Đura je v janoaro postal precednik Udruge penzijonéri Glavatišče!

Poslovno sjedište Udruge je pre jęmo dóma. Garažo je preriftal f službojočo kancelarijo. Nutri je del stola s kišticaj, kupe papéri na satlâže i stolce. Vuni je obesil tâblo na šteri piše:

“Udruga penzijonéri Glavatiše”, “Rešâvlemo sę živo i mrtvo!”,”Radno vréme 0-24 sata”.

Na drugim sastanko so jęgovi članovi oštro kritizérali mésno gróbje.

Đura je podržal kritiko: “- Imate praf! – Naše gróbje je né – tihi dóm i spokojni počinek, kakši se šika poštejâkaj! – Néga lepóte, néga hlâdovine! – Negdašja vlâst je só drévje podrla, a nóvo je išče né zraslo! – V leti je pokójnaj tak vróče ka zévlejo! – Sâ druga gróbja so – prâvi parki, puni zelenila i bujega raslija kak majoška šuma! Nacifrana so z pisanim grmóvjom i dišečim cvétjom, f šterim ftičeki popévlejo tak ka bi si čovek požęlel hmréti – na kakši tjęden!

– A prinas ….?!”

Onda so se za réč javili, dęvedesetšest lét stari Karažincov Imbrek, pa velijo:

“- Točno tak! – Jâ, čé bom da hmrl, nečem ka bi me zakopali na totim gróbjo! – Očem ka se donęse odloka, ka se sakoga more zakopati tam – dé si šteri zbęre: na jęgovim vrčâko, na jęgovi senokóši, v jęgovi šumici, dé mo je mir, dé mo cvétje deš’i i ftičeki milo popévlejo!”

Članovi Udroge so v jęden glâs zakričali: “- Tako je!” – S’i so pokali! “- Živijo Imbrek!”

Đura je zdigel obedvé róke: “- Dâââvlem na glasaje odloko – da se odvęzdar saki pokójni more zakâpati i na svoji prceli, tam – dé šteri oče!”

“- Što je za? – S’i!”

“- Što je protif! – Nišči!”

“- Znači jednoglasno! – Čestitam nam!”

* * *

F srédo navęčer je do precednika Udruge, Đure, dojšel glâs ka so – hmrli Karažincov Imbrek!

Deca pokójnoga so dojšli k Đuri i rękli: “- Gospon precednik, naš pokójni japa Imbrek so célo starost prepovédali ka bi šteli biti zakopani – f svojim goricama, v Dragoslafco, spót prvoga čokota jivoga lublénoga – rajskoga Rizlinga.”

Đura jim je rękel: “- Vredo! – Po naši odloki – Imbrek imajo na to pravo! – Samo vę, najpredi móram našo opčino obavéstiti ka pokójni nečejo biti zakopani ojzder, a isto tak moram Opčino Dragoslavec obavestiti ka bodo Imbrek zakopani v jivi opčini, f svojaj gor’icaj, pod prvim čokotom jęgovoga lublénoga rajskoga Rizlinga!”

Đura je to tak napisal Opčini Glavatišče i Opčini Dragosalvec.

Da je sprevod s pokójnim Imbrekom dojšel v Dragoslavec, v jęgovaj goricaj jih je počakal kotarski komonâlni inšpektor. Zastavil je sprevoda i ovak vel’i Đuri:

“- Gospon precednik Udruge, obavéščam vas da nębrete tu v gor’icaj zakopati ovoga komonalnoga predmeta! – Némate pismeno soglasnost vlasnika nekretnine ka dozvoljava ukop i zato se zabranjoje! – Ali vlasnik parcele se more žaliti, pa bi mogóče… ako se … !”

Đura mo veli: “- To je némogóče, jer vlasnik prcele je – pokójni!”

Inšpektor je rękel: “- Te bo se mogóče, čakala ostavinska resprava!”

Đura veli: “- I to je nemogóče! – Jer, kam bomo s pokójnim Imbrekom do onda?!”

Inšpektor je rękel:”- Do konačnoga rešéja, komonalni predmet se po zakono, mora pohrániti v inštituciji štera je započela postupka, a to je – Udruga penzijonéri Glavatišče!”