Najstarije razbolje upisa u Matičnu knjigu krštenih Župe Nedelišće nalazimo od vremena studenog i prosinca 1669. godine.

Od 1. siječnja 1670. do 31. prosinca 1670. godine, u ovoj Matičnoj knjizi spominje se 368 imena (i prezimena) novokrštenih osoba, njihovih roditelja te pojedinačno, imena dviju kuma ili dvojice kumova ili više kuma i kumova.

Uz ova 368 prezimena spomenutih 1670. godine, spominju se i imena, približno polovica muških i približno toliko ženskih osoba.

Promatrajući muška imena, utvrditi ćemo da se u toj godini navodi svega 30 različitih muških imena. Najzastupljenija imena su Đuro ili Juraj (Georgius) 62 puta, Ivan (Joannes) 60 puta, Mijo, Mihael (Michael) 46 puta, Marko 30 puta, Matija (Mathias) 25 puta, (Marcus) 24 puta, Nikola (Nicolaus) 18 puta, Stjepan (Stephanus) 15 puta, a pored njih desetak puta se spominju još imena Andrija (Andreas), Jakob (Jacobus), Pavao (Paulus), Petar (Petrus), Martin (Martinus), Valentin (Valentinus) Toma i Blaž.

Za današnje prilike zvuči nevjerojatno, ali uz ovih 368 prezimena, u 1670. godini, veže se – samo 16 različitih ženskih imena!

Najviše puta se u toj godini ponavlja ime – Helena, 96 puta! Vrlo su česta bila i ženska imena, Katarina, 60 puta, Doroteja, 41 puta, Magdalena, 30 puta, Barbara, 29 puta i Ana, 34 puta. Imena Margarita i Ursula ponavljaju se u 19, odnosno u 8 navrata, a jednom ili dva puta spominju se imena Gertruda, Agata, Elzabeta, Kristina, Brigita, Mariana i Agnes (Nežika).

Ime Marija, u to vrijeme nije nosila ni jedna osoba. (C.)

Povratak na naslovnicu…