Đuri i Sidi se f soboto 2. oktobra navršâvle okróglih 50 lét ka su se žęnili i skup živijo.

Đura je Sidi f pondélek rękel:

“- Čuj, f soboto nam je pędeset lét kak smo se ožęnili! Móramo našo pajdašijo z nečim počastiti, kak je red, drugač bodo pâk rękli…”

Néje ftegel néti sę povedati, a Sida je skričala:

“- Štó vel’i da to treba slaviti?! – Zaradi čęsa? – To bi trebalo žaliti, a né slaviti! – Saki čas nekša lumparajka!? – Ki bo vrâg to sę zdržal!? – Dosta mi je toga! – Nika se nębode slavilo, tak ka boš znal i nikoga se nębo častilo!”

Đura je onda zazijal na jó! Onda pa ona na jęga! – Počila je svâja! – Nazâdje se Sida zdrla:

“- Ti slavi kak očeš i s kim očeš! – Samo si zapamti: męni je sęga dosta i jâ ti ovoga časa – dâvlem rastavo, tak ka boš znal! – Ti samo slavi, ali znaj ka pędeset lét namo v brako, jer jâ se – pet dni predi kak se navrš’i pędeset lét, od tębe restâvlam!”

Đura ji je onda rękel:

“- Ne motaj! – Tak i tak si nigdâr né bila od réči! – Jâ bom jih sę pozval za soboto i – šlus!”

Đura si je odma sęl pólek telefóna i pozval Pepija z Lizom, Dragija z Julom i Ilko s Fęrijom na proslavo pędesetlétnice ženidbe – za f soboto navęčer f šesti vuri!

Da je Đura završil, Sida je odma pozvâla Lizo, Julo i Ilko i rękla jim je da je ona od dénes od Đure restâvlena, da se pędeset lét nębo napunilo i nębode slavilo i da je jó opče né brige za to kaj Đura ponorévle!

Dok je stelefonérala, obrnola se prti Đuri pa mo je s prstom rękla:

“- Tak ka boš znal ka sam – od réči!”

Đura je onda f tork išče jęmpot pozval pajdâše i rekel jim da naj ne poslušajo tote Sidine bedastóče, naj sam dójdejo, da on preprâvla bâla a da je Sida tak-i-tak nigdâr né bila od réči!

F četrtek je dojšel ón ka déla “popis stanovništva”. Đura i Sida so se sęli pred jęga i poslušali ga kak pre meši. Da jih je of pital za bračno stanje, Đura je rękel da je ožęjeni, a Sida je rękla da je restâvlena! Onda jih je of išče jęmpot pital to isto i znova mo je povedal – saki svoje!

Te je Đura totomo popisivâčo rękel da naj sam zapiše da so ožęjeni, jer da jęgova Sida to vę nekaj mota, ali da se ona flętno premisli jer je tak-i-tak nigdâr né od réči!

Onda jim je of ka popišuvle rękel da ide dimo, da bo dojšel za tri dni i da naj se do onda dogovorijo – ęli so ožęjeni, éli so restâvleni!

Da je of popisivâč odišel, Sida se obrnola prti Đuri pa mo je s prstom rękla:

“- Tak ka si več naš mislil da sam – né od réči!”

F soboto navęčer dojšli so k Đuri i Sidi Liza s Pepijom, Drago z Julom i Fęri z Ilkom. Đura je skuhal bónceke, kolbâse i jęjci. Dočakal jih je, posęl jih je za stol i pręd jih je del jestvino.

Sida se držâla – po stráni, napuhjena. Nešterno réč jim je vóščila, tulko – radi ręda. Malo se motala po špajzo, malo po drugi hiži… Te so jo ovi “pa Sida hodi”, pa “kaj se vę napuhâvleš”, pa “fini so kolbâsi i bóncek”…”pa hodi sporadi nas, čé več…”…

Onda je Sida dojšla malo bliže k stolo, pa jim je rękla da ona zótém Đurinim ponorévajom neče meti nikaj… i da je svoje rękla i da bo – ostâla pre svoji réči, ali … “ka vę róm nešči naj zameril..”, pa “…naj bó, kaj gut što ręče”, zela si je ficlek kolbâsa i ščipo bunceka. – Onda so si s’i skupa spili i malo se spominkovali…

Te so ovi joj i Đuri predali dâra šteroga so jim kupili za 50-létnico skupnoga života: kovęrto s rezervacijom i aotobusnim kârtama, za pet dni skupnoga letovaja v Opatiji, f hotelo “Lubavna hobotnica”, pet puni pansijóni.

Onda so se malo pitomeše kaj-kaj toga prespom’inali. F spominko je Liza spod oka poględnola Sido pa ji je – spust’ila:

“- Znâš Sidika, fino je to kaj je Đura skuhal i prepravil, ali … kaj da ti ręčem… mi smo pre tębi od negda nafčeni … po takši jâki jestvini … nazâdje…dob’iti nekaj slatkoga …”

Sida se na hip zlęcala, zdigla se ze stolca i vel’i:

“… Slatko? – Je, ka pa! – Čâkaj, čâkaj … résen, slatko …”

Otprla je gredęnca i z jęga zvlâčila vum na stol, jenoga po jęnoga, pet tajęri s pet fórmi friški kolâči i prfkači: vróčo orehovo bâpko, gibanico, medejâke, filanoga biskvita i mađarico!

Povratak na naslovnicu…