Đura je sezval svečana skupščino Udroge penzijonéri Glavatišče. Minole so dvé leti kak se formérala Udroga i jedina točka dnevnoga ręda je – deleje kolajni – za osobite zasloge za nârod, za opče i zajedničko dobro i za napredak, rezvitak i bolitak mesta.

Đura je poslal 27 pozivi za svečano skupščino, jer tulko ludi zide f službeni prostor Udruge, štero je pre Đuri – v jęgovi zâdji hiži.

Za toto priliko Đura je nabavil 9 zlâtni, 9 srębrni i 9 brončani kolajni.

Posle svečane sednice i delidbe kolajni, organizérana je zakuska f krčmi “Kata – rajska vrata”.

Na svečano skupščino odezvalo se sę skupa 10 ludi: Đura i Sida, Pepi i Liza, Drago i Jula, Fęri i Ilka i omladinci, Đurin vnuk Jožek i Pepijov sin Francek. Krčmarica Šmarjakova Kata se je oprâvdala – ka nębre dojti, jer ima stisko!

Skupščina je završila za pól vure. Podelilo se 18 kolajni. Nešteri so dobili po dvé, a Đura je dobil tri: zlâtno za osobite zasloge za nârod, zlâtno za opče i zajedničko dobro i sręberno za napredak, rezvitak i bolitak mesta.

Posle svečanosti, članovi Udruge dojšli so f krčmo “Kata – rajska vrâta” na domjenek. Stali so s’i skup za stolom, a Đura je svečano prezval krčmarico Šmarjakovo Kato, pa ji glasno veli:

“- Draga kolegice Katarina! Obzirom da ste radi stiske né mogla dojti na svečanost, ovom prilikom vam uručujem – brončano kolajno za zasluge za napredak našega kraja!”

S’i okóli stola so pokali, a Kata se obrnola kręj od Đure, prti obloko i naglâs mo zazijala:

“- Toto brónčano kolajno ti ja – nečem! – Ako sam né zaslužila neka bolšega, za tó sę, kakše vas trpim i kaj sę na léta trpim, toto kuferno kolajno si onda ti râjši – nekam porini!”

Onda so se s’i uzvaniki za stolom ftihnoli. Sęli so si. Đura se nagnol k Pepijo i Dragijo. Nekaj so šepetali … i onda se je Đura znova zdigel i svečano objavil ovâk:

“- Draga kolegice Katarina, bila je zabuna! – Vama, po odloki Véča pripâda – srębrna kolajna za napredak mésnoga kraja i jâ vam jo ovom prilikom svečano uručujem! – Izvolite!”

Kata je pucala kupice, kręj se obrnola od Đure i ovak mo povedala:

“- Néti toto kolajno ti ja nečem! – Ako sam né zaslužila nekaj bolšega za to – kaj sę z vami strpim, kaj folgam i kakše vas magadim, onda si toto želencijo râjši – nekam porini!”

S’i so ftihnoli. Dedi so se stiha zbočki pogleduvali. Onda se Đura nagne k Pepijo, počne mo neka šepetati na vuho … K jim se nagne išče Fęri, te pa i Drago … Plaho so se gledali …

Onda se pre stolo srdito zdigla Đurina žęna Sida i ovak Kati zakričala:

“- Kómo to ti Kata naméčeš?! – Kaj ti to z mojim Đurom trpiš? – Povič #$%&#!”

Te so se pre stolo stâle i Liza i Jula i Ilka! – Isto tak so joj, isto to i – malo grše, namętale!

Te se je stâl Đura, zdigel je róke i počel miriti sitoacijo:

“- Kolegice, kolege, vmirite se! To treba réšiti demokracki, transparęntno i po statuto!”

Te se znova nagne prti Dragijo i Fęrijo … nekaj reširi róke … i stiha … ka bo se stal … i …

Onda je Sida precenila – na kaj to peldoje, nâglo se zdigla, hitila svojo srębrno kolajno f stol tak ka se Đuri kupica potrla! Onda so i Liza i Jula i Ilka hitile svoje brónčane kolajne, kâ v zid, kâ f šank, kâ v đuboks, brnole se i – hlopnole z vrâtaj! Za jimi so se pobrali i dečkéri!

* * *

Toto noč je krčma pre Kati delala do pete vure v jutro.

Fčęra jo je otprla bliže pólnevo. Pomęla. Zesnâžila. Preluftala.

Ober novoga dimničarovoga kolendara f krčmi, obesila je – zlâtno kolajno.

 

Povratak na naslovnicu…