Fčęra, na fašijsko nedelo, f Katini krčmi se održâvala zâbava. Kata je to objavila na plakato:

“Dragi moji sumeščani! – Organizéram zabavo – “Ples pod lârfaj” uz živo mužiko. Saki šteri dójde na zabavo pod lârfom – né plâča ulaznico i dob’i pâr kolbâsi i kruha i ulaz mo je zabadav, a šteri dojdo bez lârfe, toti plača ulaznico i naruđbo. Početak Fašijskoga bâla je u 20 h, a završetak – da bo vam dosta!”

F soboto se je na jutrešji kâvi i žganici, pajdašija zišla – pre Dragijo i Juli. Hâpili so se dogovârjati: ęli se pe na zâbavo k Kati, i ako se pe – kak se pe!?

Sida i Liza so rękle: “- Mi žénske smo za to ka se ide na zâbavo i to – pod lârfaj!”

Đura je odma rękel: “- Mi moškârci smo se spominali – ka je dobro ka bi s’i išli i mi smo si namislili tak: – ka bi se mi moškârci spravili v lofce i lugâre z drvénaj puškaj, a vi žęne ka bi se spravile, kâ v lisico, kâ f srako, kâ vu vučico, kâ f kačo – i ka bi te tak sprâvleni išli k Kati!”

Žénske so se odma žereče pobunile: “- Neeemože!” “- Kaj bote vi nam određivali kak bomo se mi oblékle!?” “- Nema ništa!” “- To je naša stvâr kak bomo se mi zamaskérale!”

Sida je onda zmâhnola z rókom kak milicajec i povedala móžaj – ka se razmijo:

“- Ovak! – Vi se dedi obléčite kak se vi očete i vu kaj se očete! – A mi bomo se spravile ojzder pre Juli i skupa bomo išle na zâbavo! – Kakše lârfe bomo mele – to je naša stvâr!! – Jasno?”

Dedi so … némaš kam … dobro … naj jim bó: “- Dobro čé vi tak očete! – Kaj moremo!?”

– Zâbava pre Kati je bila ęnc-a! – F krčmi ga bilo tulko ludi ka so nešteri sed’eli na pivimskim kištama v gajčeko i jeli kolbâse na kolénaj, a ovi bez lârfi so stâli na šanko – v dvâ ręde!

Dedi so dojšli, sprâvleni v lofce i to – malo kesneše, jer so se igrali z délajom – drvéni puški. Svoje žęne so né najęmpot prepoznali, jer je sę bilo zamaskérano i – stiska.

Đura je rękel móžaj: “- Né važno ka nęznamo štere so naše! – Bodo nam se vęč javile, čé né predi, a onda da bo treba platiti rečuna!”

“Črne stréle” so igrale kak si vrâzi! Bilo je tak veselo ka jim je sima bila krâtka nóč. Možikâši so stâlno igrali same vesele: to “Krčmarice još vina natoči”, pa “Škólnik hodi kak po droto”, pa “Maškare”, pa “Večeras je naša fęšta”, “Dođi na maskenbal”, “Rozamónda” …

– Sę resplesano! – Sę respopévano z rókaj v zrâko! – Bilo je vesęlo kak da je f peklo séjam!

– Aaaali …

Prti jutri je vudrila žereča svâja! – Klelo se i namétalo! – Grdo! – Liza je i plusnola Pepija!

– Je, kaj…

Dečki so, kak so dojšli na zâbavo – né prepoznali svoje žęne, med tulšaj lârfaj! – Da so več bili malo pijani, nekše lârfe so jih zadrobiščile za ples … pa išče jęden … pa išče… Đuri se (pod rókom) vidlo da je tota ze šterom pleše – jęgova Sida! – Pepi je okóli jedenajste bil več tak f šuso ka je, makar so igrali polko, plesal tangija, a po plesačici se furt vesil, jer je nafčeni ka ga – Liza šlepa! – Drago i Fęri so bili sigurni ka so jih f ples potegle – jive, pa so jim f pleso róke bejžale – sę dale i dale … Saki je ze – svojom plesačicom i malo – odišel vum… i malo kesneše dojšel nutri … a to ka so se stiskâvali – to … to so réči pésme komandérale …

Jęmpot je Sida, f srdini krčme cuknola ze svoje glâve lârfo doli i to róm pred Đurom i jęgovom plesačicom, ze šterom se róm vuti čas stiskâval – kak da se dobrovolno hrvajo …

V isti čas je i Liza zela ze svoje glâve lârfu i – zaskubla Pepija, šteri je róm vuti čas plézel po svoji plesačici! – I Ilka i Jula so jęmpot hitile lârfe doli z glâve i svoje móže – cuknole širom, ręklo bi se – odtrgle kręj od svoji tancarici, a totaj žénskaj se – zagrozile s pesnicom!

– Počila je svâja! – Krič! – Preklijaje i namétaje! – Nagrâžaje! – Sida je hitila kupico!

… Dečki so se zaklijali da so bili sigurni, ka so vdur-marš plesali z jimi … da so jive plesačice bile – prâve, jive jedine, zakonite i lubléne žęne!?! – Kričali so jim da so ne óni krivi, nego so óne krive – zakaj so né štele ręči kakše lârfe bodo mele, ka bi jih – odma bili prep’oznali! A – ove “jive” so zgledale kak prâve – jive! Pepi je išče rękel Lizi: “- Lizika, točno sam se iznenadil ka imaš tak trdo stegno …” (Znova ga je plusnola.) – Đura se prâvdal: “- Pa nębreš hoditi od jęne do druge i lukati jim pod lârfo i pitati “si to ti moja ili si nekša druga, lucka”…?

Intervenérala je i Kata. – Nazâdje so jih vmirili. Zaglad’ilo se je. – Restomâčili so jim …

Za nekaj časa so s’i skupa pre jęnomo stolo popévali “Oj nesréčna ta nedela fašijska”!

Povratak na naslovnicu…