Đura je za petek pred Sima svecima, sezval skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče. Ludi so mo govorili da je né prâvo vréme za sastančeje, da ludi ne vupajo néti vum z hiže, da ne vupajo néti obloke otprti zaradi korona virosa! I čęmo vę skupščina, da je vréme tak nespačno, ka se je i župnik odsęlil f samoizolacijo? – A Đura je rękel ka je to – róm zâto ka je vréme nespačno, ka se lude zmisli na građansko svést! Sima je rękel ka mórajo dojti v maskaj.

Zebralo ga se jih šęzdesetosem. Dojšli so i sedeli – v maskaj.

Odma od krâja, Fęrijova Ilka se javila za réč i pitala precednika Đuro:

“- Sósed, ovaj, gospon precednik, pitam: ęli se maske morejo zeti doli dok nešteri resprâvla?”

Đura ji je rękel:

“- Čuješ Ilka, ovaj … poštovana kolegice Jelena, fâla vam na vašomo pitajo! – Ali, kak je stožer zapovedal, maske se nęsmijo jęmati doli v zaprtim prostorima, néti za vréme resprâve!”

Ilka se je pob’unila:

“- To je né pošteno! – Čovek nębre resprâvlati s pokritaj zóbaj! – Črez toto masko, kóma ka se diše, a né ka bi čovek išče i govoril!? – Čé bo to tak, ka bo treba furt meti masko gori, jâ bom pod célim sastankom, v znak protesta – stiha i nam se jâvlala za respravo! – Tak!”

Đura ji je rękel:

“- Draga kolegice, to je vaše demokracko pravo, ali maske se za vréme skupščine nęsmijo jęmati doli, jer tak je zapovedal stožer civilne zaštite i toga se treba strogo drž’ati!”

Ovi drugi so se čudili Ilki – kaj ona to zmišlâvle?! – S’i so jo gledali – po prék, a jęni-jęni so se z j’e zasmehâvali ali se to prék maski né vidlo! Nešterna ji je, z zâdjega ręda, sponęsla ka se je dobro čulo: “- Ti bi mórala céloga života nositi masko, ka naj tulko klâfrala!”

Onda je Ilka ftruc sponâšajo – sima šteri so se ji spod maski rugali norca, ovak namętala:

“- Zakaj mi naj mogli tak kak ovi na Saboro, ili ovi vu Vlâdi, ili kak ovi na utaknicaj? – Kaj mi móramo navék biti najvekši hrmâki?! – Ništa! – Vam naj zateknejo zóbe čé tak očete, ali jâ nędam! – V znak protesta več opče nam rękla néti réč i nam resprâvlala na toti skupščini!”

Đura ji je išče jęmpot rękel:

“- Drâga kolegice Jelena, odloke stožera móramo pošt’uvati, maske nesmijo doli, mórajo se meti gori! – A tó, što bo resprâvlal a što nębo, to je za sakoga – jęgovo demokracko pravo!”

Da je Ilka povédala, ovi v zâdjaj rędaj so móndali! A Đuri so na totim réčima – aplaodérali!

Onda je počel radni dél Skupščine. Đura je rezglâsil ovakšega dnevnoga ręda:

1. Zakaj ludi bijo-otpad po Sâj Svecaj ne deponérajo z gróbov – f kontejnere

2. Zakaj ludi svečjake i lampaše z gróbja ne znosijo f kontejnere, čé jih več imamo

3. Zakaj se glomazni otpad z dóma – posprâvla v grmje, jârke i f šumârke.

4. Resprava o tomo, šteri ludi i zakaj ne plâčajo komonalne rečune

5. Ostala pitaja

Đura je otpral prvo točka dnevnoga ręda: – ” Zakaj ludi svojega bijo-otpad po Sâj Svecaj ne znosijo z gróbov – f kontejnere ki so tam nastâvleni! – Što i zakaj to tak ne déla?!”.

Otpral je respravo. – Ali, s’i so meli maske gori, nišči si jo je né jęmal doli, nišči se je né javil za réč i s’i so gledali doli f pod! – Đura je malo čakal i tota točka je – zaklučena bez resprave!

Onda je dojšla na red druga točka dnevnoga ręda: “Zakaj ludi svečjake i lampaše z gróbja ne znosijo f kontejnere, čé jih več imamo tam pólek”! – Precednik je prečital točko i pozval lude ka se jâvijo na respravo! Nišči si je né jęmal masko doli, nišči se né javil za réč! S’i so bili tiho kak da nika naj čuli, kak da so meli maske na vuhaj! I tota točka je zaklučena – bez resprave.

Onda je dojšla na red tretja točka dnevnoga ręda: “Zakaj se glomaznoga otpada męče v grme, jârke i šumârke i što to tak déla?!” Precednik je uvodno rękel da ga po kuruziščima i jârkaj vęč stâri šporhati i otomani kak na otpado! Otpral je respravo. Nišči nišči se je né javil za réč, néti jęmal masko doli. S’i so bili stiha i doli gledali. I tota točka je zaklučena – bez resprave.

Onda je dojšla na red štrta točka dnevnoga ręda: “Zakaj, i šteri to ludi ne plâčajo rečune za komonalne stroške”! – Precednik je čital kulko penez je vuni – ka se ne platijo rečuni. Nišči si je né jęmal masko doli. S’i so bili stiha i doli gledali! I tota točka je zaklučena – bez resprave.

I tak je precednik iscrpil sęga dnevnoga ręda. Nazâdje je rękel:

“- Zaklučujem skupščino! – Fâla vam sima na aktivnomo sodelóvajo f sjednici skupščine!

Onda se Ilka stâla i gizdavo se obrnola k članovima skupščine pa jim je vesęlo rekla:

“- Gospoda i gospođe, drâgi moji kolegice i kolegi! – Veliko vam fâla na zdušnoj potpori i solidarnosti pre službenomo déla skupštine, ka ste se predr’užili mojemo protesto i skup z męnom bili stiha – tak kak i jâ! – Fâla vam išče jęmpot i – saka vam čast!”

– Si so ji pokali!

Bodóči da je skupščina minola, Ilka si je zela masko doli! – I si drugi so si zeli maske doli! – I s’i so se gizdavo i solidarno skup stisnoli! – Jer, zadišeli so kolbâsi! – Na redo je bila zakoska!

Povratak na naslovnicu…