Đura je ze svojom Sidom odnâvék hodil k meši v domâčo cirkvo.

Jula i Drago so hod’ili k meši vu Varaždin, jer jim se je domâči župnik zameril! Pręveč je strogi, i špota, a jim se bole dopâda tam dé jih plebónoši – fâlijo i zdižejo v neb’esa, predi kak so na redo!

Jula i Fęri i Pepi i Liza so hodili k meši f Čakovec k Fâtraj, jer jim se župnik takâj zameril! – Fęrijovoga Pętreka, néti Pepijovoga Franceka je né štel pust’iti na férmo makar so se rędno znali križati, a Pepijov Francek je znal i pól jędne mol’itve i to – napamet!

On tjęden so sed’eli pre Dragijo pod brâjdaj, Đura, Fęri i Pepi. Đura je pital Fęrija:

“- Čuj Fęri, kam to ti hodiš k meši – vu Varaždin? F štero cirkvo!”

Fęri mo je rękel ka hodi f Kapocinsko cirkvo, a negda negda postoj’i i pre Frâtraj.

Pepi se zlęcal i pital Đuro:

“- Đura, a kaj me to pitaš? – Pa ti, kulko jâ znám, hodiš stâlno sém k meši i zakaj te vę zanima – kak se ide v cirkvo k meši vu Varaždin? – Ne misliš valda i ti odvezdar, početi hod’iti k meši vu Varaždin?!”

Đura vel’i:

“- Je! – Točno to! – V ned’elo bomo, kak se kâže, jâ i Sida mórali brnoti k meši vu Varaždin ili f Čakovec!”

Drago te p’ita Đurija: ” – A, kaaaj je? – Kaj se ti je naš župnik zam’eril, ka boš išel k meši nekam drugam, tak kak i mi hodimo?!”

Đura mo vel’i: “- Né, né se mi je nika zam’eril! Navék mi je kre jęga bilo lépo i praf! – Ali vę je čovek dišel f pénzijo i zaménil ga je jeden drugi, mlâdi!”

Pepi pita: “- Jeee? – I zakaj bi vę – te ti išel nekam drugam f cirkvo? Kaj ti se morti toti nóvi župnik ne dopâda…? – Ili se ti je toti nóvi zam’eril?”

Đura mo vel’i:

“- Neee! Né se mi je zameril! Čovek je čista vredo! – Aaali, vę da je stâri župnik dišel f pénzijo, vę ned’elo bóde v nędelsko cirkvo dojšlo strašno puno ludi! – Vruhnoli bodo se f cirkvo s’i óni šteri so predi né hodili sém k meši! – I vę bo takša stiska ka … jâ i Sida namo meli dé sed’eti … ka namo meli dé stâti … ka, more biti, opče namo zišli črez vrâta f cirkvo! Zâto bom móral, za nešterni tjęden – fârno ęmigrérati, dok se – vęzdašjaj fârnaj povratnikaj – i toti nóvi župnik – ne zameri … bâr tulko, ka bo se f cirkvi moglo dihati!”

(Jęn)