Đura je f četrtek dojšel na dvór i zišel hlape: vnuka Jožeka, Pepijovoga Franceka i Fęrijovoga Pętreka kak – nika ne délajo. Došpancéral se do jih pa jim vel’i:

“- Dečki, imam za vas dobroga biznisa! – Morete zaslužiti saki pâr pot po pędeset kuni!”

“- ?”

“- V nedelo je Cvétnica i f cirkvo se nęsejo presmeci. – Jâ trebam presmeca, ali mi ga néma štó napraviti! – Sigorno i Pepi treba! – Pa i Fęri i Drago bi trebali … i Kata krčmarica morti..!

– Čé se respitate okóli, more se najti vęč kandidati ki trebajo presmece, a néma jim što napraviti! – Trebate samo najti matrjâla za presmece i naprâviti jih, a to je ojzder lęfko!

Dečkéri so čudno gledali Đuro jer so né znali kaj je to – presmec! Đura jim vel’i:

“- Deeečki, f pušel dénete – nešterno kitico fušpaja, pâr šibi neprike, pâr šibi mujceki, malo črénse, nekaj kitici dréna, okóli nasučete góžvo i – presmec je gotov! Presmec se v nedelo hiti na krov i onda od gazde dobite péneze! – Kaj velite na to?!”

Dečki so se pogled’uvali … čóhali se po glâvi … nekaj šepeturili … i onda se Petrek, vu ime sih jih stáne pred Đuro i veli: “- Može! – Komâd po pędeset!”

“- Mooože!”

Tó odvečerko so se dečki zišli pre Đuri na vrto, na dogovoro za – presmece. Meli so več pet narođbi: za Đurijo, Pepija, Fęrijo, Dragijo i Krčmarici Kati.

– Aaaali, Francek pita Jožeka, a Jožek Pętreka … kaj je to Đura rękel … neprika … kaj je to … i dé jo moči najti … i kaj so to góžve … dé najti dréna, fušpaja, … mujceke pozanajo ali so ocveli … dé je črénsa f sęli … f šterim ploto, šumi, najti matrjâla za presmece?!

Pętrek je onda ovaj mlajšaj rękel ovak: “- Deeečki, néma veze! – Kaj što vidi – kaj je vutim presmeco navezano, da ga hitiš na krov?! – Sličnoga matrjâla ga kulko očeš! – Opčina of čas réže plota pre Cintoro, pre spomeniko i pre Forjónovaj nuhâlkaj! – Nabęremo rézano šibičje, neka zelénoga, neka žutoga, okóli onda zasuknemo f trsovo rozgvo i – fęrtik! – V nedelo pre hiži odma hitimo presmeca na krov! – Z dvora se ne vidi čé je to – na krovo, črénsa ili grâber, je to šibje z plota ili neprika i jeli to sę skupa zavezano z góžvom ili z trsom!? – Čovek nam plati pędeset po komâdo i mirna Bosna! – Je tak?”

“- Tak je!”

V nedelo v jutro so hlapi dojšli prvo k Đuri na dvór i hitili presmeca na jęgov krov. Onda so ga zvali: “- Tetec Đura, presmec vam je na krovo! – Hote glet! – Pędeset kuni!”

Đura je dobejžal vun i rękel: “- Jeee? – Vęęč? – Dobro! – Saka čast! – Aaali, pozâââbil sam vam ręči ka je presmece treba predi odnęsti f cirkvo ka se posvet’ijo, a onda se hitijo na krov! – Jâ sam réšil i ka bodo jih Sida i Liza nęsle f cirkvo ka se posvet’ijo i onda bote jih rezdel’ili!

I dogovoril sam vam ka bote dobili duplik céno – stotko po komâdo, a né pędeset!

Dečki so rękli: “-Né treba, tetec! – Vi samo nam plâtite kak smo se pogod’ili – pędeset po komâdo i délajte z jimi kaj očete! – Nečemo vas ogepiti! – Nam je to dosta!”

Đura jih je koražil: “- Nééé, dečki! – Jâ očem ka dobro zaslužite! – Čekajte, idem jâ po lójtro ka zémem svojega doli s krova, ka se posvet’i f cirkvi!”

Đura se je obrtnol i móm dišel na škedej po dugo lójtro, ka zéme presmeca doli …

Da je dojšel z lójtrom, oględnol se okóli sębe po dvoro … Nigder néti jęnoga dečkéra …!?!