Sidina kčer Vera i zęt Ivo so dojšli i rękli Sidi i Đuri da oni morajo iti f Čakovec po štacunaj i ka bi jim pâr vur pazili maloga Kadira!

Baka Sida je rękla: “- Mooože! – Sam čé bo i Đura pomâgal, ka vam jâ spęčem neka finoga!”

Đura se mom galantno ponudil:

“- Mooože! – Rad bom pazil totoga – ščepca! – Svojega vnuka paziti – to je veselje!”

Deda je lépo prijal za róko vnuka Kadira pa so išli po dvoro, po vrto … Deda Đura je dečkéra da-pa-da pustil z rók, naj déte hodi po męfki trâvici i sam mo je da-pa-da povédal:

“- Gledi deček, ružice! – Né trgati! … Jaj, vę si dvé ftrgel! – Naj več to! … Pazi! Pâk si ftrgel jęno! … Jaj, a ove si dvé pogazil! – Naj! – Kaj bo baka rękla! – Nééé trgati to f teglino! – Si čul!? – Nęsmiš trgati! – Jaj, pâk si ftrgel! – Paaazi! – Nééé prehititi teglina! – Jaj, sę si … Čuješ, deček, idemo malo po vulici! – Hodi, ka vidijo ludi kakšoga – deda ima velikoga vnukeca!”

Išli so po vulici i dojšli do krčme “Kata – rajska vrâta!”. Sęli so se nutri!

“- Katica, dęj nam: męni gemišta, a mojemo vnukeco oranđado!”

Katica je donęsla kak je Đura naručil. Đura mo je naléjal f kupico i próbal dati, ali dečkérec je tak né štel, rekši – da bo sám pil s kupice. Đura mo je pusti naj sám pije.

“- Paaazi, ka se ne poléješ! – Pazi … glej, glej, glej, vę si sę rezléjal! Pazi! Opâla bo ti kupica … Glej, vę se ti je kupica potrla! – Katica dęj mętlo za glažovéje i … krpo ka deda zbriše … Paaazi deček! – Glej, glej! – Vę se flaša potrla! – Né smeti! – Katica hodi pomęti! – Kadirek paaazi! – Je pa kaj si mi vę gemišta hitil doli…?! … Hodi Kadirek, idemo! – Doviđenja.”

Z Đurom se krajcal nutri f krčmo je išel načelnik Danja. Videl je Kato kak čisti pa ji vel’i:

“- Katica, vidim, méla si samo jęnoga gosta i za jim temel’ito ribaš krčmo i sęga namještaja! Saka ti čast! – Ti provodiš mere zaštite od korona virosa točno tak kak je propisano, kak svésni i odgovorni mali podozetnik! – Saka ti čast! – To je savest i svést!”

Kata je bila stiha i moškatno zdigla nosa: “- Gospon načelnik, izvolite!”

Đura i vnuk Kadir so zišli vum s krčme i išli dale f špancér po vulici.

Onda je dečkérec z rókicom kâzal prti slastičarnici i zgovârjal: “-Adoleda!”.

Đura je né mel kam. – Išli so f slastičarnico. Velika slastičarnica. Prâzna.

Sęli so se. Deda je velikodušno naručil za Kadireka kremšnito (né sladoleda ka se dečkér naj namazal), a za sębe – črno kâvo (žganico némajo).

Dečkér je nabrzino zahačil z rókom kremšnito. Malo je del v zóbe, a vekši dél mo je opal doli na tarac! Kak se zdigel na noge, stal je na to kaj je opalo, pa se rezličilo po podo … Kak je hodil po slastičarni, tak je reznâšal okóli … Cukorpekarica se prijela za glâvo i rękla Đuri:

“- Gospon Đurek, zémite dečkéra k sębi, jer reznâša kremšnito na šolco po céli statičarnici!”

Đura ji je rękel da bó, da je to malo déte, da déte nęzna kaj se nęsmi, da je to né za zameriti.

Cukorpekarica je obrâčala z očmi, pogutâvala grde réči i rękla Đureko:

“- Gospon Đurek, dečkérec išče reznâša po krčmi … kaj to … neka bole hrđâvo …

– Jaj Đurek … pa dečkérec restéple po slastičatnici … črez nogâlnico … pa to je… – Đurek, smrdi mi slastičarnica … Idite z dečkérom dimo, naj ga premotajo!”

Đura je z dečkérom zišel vum, a cukorpekarica je móm donęsla f slastičarnico kánto z vodom, tri pikse otrovi, škrneclina nekše kemikalije, srectva za špricaje, za ribaje, dvé krpe …

Hapila se prati stole, poda … a na vrâta se skâžejo dvâ gosponi s črnaj tâškaj:

“- Dobar dan. Mi smo Inšpekcija civilne zaštite. – Promatrali smo vas iz vozila! Imali ste samo jędnoga gosta i vi za njim tak brižno s zaštitnim srectvima čistite céli lokal! – Saka vam čast! – Vi pošteno provodite mere zaštite od korona virusa! – Vrlo ste odgovorni! – Saka čast!”

Đura vuni prešaca dečkéra: – Bormeš, je! Hlače so mo hrđâve i mokre i … smrdi!

“- Kadirek hodi idemo dimo, ves si grdi! – Idemo, ka te baka premota! – Dęj róko!”

Đečkérec je rękel Đuri: ” – Nębem hodati! – Deda nosi me! – Deda nosi me!”

Đura mo je rękel: “- Kadirek, nębrem te nęsti jer na šlapaj i hlačaj imaš kremštito, a odzâdi i napré si prék moker i poneređeni tak ka ti po nogaj … i črez nogâlnice … ide…!”

Dečkérec se je na cesti hitil doli f prâh i kričal: “- Deda, nosi me! – Deda, nosi me!”

Đura je “pogutnol kosmâto žabo” i prijal si dečkéra v naročaj i rękel: “- No – naj ti bo!”

Da so dojšli dimo, baka jih je čakala na šténgaj i zagugutala vnukeco:

“- Pa dééé je on męni!? – Lépo bakino! – Hodi! – Baka ti je spękla kremšnite! Đurek hodi i ti! Ali najpredi Đura našpricaj si z antiseptikom róke, jer sigorno si kaj-kaj toga grdoga lovil!”

Đura je samo zmóndal:

“- Točno! – Dekontaminéraj mę! – Mel sam pune róke …. ęh naj bó … Dé je žganica!?”

Povratak na naslovnicu…