Do prékfčęra so sako jutro bili mrazi. Grmóvje je f petek bilo kak na Svéčnico – bez jednoga listeka, bez jęnoga cvéteka.

Dohâjala je Cvétna nedela. Trebalo je napraviti presmece. Vu tó dób so navéke Đurin Jožek i Pepijov Francek znali s presmecaj napraviti prâvoga biznisa. Delali so jih za pet – šest hiži i sigder je palo pet banki ili stotka. – A vę? Črénsa néma néti listeka! Drén je več znal ocvesti a vę ima gole šibe. Neprika takâj – goli próti. Na fušpaje je vudril bęteg i zdojšli so se. Góžvi ga več né, jer so Hrâščinskoga plota skrčili… – I tak ga za toto Cvétnico né bilo materijâla za presmece! Pepijov Francek i Đurin Jožek so bili vu veliki nevóli. Prępal bo jim planérani zâslužek.

F soboto v jutro je pre Đuri bil zęt Ivo. Dečkére je videl tóžne pre kuružjâko, pa jih je pital:

“- Kaj dečki, kak ste kaj? – Nekši mi poklopleni zgledite!? – Ki je vera?”

Onda so mo Francek i Jožek povédali kakša je nevóla – da ga ga né materijâla za presmece, a oni po tradiciji šęsterim gazdima za Cvétno nedelo naprâvijo presmece i nęsejo jih k polnešji meši. Onda jih reznosijo po hižâj, hitijo gazdaj na krov i gazdi te dečkéraj plat’ijo – kak štó, oni bole rezmetl’ivi stotko, a oni bole škrti pedesętko. A vę? – Nič!

Te jim je Ivo rękel:

“- Deeečki, kaj se móčite zótim délajom. Podozeče Trgo-biznis z Visokoga Dóla pre Slatini déla uvoza presmeci z Kine! – Lépi, mali originalni po – dvajsti kuni! Dopęlajo vam dimo kulko i kakše naručite i da naručite! – Kupite po dvajsti, ludima zarečunate pędeset ili sto kuni i to vam je – prâvi biznis! – Trgo-biznis je poštęna férma i držijo se dogovora! – Garantéram!”

Dečkéri so ga pitali:

“- Ivo, pa znâjo Kinezi délati presmece kakši se prinas na Cvétnico nęsejo k meši?!”

Ivo jim je rękel:

“- Bez brige! – Biznis ne pozna granice! Kinezi so se nafčili naše običaje! Prék interneta naručite f Kini, oni svoji férmi f Hrvacko naložijo ka vam odma dopęlajo – kam očete! – Jâ vam posódim péneze čé némate … evo … to so vam dvé stotke, za to morete dobiti dęset presmeci! – Evo, vę je dęset vur, zovite jih i dogovorite se ka vam zutra vuto dób dopęlajo! – Da jih rezdelite po hižâj i da dobite péneze – te mi vrnete tote dvé stotke!”

Jožek i Francek so točno tak napravili. Prék interneta so naručili ka jim se zutra, točno vuto vréme, pred cirkvo na Glavatiščo dopęla dęset presmeci! Dobili so potvrdo da, čé jih odma platijo, dobijo v roko od dvajstištiri vure!

Platili so odma i naručili – naj jih dopęlajo na Glavatišče, pred cirkvo, v roko od dvajstištiri vure!! – Kinezi so jim javili da oni só robo dostâvlajo v roko svajs’štiri vure – na lice mesta i da morejo biti bez brige.

Francek i Jožek so v nedelo v jutro, pre cirkvi na Glavatiščo čâkali presmece.

Presmeci so dojšli, aaali – prekesno! – Dojšli so onda – da je polnešja meša več – minola! Nekši hrgeš jim je presmece s škatulom istovaril pred cirkvom i odišel.

Dečkéri so odma bejžali za kompjutor i z i’melom Kinezaj napisali ovakšo poroko:

“- Gospodo Kinezi! Obaveštavlemo vas da je dojšlo do nesporazuma, jer se je prinas v noči, mali cajgar na vuri pomeknol za jęno vuro napré, pa so prinas dvajsštiri vure bile krajše nego inače! Zâto je tota roba zakesnila jęno vuro! Tak je za toto robo prinas – prestala potreba, jer je meša, pre šteri so nam presmeci nucali – minola! – Pošto smo robo né koristili néti škatulo z robom otpirali, prosimo da si dójdete po toto robo, da si jo otpęlate dimo i da nam vrnete péneze!”

Od Kinezi so dobili ovakšega odgovora:

“- Obaveštavamo vas da se prinas f Kini cajgari ne rivlejo néti napré, néti nazâj, a kak je z vašaj vuraj – to nęznamo! – Robo ste dobili kak ste naručili – v roko od dvajs’štiri vure! Zato vam reklamacijo ne uvažavlemo i robo nębremo zeti nazâj! Osim toga známo da meše imate skoro saki dén, pa ako ste jih né iskoristili ovo nedelo, bote jih iskoristili – neštero drugo! – Pozivamo vas nadale ka sklopimo ugovora za stâlno poslovno suradnjo i presmece za sledéčo nedelo i célo ovo leto, bomo vam dostavlali s popustom od dvajstipet posto!”

Povratak na naslovnicu…