Zbog potreba za izmjenom Lokalne razvojne strategije, LAG Međimurski doli i bregi poziva potencijalne prijavitelje projekata da iskažu interes za prijavu na natječaje za navedene tipove operacija. Iskazivanje interesa je neobvezujuće, a informacija o broju potencijalnih prijavitelja bit će od koristi LAG-u Međimurski doli i bregi pri izmjeni LRS, konkretno, kod planiranja broja projekata koji će se sufinancirati sredstvima LAG-a.

• TO 1.2.1. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (sukladno TO 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH)
• TO 2.1.3. Razvoj društvene infrastrukture održivim korištenjem šumskih područja (sukladno TO 8.5.2. iz Programa ruralnog razvoja RH).

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s područja LAG-a da iskazivanje interesa pokažu ispunjavanjem obrasca dostupnog na ovom linku.

Tip operacije 6.4.1.
Korisnici
• poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata
• fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljivi troškovi
• turizam u ruralnom području
• tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira
• usluge u ruralnim područjima
• prerada/trženje proizvoda

Potpora
• minimalno 3.500,00 EUR
• do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

Tip operacije 8.5.2.
Korisnici
• šumoposjednici, udruženja šumoposjednika
• trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH
• udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Prihvatljivi troškovi
• materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura
• opći troškovi

Potpora
• minimalno 5.000 EUR
• do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

(lagmdib)

Povratak na naslovnicu…