Pre baki Sidi i dedi Đuri so bili vnuki Jožek i Kadir. Mama i japa so jih tu stavili i dišli vu Varaždin kupuvat Zdénki štikle jer so sniženja. Rękli so da dimo dójdejo f kmici, pa bodo po deco dojšli zutra. Rękli so baki i dedi naj jim povéjo ako bodo se dečkéri grdo obnâšali.

Baka Sida je Zdénki i Ivijo rękla da naj bodo bez brige, da se deca pri jim morejo vučiti i nafčiti samo fino, rędno i kulturno ponâšaje!

Dečkéri so se predpólnevom igrali na dvoro, i na vrto. Pólne jih je baka Sida zvâla na obed:

“- Deeečica, hote jést. Opęrite si róke! – Sędite se k stolo! – Križajte se! – Ječte!”

Deca so si deli jesti. Đura je gledal televizora. Róm je mij’uval poln’ešji Dnevnik.

Onda pa je najęmpot Sida skočila pred televizor, zakrila ga z hrptom i zakričala deci:

“- Deca! – Ajde kręj od stola – vum! – Skočite! – Najęmpot vum! – Odma obedvâ – na dvór!”

Deca so se čudila i bejžala vum! Đura se je isto zlęcal… Zbujeni je pital:

“- Ki je vera, Sida? – Kaj si deco stirala vum?”

Sida je lukala ęli so deca zišla vum z hiže i zaprla vrâta… pa mo je tomâčila:

“- Si videl ka je na televizoro? – F kóto bil znak – zeléni krug i vu jemo zeléna dvanajstica! – To znači da je na programo nekaj kaj deca mlajša od 12 lét nęsmijo gledati! A Kadir néma niti dęset! – Kak bi to zgledalo da bi jivi roditeli zazvedili ka so jiva deca prinas na televiziji gledala nekaj kaj se jivi dóbi ne spodobi?!”

Đura je razmel Sidino brigo za odgoj vnuki, pa ji je vmirjeno rękel:

“- Nó, je… To je vę bila reklama za kockaje i kladijonice… i to deca résen naj mórala gledati… Dobro. Vę je minola! – Moremo jih zvati nazâj nutri, ka se najéjo?!”

Te so deca dojšli nutri, seli so se i jeli i nika so né pitali. Da so pojeli slâtko repo i da so dojšli na red jabokovi štrukli, Sida je znova skočila od stola, s hrptom zakrila televizora i zakričala:

“- Deca! – Stanite se i móm i – vum! – Odma! – Obedvâ! – Žurite se…!”

Deca so se čudila i bejžala vum!

Đuri je znova né bilo jasno kaj pa vę oče Sida pa jo začuđeni pita:

“- Kaj pa se vę prepetilo ka si deco natirala kręj od stola… i to tak nâglo?!”

“- Đura, kaj ne vidiš ka je na televiziji f kóto ekrana nacrtani žuti krug i nutri je napisana žuta brojka petnájst! – A to ti znači ka bo na televiziji – nekaj kaj deca mlajša od 15 lét nęsmijo gledati! – Kak bi to bilo da bi jivi japa i mama zazvedili ka so jiva deca tu gledali nekaj kaj je né spodobno deci jive dóbi?! – Premisli si malo!”

“- No, je, to je počela španjolska serija. Dobro. Vgasni televizora ka se na miro najéjo.”

Sida je vgasnola televizora, deco so pozvali nutri i dale so mirno jeli.

Da se zakm’ičilo Sida je zvâla vnuke na večerjo. Ovak jim je rękla:

“- Vnukeci, hote ka se navečerjate – malo predi! Te pa ite vum ka se malo pred spajóm prešpancérate, ako vam je prerano za iti spât! – Dobrooo?”

Dečkéri so zafrknoli z nosaj, najeli so se i odišli vum – čé se več róm móra.

Đuri je pâk bilo čudno – kaj Sida tak zarana truca deco z večerjom! – Pita jo zakaj deco otprâvla na vulico! Sida počâka ka so vnuki dišli, pa Đuri vel’i:

“- Đura, kaj nęznaš ka je vę f sedmi vuri na ertelo-štiri peti dél serije, štero gledimo i f šteri je fkóto ekrana napisana črléna brojka osemnájst, a znâš da naši nétijęden némajo osemnájst lét! Prve štiri nastafke tote serije smo skupa gledali, čé se zmisliš, a vę f šesti bo najbole napeto jer ona bo vę svojomo morala povedati ka ima z onim drugim déte, čiji žęni je of jéni šoc! – Jâ to móram gledati z oka ili zboka! – Kaj sam drugo mogla!?”

Deca so se vrnoli nazâj nutri – za pól vure!

Kak so otprli vrâta, Sida je skočila pred televizor, s hrptom ga zakrila i plaho pitala dečkére:

“- Kaje? – Kaj ste tak rano dojšli nazâj? – Pa smo rękli… – Kaj vę…?!”

Stariši dečkér ji je povédal:

“- Baka, skorom nigder smo né bili! – Zaprav… Dišli smo k Pepijovomo Franceko… jęgovi gledijo isto toto serijo kak i vi, a mi smo toto serijo več gledali pred dvé leti… Te smo se odšpancérali do kioska na srdini Glavatišča dé fačoki najrâjši gledijo slike goli babi! Ali so šalaporki spuščeni doli pa se nikaj ne vidi… Ali vę gjusi vel’ijo ka je néti to né zanimlivo jer takše ginekološke slike i filme morejo gledati po dnevno na televiziji… Pa i na mobitelaj ga ga toga – tulko f ponudbi ka se tote slike motajo… – Onda smo brnoli f kockarnice, ali je f simaj šęsteraj kladijonicaj i kockarnicaj takša stiska ka smo né meli fraj nitijęnoga aparata, pa smo se obrnoli dimo…! – Po dnevo je ipak bole i lęži se nâjde mesto… i morem ti ręči da se Glavatišče po tom pitajo malo poprâvla! … Vę si mislim… čé bi vę znova išli glet … morti je f šteroj kockarnici nešterni aotomat fraj… kaj veliš baka… ha?!”

Povratak na naslovnicu…