Drago i Pepi so v jutro, potmajhno otpravili f krčmo “Kata – rajska vrâta” na jutrešji šus. Néso žęnaj nika rękli jer one navék pregovârjajo i napuhâvlejo se, a jęmpot so dojšle i kričat f krčmo! Aaali, da so dečki dojšli pred krčmo, vrâta krčme so bila zaprta! Na vrâtaj je pisalo: “Radi godišjoga doposta zaprto do sobote!”

Obrnoli so se dimo. Po póto so zišli Fęrija i Dragija, šteri so takâj išli tâ na jutręšjo pijačo. Povédali so jim ka je Kata zaprta. Drago jim je onda rękel:

“- Dečki, hote idemo k Vincijo, v jęgov bunker. On toči na črno! I fal’eši je! – Može?”

Đura pogledne Pepija, pa onda ove dvâ, pa vel’i Dragijo:

“- Može. Tam nas ove naše, bâr nado vidle, kak nas morejo videti da idemo k Kati! Dénes so róm hude vóle, pa smo jim nika né rękli kam idemo, drugač bi móndale!”

I otpravili so se s’i skupa k Vincijo, v jęgov bunker.

Vinci jih je videl na cesti ka dohâjajo i dojšel je pred pótna vrâta. – Kre jęga je dojšel i jęgov črni pes Bandi, veliki kak tęle i grdi kak krokodil. Vidlo se da se zótim pesom né moči zafrkâvati!

Vinc jih je pozdravil i pital jih je – kaj očejo.

“- Čuj Vinci, Kata je zaprla krčmo, a mi smo nafčeni spiti jutrešjega šusa, žganico ili kakšega drugoga kinkosa, pa bi pre tębi … čé imaš … – Može?””

Vinci je razmel. Rękel je peso “Bandi, mir” i Bandi se obrnol kręj. Otpral jim je vrâta i rękel “Hote!” Otpęlal jih je f kuhjico na dvoro, f šteri na črno toči pijačo. Nutri ima rędno preprâvlene tri stole z stolcaj i šanka – kak prâva krčma. Naručili so si štamprline žgan’ice. Vinci je malo bil z jimi, pa malo odišel vum, pa dojšel nazâj. Da je dojšel nutri, naručili so si nóve štamprline. Sed’eli so i spominali se dvé vure i spili saki štiri takše – kubike. Onda so Vincijo rękli ka očejo plat’iti i ka bi se otprâvlali dimo. Da so se otprâvlali, Đura pita Vincija:

“- Čuj Vinci, kaj je pre tębi né treba ono … dezinfekcijo, pa maske pa – sę to protiv korone?”

Vinci jim je rękel:

“- Je! Oni šteri pijejo oranđade, mórajo si dezinficérati róke, sedeti jen od drugoga tri metre i meti maske! Ali takše ja niti ne puščam nutri, a sámi nębrejo dojti! – Jer dok jâ peso ne velim “Bandi mir”, nębre nišči nutri, a moj pes pošt’uje réč i z jim se né moči zafrkâvati!”

Dečki so se smij’ali:

“- Saka ti čast, tębi i tvojomo peso! Znači k tębi morejo samo oni štere pes pust’i?! I znači, mi pre tębi, kre žganične, ne trebamo drugo dezinfekcijo néti pa maske?! – Saka čast!”

Vincek jim je znova rękel:

“- Tak je dečki! – Drugo dezinfekcijo vam né treba! – Jer dezinfekcija ima 70 posto alkohola, a moja žganica ima okóli 50 posto, ali vi ste spili saki pâr – dozi, pa vam druge i bolše dezinfekcije né treba!”

Te ga je Drago pital:

“- Čuj Vinci, a kaj te je né strâh ka bi ti dojšli kakši inšpektori, financi, pa ovi z stožera civilne zaštite, pa inšpektori rada – jer ne fiskalizéraš, ne pišeš nikše knige, né rečune …!?”

Vinci se je spuhnol na takšo pitaje:

“- Deeečki! – Pa sam vam rękel, saki šteri dójde pred moja pótna vrâta prvo, Bandi ga ne pust’i nutri! Onda jâ móram dojti vum z hiže, ili črez oblok moram peso zakričati “Bandi mir”! Čé to ne naprâvim, kak sam vam rękel, nišči nębre nutri, a od onih šteri su nutri – nišči nębre vum! A čé se štó zagne sam tak, toti bo zgubil hlače i gače, a mogóče mo se i slika premen’i! – Mój pes se nęda zafrkâvati, ali da mo jâ nakaj vel’im, te strogo pošt’uje réč!”

Dečki so se regętali kak orslóni, pa mo vel’ijo:

“- Saka ti čast, Vinci! – Dobro si ga zaškólal! – Dęj nam išče štiri žganice i onda idemo!”

Za pól vure so dečki mâhnoli i toto štrto žganico i otprâvili se dimo. – Vel’ijo Vincijo:

– Vinci, spili smo i plat’ili, vę te prosim, ręči Bandijo, “Bandi mir!”, ka moremo iti dimo!”

Vinci otpre vrâta od kuhjice i vel’i peso ki se špancéral po dvoro: “Bandi mir!”!

Ali kak so se otprla vrâta, Đura zgledne na cesti – kak prti sém, žurnim korakom idejo Sida i Liza – iskat jih! – Spom’inajo se srd’ito i s prstom kâžejo na Vincijov bunker!

Pępi se skrije za vrâta, Đura stáne korak nazâj f kmico, ka ga nado vidle i – vel’i Vincijo:

“- Vinci, nééé! – Zapri! – Ido naše žęne po nas! – Reči Bandijo ka to “Bandi mir” ne vrédi … naj naše žęne ne pust’i nutri … idejo sém … kričale bodo kak vrâk! – Ręči naj jih ne pust’i!”

Vinci si globoko zdehne i vel’i jim:

“- Jęęę, dečki!? – To nębo išlo! – Ja sam vam rękel da se z Bandijom né moči zafrkâvati?!”

Povratak na naslovnicu…