V nedelo po dvadesetim julijošom je f Štrigovi bilo proščéje – Magdaléje. Pepi i Đura so nagovorili žęne ka se skupa otpęlajo na proščéje f Štrigovo.

Đura je v jutro pital Pepija: “- Pepi, kaj misliš, kod je najbole iti f Štrigovo; onót črez Stanetinski brég, črez Vajdov brég, črez Mohokos i Želézno goro ili črez Sęlnico?”

Pepi je počel mozgati, a Liza se norčlivo spuhne na jih: “- Kaaaj dedi, zovete nas f Štrigovo, a opče nęznate kak se i kód se dojde do Štrigove!? – Išče bomo z vami zablódile ka završimo v Slovéniji! – Da bi mi pozvale i pęlale, mi bi točno znale kam se i kód se ide!”

Dedi so rękli: “- Bote i vi vrę méle priliko! – Idemo! – Sędite se!”

Išli so. Pęlali so se črez Dragoslavec i Prekopo i za trifrtâl vure so bili f Štrigovi.

Pre Mikeco so spili jutrešje žganice, te pa – k polnešji meši. Po meši so s’i štiri dišli k Knęzičo i tam so si naručili krmenatline s kalampérom i krâpce. Dobro so se najeli. – Sida i Liza so se zmislile ka so vnukaj né nika kupile! Onda so odišle med štante – ka deci neka kupijo. Dugo ga ga jih né bilo nazâj. Dedi so jih čakali vuro i pól i f to vréme – spili išče jęnoga litra i vodo.

Žénske so onda rękle ka bi bilo dobro poględnoti – ono drugo cirkvo, Cirkvo Svetoga Oręmoša, jer je toti svetec v Bętlehęmo napisl Biblijo, a rodil se je tu, f Štrigovi – tak svedočijo naši z Matice hrvacke – šteri so ga kak deca f cirkvi shâjali i išče vę ga pamtijo! Dedi so né šteli iti, pa so dišle sáme v Oręmošovo cirkvo. Dedi so jih dale čakali f krčmi.

Vrnole so se za dvé i pól vure. Ovi dvâ so téčas spili dosta toga! Da so jih žénske malo bole poględnole, Sida i Liza so srdite rękle:

“- Pa, vi ste se napili?! – Pa, vi dvâ nas opče nębrete pęlati dimo! – Pa, kaj bomo vę?!”

Onda je Liza važno rękla:

“- Néma veze Sida! – Jâ bom pęlala! – Imam vozačkoga! – Je to né – céli svét!”

Tak je i bilo. Liza se sela za volan. Sida pólek j’e! Dede so spravile odzâdi! Zaspali so!

Pęlajo se, pęlajo … Nikak dojti dimo…- Dedi so odzâdi hrkali! – Onda so dojšle do jęne žute tâble pólek ceste, na šteri je pisalo “Marof”!

Postâle so! Sida pita jęnoga gospona čé je to Marof pre Górjomo Hrâščano! Of ji vel’i da né:

“- Tó je Marof pre Svetomo Mârtino! – Krivo se pęlate! – Mórate iti se nazâj!”

Žénske so mo zafâlile:”- Fâla vam lépo! – Hajdi ste nam pomogli! – Doviđéja!”

Obrnole so se i pęlale nazâj. – Pęlajo se i pęlajo! Dojšla je i kmica. Dopęlajo se do jęne tâble na šteri je pisalo “Brezje”! Postojijo i pitajo jęnoga čoveka, ęli vę dojde Slakovec, pa Dujkovec, pa Nędelišče. Of jim je rękel ka idejo f krivo stráno, da je to Brézje pre Murskomo Središčo, da – naj se brnejo nazâj, naj se pęlajo jęno dęset kilometri i onda naj pâk pitajo!

Ženske so se čoveko zafâlile ka jim je pomogel. Obrnole so se i pęlale se kak jim je rękel.

Pęlajo se, pęlajo, jeno dęset kilometri, gori, doli, šigo-migo… Nekši mlajši dečki so jim na cesti mâhali, ali – one so jim né štele postâti, jer so ozbilne žénske – ne enteresérajo jih ofiranti, naj si toti dedi nâjdejo nekše mlajše i slobodne žénske … Liza je stisnola gasa!

Pęlajo se, pęlajo, i onda postojijo pre jęni tâbli na šteri je pisalo “Hotiza”.

Vuti čâs se za jimi dopęlajo dva, mlajši dečki, oblečeni kak rudâri!

– Sida pita: “- Dečki, se dobro pęlamo – prti Nędeliščo?”

Jęden od jih jim veli: “- Zgledi nam ka se – ne pęlate v dobro strán!”

– Sida vel’i: “- Jeee?- Onda se pâk móramo obrnoti!? – Dobro! – Fâla vam i doviđéja!”

Of si stáne pred aoto i veli: “- Né, gospę, nate mogle sam tak nazâj! – Morale bote iti z nami!”

Sida i Liza zazijajo na jęga: “- Kaaam?! – Kaj ste nori! – Kaj očete! – Tu so nam móži!”

Of jim vel’i: “- Na policijo! – Saj ste preletele prék državne męje i néste se štele zastaviti na komándo policije!”

 

Povratak na naslovnicu…