U redakciju smo primili dopis Hrvatske demokratske zajednice, općinske organizacije Nedelišće, koji prenosimo u cijelosti:

U sklopu akcije “Više cvijeća, manje smeća”, općinska organizacija HDZ-a općine Nedelišće aktivno je sudjelovala u čišćenju odbačenog otpada u okoliš. Prilikom sakupljanja smeća i razvrstavanja naišli smo na divlje odlagalište i ostali zatečeni veličinom i sadržajem odbačenog otpada. Na samom odlagalištu uočene su razne vrste otpada, a između ostalog i opasan otpad koji trajno zagađuje okoliš tj. kante kontaminirane motornim uljem, preostali sadržaj motornog ulja, zauljene i odbačene krpe, elektronički otpad, medicinski otpad, otpad od stakla, plastike, tekstila, papira i ostali miješani komunalni otpad. Među odbačenim knjigama, bilježnicama i drugim dokumentima jasno se mogu iščitati imena i prezimena vlasnika.

Sama lokacija odlagališta nalazi se uz županijsku cestu iz pravca Gornjeg Hrašćana prema Pušćinama, a sve to ni 500 metara od vodocrpilišta pitke vode Nedelišće. Jasno je i vidljivo da je isto odlagalište aktivno kroz duže vremensko razdoblje, a to se može vidjeti po strukturi i dinamici odbačenog otpada. Nema jasnih obilježja o zabrani odlaganja otpada pa se tako to odlagalište proteže u dužinu od više od 500 metara. Općinska vlast po zakonu je dužna spriječiti odbacivanje otpada na za to zabranjena područja te su isto tako dužni obaviti sanaciju zagađenog prirodnog okoliša. Jasno je vidljivo da nisu poduzete nikakve radnje koje sprječavaju nekontrolirano odlaganje otpada na divlja odlagališta. Ova nebriga o okolišu jasno je vidljiva svakom mještaninu u općini, a opet općinske vlasti ne dobivaju ni jednu pritužbu.

Koriste li naše općinske vlasti uskršnje “vuzmenke” kako bi se na brži način riješili raznog otpada? Jesu li svjesni da zanemarivanjem svojih dužnosti omogućuju spaljivanje otpada koje prouzrokuje udisanje otrovnih plinova koji su itekako štetni po zdravlje.

Tražimo da općinska vlast pod hitno izvrši svoje zakonske dužnosti u sprečavanju ilegalnog odlaganja otpada, i počne provoditi konkretne mjere u skladu s zakonom.

Općinska organizacija HDZ Nedelišće
Ivan Klekar, predsjednik

Povratak na naslovnicu…