Sida si je v jutro zela cekara i otprâvlala se v zadrogo. Đura je kričal za jóm:

“- Ka naš frčkala péneze v ono kaj nam opče né treba, a onda naš kupila ono kaj nam je najbole treba! – Męni kupi frtâl kile jegera, dvé škâtle cegaretlini i dvé flaše kisele vode!”

Sida mo je nazâj vuđisnola: ” – Taaak ka bo te sukalo! – Niiič ti nam kupila! – Pušiti né treba! Néti cegar’etline! – Koga vrâga bi pénenze fratil – v dim!? – Nikšoga jegera naš jel! – Dénes kuham kalampéra i – to bo se jelo! – Kisela voda takâj hajdi košta! – Pij râjši čisto, čé več nębreš bez tote vrâžje pijače!”

Đura je zafrknol z nosom, obrnol se kręj od j’e i zagnal na vrt!

Dojšel je do srdine dvora … Postâl je … Zanuhal se …i opal f trâvo kak sprhnéti tróm!

Sida je to zględala, bejžala vum i kričala: “- Đura, Đura, kaj ti je?! – Đura stani se!”

Đura lež’i, ne miga! – Zijala je prék póta Pepijo i Lizi! – Ovi dvâ so zazijali drugaj sósedaj i začas so dolete’eli na dvór Pepi i Liza, Drago i Jula, Fęri i Ilka!

Sida je jâfkala: “- Đura, kaj ti je? – Ręči nekšo réč! – Ludi dęjte vodo! – Zovite črlénoga križa! – Pomorite! – Čovek mi hmira!”

Pepi je preplâšeni skujkal: “- Đurek, me poznaš? – Si morti kaj neporednoga pojel ili spil?!

Fęri ga je pital: Đura, imaš visokoga tlaka ili cukora, pa si morti pozâbil piti tablete?!”

Drago je pital: “- Diše? – Próbajte čé mo srce déla! – Je topel…? – Ite kręj ka bo mel zrâka!”

Đura je lęžal f trâvi. Da-pa-da je megnol, da-pa-da mrdnol s prstom … blédi kak sténa!

Zvâli so črlénoga križa. Dojšel je flętno. Doktori so ga preględali f trâvi, naklâli ga v aoto i tpęlali f špitâl. Sida je suznata i f strâho išla skup z jim f črlénim križo.

Pepi je odma zel svojega aota i išli so za jimi, jer Sido bo treba pęlati dimo! I Drago i Jula so se sęli k jim jer – oni tam poznajo jęnoga doktora… Čé je več tak, i Fęri i Ilka so se sęli f svój aoto i šli za jimi jer … itak so si z jimi domâči … pa ka naj što kaj rękel …

Da so dojšli v bolnico, Đuro so na kolęslino otpęlali nutri, a za jim je išla Sida. Ovi so vuni čakali. Za čas je vum dojšla i Sida i rękla: “- Poslali so me dimo. Đura je dojšel k sęj. Sam nika ne govori. Doktori velijo da bo morti dobro. Rękli so mi naj idem dimo, da bodo ga oni spreględali i da – naj potli s telefónom pitam … ili da bodo mi javili!”

Pepi, Drago i Jula so se z Sidom otpravili dimo. Za jimi i Fęri i Ilka.

Čim so se sęli v aoto, Sida je rękla Pepijo: “- Drâgi lubléni Pepi, znâš kaj, obrni prosim te, v grâd, ka – vę da je prilika kupim … Kaj bom ti rękla… moj Đura ti néma néti jęno poštęno piđamo néti natokâče! – Sę je rezdral … tak ka me sramota … Moram kupiti bâr dvé, ka mo zutra odnęsem f špitâl, ka nav tam kak kakši zâdji bógec … ęm me je sramota…”

Pepi je brnol v grâd. Sida se otpravila f štacune. Ilka, Jula i Liza so išle skupa z jóm – ka lęži zbęre. Za jęno vuro so dojšle k aoto. Malo so moškârce počakale, jer so dišli na šus.

Onda so se s’i skupa pęlali dimo, ali je Sida prti dómo – zaprosila Pepija:

“- Pepi, drâgi lubléni, prosim te postój pre Emtečejo! Jâ skóčim nutri ka zémem pâr plâfti i vajkošnici i morti dvâ guje! – Znâš … kaj bom ti rękla … rezdrle so se mi kak i obleč’ala za poplóne … i guji so lozni! – A da dójde dimo z bolnice, s’i bodo ga hodili glet … pa te nębreš ka bo f takši postel’ijavi, kak najvekši bógec … ka me nav sramota… odma sam nazâj …”

Pepi je postâl. Žénske so dišle f Trikotažin štacun. Za jęno vuro so dojšle k aoto. Ovi so se vrnoli od Trajbara dé so bili na špricaro – néso jih dugo čakale!

Da so dojšli v Nędelišče, Sida je rękla Pepijo: “- Drâgi lubléni Pepi, postój prosim te išče samo pre Centro, ka zémem nekšoga špecaraja … Znâš … da of dójde dimo ka bom si méla kaj za v róke zeti! – Srdit je čé ga nečesa néga! – Zato vék pâzim ka bo – sę mel!”

Pepi je postâl. Za pól vure se žénske dojšle s Centra i dedi – od Lopariča. Pęlali so se dimo.

Dojšli so dimo. – Pre Sidinim pótnim vrâtima je stâl – Đura!

Odma je zakričal na Sido: “- Dé si tak dugo? – Pâk si péneze frčkala po štacunaj za ono kaj nišči ne nuca, a né si kupila ono kaj nam je najbole treba!?

Sida je milo zagogutala: “- Jęsam Đurek, kupila samo ono kaj nam najbole treba!

Vnuk Jožek je sedel na šténgaj i vel’i Sidi: “- Je baka – prvo, deda se je prekopicnol f trâvo jer je né mel cégaretline pa si je zasuknol i zapušil hrastovo listje, drugo – toto jutro je nika né jel a obično si vréže šnito jegera a vę ga je né bilo. A tretje, štiri pót je išel f podrom i moral piti čisto!”

Sida se brnola prti ĐurI i išče jęmpot zaguglala:

“- Jęsam Đurek! – Kupila sam sę: i kilo jegera, i pet škâtli cegaretlini i pet flaši kisele vode!”

Đuri se móm popravilo. Dobil je fârbo. Zadovolno je pozval pajdâše – ka jih počasti.

Povratak na naslovnicu…