom u vremenu i radu pridonijeli čišćem okolišu, o kojem ćemo i dalje voditi brigu na najbolji način kao što činimo već dugi niz godina. Zato je i voda s vodocrpilišta u Nedelišću pouzdana za piće. Jer vodimo brigu svaki dan, a ne samo onda kad je prikladno.

Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće