Drago je prvipót (vę, da je f sedemdes’eti) postal – deda! Đura, Pepi i Fęri so se stiha, ka žénske ne zazvedijo, dogovorili ka Pepi, šteri je męšter za bicikline i slično mehanizacijo, v ime jih tri, naprâvi: ka kupi botino za dedeke, ka na toto botino namontéra (biciklinovoga) zvónca, ka gori na botino déne lampaša i štoplómpo i škatulico, vu štero si – dedek more deti očâlje i flâško žganice i štamprlina!

Ali, Đurina Sida je to zazvedila i javila Lizi i Ilki, pa so žénske odma zdigle kriča:

“- Kaaaj sam vi? – Kaj sam za dedo? – Treba neka i za bako Julo! – Pepi na, tu ti je veliko črno mamrelo. Na držalo od mamrela namontéraj biciklinovoga zvónca, svetlo, štoplámpo i jędnoga fasong-trégara dé bode – baka Jula mogla meti mobitela, pudra, špégla i čęšla!

Đura pita:

“- A kak si to zazv’edila ka mi kánimo neka … za Dragija?”

Sida mo vel’i:

“- Sę se zazvedi!”

I Pepi je tak napravil kak so mo žénske naložile.

F petek zvečera so se dečki, Đura, Fęri i Pepi otpravili k Dragijo ka odnęsejo dâre. Otpravili so se stiha, ka žénske ne zazvedijo, ka se nado rivale z jimi. Ali … Liza je to zvohnola:

“- Kaaaj sam vi? – Je to red? – Očemo iti i mi! – Je né tam sam nóvi deda, nego i nóva baka!”

Da so moškârci čuli ka sę znâjo, rękli so jim naj se – ne rivlejo:

“- Nęęębremo s’i, tulši ludi iti v jivo malo kuhjico! – Čé bo vas što zvâl, te pete i vi – drugóč!” I tak so se s dârima k Dragijo otpravili samo dedi!

Za pól vure so se vrnoli dimo! – Žénske so jih pitale – zakaj so tak flętno dojšli dimo!? – Kaj se prepetilo?!
“- Znąte … doma pre Dragijo je i sneha z malim – dečkérecom. F kuhji se nęsmi biti, jer je f prvi hiži tó malo déte! – Nęsmi se pušiti, radi detęta! Nęsmi se halavajiti! Nęsmi se hlapâriti! Nęsmi se luftati! – Nęsmi se smrdeti s alkoholom, radi detęta! – Nęsmi se na dvâ metre blizo prve hiže dé je déte – radi virosa! – I onda mi … známo kaj je red i – tak smo dišli dimo!”

Dečki so né povedali sę po istini, jer jim je Dago pre pótnaj vrâtaj, da so dojšli, i – ovak rękel:

“- Dečki, fąla na lépaj dâraj, ali prinas je opsadno stanje radi totoga virosa i móram biti stâlno na obloko, ka sima ki idejo mimo naše hiže po vulici, govorim naj idejo po drugi stráni vulice, ka naj bili pre blizo prvi hiži vu šteri mali vnukec spi – radi korona virosa! – Aaaali … zâto vas pozivlem ka zutra navęčer dójdete f krčmo “Kata – rajska vrâta”! Bâr bomo Kato malo kontrolérali – jęli nosi masko, jęli je stolce rezmeknola dvâ metre, jęli za sakim gostom dezinficéra kvake, stola i stolce, i šekréta po saki upotrebi! Jęli méja stoljake, ęli dezinficéra sako kupico, flašo, Črno knigo, Knigo žalbe, đuboksa … i kak naplač’uvle céha, čé móra biti kręj od sakoga gosta najméje dvâ metre… ha, ha, ha ha…! – Mooože?”

“- Mooože!”

Makar so žénskaj to né povédali, žénske so zazv’edile, kam se ravnajo, pa je Sida pitala Đuro:

“- A kaaaj mi? – Mi smo takâj kupile dâra za nóvo bako! – Prosim te lépo, kaj je nas pes posral? – Nas nišči nav častil? – Juli i Dragijo točno povedali ka i mi imamo juša f tomo cého?!”

Đura je Sidi rękel:

“- Sę smo povédali tak ka je je! – Aaaali, vas je nišči né zval f krčmo! – Kaj mi tu moremo!?”

Sida se obrnola kręj. Célo odvečerko se je hulila i néje več Đuri rękla néti réč!

F soboto navęčer, da je zbavil posle, Đura se je otpravil f krčmo k Kati! Dojšel je pred krčmina vrâta … Zaprto! – Na vrâtaj piše: “Zaprto zaradi korona virosa”!

Đura je pred vrâtaj stâl. – Zafučkal! – Nič. – Zazval Kato! – Nič. – Rajkal! … Te se itak Kata javila:

“- Kaj očeš? – Štó to ruži?”

“- To sam jâ, tvoj sósed Đura! – A … kaj si zaprta?

“- Pa, vidiš!”

“- A kaj so bili tu i moji pajdâši, Pepi i Fęri!”

“- Jęso! – Ali tak sam jih otpravila kak bom i tębe!”

“- Pa, zakaj to?”

“- Piše ti na vrâtaj!”

“- Čuj Katica, kaj naj mogla otprti, jer Drago je dobil vnuka, pa bo častil!?”

“- Naj mogla!”

“- Čuj, pa zakaj?”

“- Ka mi naj dojšla kakša kontróla!

“- Aaaah, Katica, pa ki bo te vrâk kontroléral vuto doba?”

“- Nęęęznam! – Morti i vi!?”

“- Pa što ti je to rękel?!”

“- Sę se zazvedi?”

Povratak na naslovnicu…