Đura je bil na gostuvajo f Čakovco. Ženil se je od jęgovoga bratiča sin. Gostuvaje je bilo ekspresno jer je mlâdenka bila v tretjemo stanjo. Vénčali so se tam, jer je mlâdenka odnot. A gostuvaje je bilo f Čakovco, v restorano “Črni golob”.

Mlâdence i sę druge svate so f Čakovec i nazâj zvozili taksiji, ka svati morejo bez brige piti. V jutro so taksiji dojšli po svate – kak mo je šteri svat telefonéral i zvozili jih dimo.

Da je gostuvaje minolo Đura je pital mlâdenca, kulko so mo rečunali taksiji za toto zvâžaje i rezvâžaje. Mlâdenec mo je rękel da ga je jęna vožja do Čakovca košta dvajsti kuni. Đura je né veroval ka tak malo! Mlâdenec mo je rękel: “- Je! Startna céna taksijo je dvajsti kuni, a f to je zareč’unato pet kilometri! Da je gut taksi štere svate pęlal f Čakovec ili z Čakovca, koštalo je dvajsti kuni!”

Đura ga je pital čé mo more dati telefóna od totoga taksija. Mlâdenec mo je rękel da more:

“- Znám ga napamet, da sam ga ove dni zvâl jeno dvajsti pót: 0917907122.

Za tjęden dni je Đura zvâl totoga taksija:

“- Gospon taksi, je točno ka vi pet kilometri pęlate za dvajsti kuni?”

“- Je, točno je!”

“- A čé se v vašemo aoto pęla vęč ludi, isto tak je do Čakovca dvajsti kuni?”

“- Je, i onda je céna dvajsti kuni!”

“- A čé se vu vaš taksi narivlejo štiri čoveki i saki ze sobom ima prtlago?”

“- Je, i onda je céna dvajsti kuni!”

“- Dobro, gospon taksi! Fâla lépa i bez zamere!”

Za dvâ dni je Đura prepr’avil štiri najlonske vreče pune stâri papéri. Zezval je Pepija, Fęrija i Dragija. Zezval je i taksija ze šterim se ón dén spominal. Taksi je dojšel. S’i štiri so se zarivali v aoto i saki si je f krilo zel jęno najlonsko vrečo. Čovek jih je tpęlal f Čakovec. Đura je platil dvajsti kuni. Na otpado so ostavili papéra. Vreče so skupa vagnole 60 kil i za sako kilo je Đura dobil osamdeset lipi, pa je dobil sę skupa 48 kuni. Đura je péneze del v žęp. Taksi jih je tpęlal dimo. Đura je pâk platil dvajsti kuni. “- Fâla lépo, doviđéja i bez zamere.”

Da je taksi dišel dimo, dečki so pitali Đurija da – kaj je to spelâval zótim taksijom!?

Đura jim je rękel: “- Kombinéram – kak bomo saki mesec zešp’arali i zasl’užili péneze.

– Smetj’e nam več nębo vozila mésna zajednica! Otkâzali bomo! Saki svoje smejt’e si dénemo vu vrečo i taksi nas tpęla, sę štiri i čętveróje smetj’e, za 20 kuni. Za nešterni otpad i smetj’e bomo dob’ili i nekšo pinko, kak na priliko za stâri papér, za žel’ezo, za flaše, za pikse …

A ovi ki nam vozijo, nam nika nędajo i išče jim saki mesec mi plâčamo, saki čętrdeset kuni.

– Smetlar’aj se prinas pręveč pogosp’odil! Reč’unajo nam foringo za vrečo smetjâ – kak da vozijo jęno po jęno! I čé bi nam vozili jęno po jęno – i to je pre vęzdašjima komonâlcima dražiše – kak da se mlâdence s taksijom pęla na vénčaje! Odvęzdar organizéram udrugo čijaj članaj bodo smetj’e vozili taksiji! – Gospocki i fal’eše!” (Jęn)