F petek v jutro na Dén pobede i domovinske zafâlnosti pre Đurijo so se, po običajo, na jutręšji žganici zišli Đura, Pepi, Drago i Fęri. Vuni na verandi Drago je prvo pital Pepija:

“- Pepi, si za den’ešji svetek napravil kak smo se fčęra dogovorili… Si del zastave? – Dobro!”

Da je Đura videl ka je Pepi zbavil sę kak treba, zóčim je bilo sę réšeno, zezval je žęno Sido:

“- Siiidaaa! – Sida, donęsi nam žganico, ono Ivekovo predlajsko … i štiri štamprline!”

Sida je odma dojšla, jer žganica je vék pre róki. Đura je dale povedal dečkaj:

“- Dečki ste vidli kaj je fčęra Hajduk napravil!? – Tiii meglo! – Vrezali so Portogâlce tak ka so ovi cvilili kak štâlni zâjci! – A of Livaja!? – Pa toti igra kak da je zmislil nogometa! – Tota pobeda bo se ze zlâtnaj slovaj zapisala f historijo hrvackoga nogometa! – Saka jim čast!”

I ovi drugi so rękli:

“- Za toto pobedo bodo Hajduko zdigli spomenika, a bormeš f céli zęmli bo se dénes slavilo!”

Fęri, makar navija za Dunamo, jim je takâj tak govoril:

To je pobeda za histrijo. To je treba dénes prel’aviti! Bormeš, dečki so bili prâvi!

Te je jivo fâleje Hajduka presékla Sida ka pové Đuri:

“- Đura, sam sekundo… ka ti povém… – Idem k meši. Potli pa f sęlo, na trač-partijo, pa morti obrnemo kam na kâvo… k Ilmijo ili k Kati f krčmo… Do pólneva bom valda dóma. Na rinko ti je slâtka repa s paradajzom… moreš si zgreti, a i fčerâšji štrukli so v grdęnco…”

Sida je dišla k meši. F klęcali je zišla Lizo, Julo i Ilko.

Mešica popévana. – Dost duga. – Za trifrtâl vure je minola.

One tri so med zâdjaj išle vum z cirkve. Pomalem. Dogovârjale so se kam pejo na kâvo.

Dostigel jih je župnik. – Dost dobre vóle jim je rękel:

“- Kaj… gospođe!? – Slavite kaj? – Lépo je to! – Tak treba! – Čestitam vam Dén pobjede! – Dé bote slavile?”

Liza, Jula i Ilka so ga začuđene pitale:

“- A kaj to? – Kakša … pobeda? – Kaj nam čestitate? – Je to … nekaj… dénes…?

Te jih je Sida malo porinola nazâj, pa mo je ona, kak žęna – jęnoga političkoga šrajfa f sęli, ovak povedala nazâj:

“- Velečasni, čé nam več čestitate, fâla i – néma na čęmo! – Nésmo vidle ka bi štó slavil f sęli, pa valda te namo néti mi! – Jed’ino, ovi naši dedi… mogóče… ali oni tak-i-tak saki dén nekaj slavijo! – Prav-za-prav, nas vam toto nogometno ponorévaje opče ne zanima! – Osim toga, niti jęna od nas vam opče ne navija za Hajduka!”

Povratak na naslovnicu…