Jožek je ón četrtek zvâl dedija Đurija i bako Sido:

“- Deda, vozim za jęnoga privatnika z Bélice s kamijónom kalampéra i vugorke na morje. Morete iti z męnom na morje. Dénes f pól noči pęlam, a potli moremo postâti dé gut očete i kulko gut očete, ka bote se sunčali i kópali! Prespati si takâj morete f kamijóno pod cerodom, a jesti si morete pęlati, a morete si i tam kupiti.”

“- Mooože, Jožek! – Čé némaš nikaj protiv, mi bi pozvali ze sobom i Pepija i Lizo…”!

Dogovoreno.

Rano zarón je Jožek zakurblal, ove štiri stareše je spravil pod cerodo med krompér i vugorke i zažgal prti Dalmaciji. Tiral je kak da bi jih fkral.

A onda najęmpot, negder pre morjo, zabrénzal je tak ka so se – ovi odzâdi f prekopicâvajo poméšali z vrečaj kalampéra! Nâglo je obrnol po nekšomo póto, malo hujšomo kak predi, dé je tak drnkalo ka so si nešterni držali zóbe ka jim se ne ofnajo vum! – Te je postâl… Ovi so poskâkali vum i najšli so se med pik’ečim grmjem i oštrim kaméjom. Pitajo Jožeka da – ki je vera!? – Jožek jim je važno tomâčil:

“- Je, znâte kaj, tu se hajdi pót dogodijo ogji, jiva prva velika nevóla! I vę smo mi nesr’ečni nalęteli na toto nevólo! Jâ sam brnol v jęden skrâdji pót ka zbégnemo, ali vę dale nębrem jer ga ga dale né póta! – Znâte to se tu na morjo hajdi pót, saki tjęden v leti dogod’i! I to se te nębre zbeči! – To je višiša sila! – Tu ga ga né pomoči! … I kulko jâ vošem… prti sém ide ogej… čujete voha po dimo… bormeš ide sém…! Flętno poskâčite pod cerodo! Móramo odma bejžati dale otod ka nas ne prime!!”

Ovi star’eši so poskâkali kak zâjci pod cerodo, a Jožek jih je pęlal… ne pitajte kak i kam!

Jožek je vęč-vuro tiral kamijóna tak ka so se gumje smod’ile. I te za nekšo vuro je kre ceste postâl. – Postâl? – Postâl. – Ali kamijón se i dale nuhal, zibal… kak da se pęlajo!?

Jožek je dobejžal z kabine, poluknol črez režek na cerodi ove odzâdi! – Ovi pitajo – kaj je!? – Jožek jim je stručno tomâčil vezdašjo sitoacijo:

“- Čujte, ojzder je zapuhala orkanska bura! Sporadi toga so zaprli cesto! – Znate to se tu hajdi pót dogod’i, skorom saki mesec i tomo ga ga né pomoči… I jâko je opasno! – Vi sam bodite pod cerodom jer to obično za pâr vur mine, pa nas te morti pust’ijo dale! Stisnite se pod cerodo ka bo nekši tęrh, ka nas bura ne prekopicne v grabo… Žurite se! – Sę bole puše. – To je jiva druga velika nevóla i to treba strp’eti! – Kaj si moremo!”

Jožekovi nesrečni turisti so trmeli pod cerodom! Nuhali so se na vétro i navžili se strašénskoga strâha. – I te jęmpot, itak vu večerójaj vuraj, Jožek je génol! – Stisnol je gasa do poda i tiral, tiral, tiral… Dvé vure je tiral!

Ovi so mo spod cerode z pesnicaj ružili po kabini da – naj postoj’i, da so žejni, da nębrejo piti kak drnče, da je né moči jesti, da morajo iti na – jęno mesto, da jim je zâdja sila, da naj…

Te je jęmpot ipak Jožek postâl!

Te so Đura i ovi drugi star’eši čuli kak se vuni krči, popévle, fučka rožđi i ponor’evle! – Odma jim je bilo lęžiše pre srco jer “to je te valda plaža i kópaje”!? – Ali Jožek je nabrzino dobejžal z kabine vum i odzâdi, črez rajf na cerodi jim se pokâže! – Ovi so ga odma nap’ali kak vrâga da – kaj jih vozi tak kak stekli, kak da jih je fkrâl, da kaj mo je… Đura je najbole rožđil:

“- Jožek, pa si ti normalen? Pa kaj tak tiraš? – Kaj ne postoj’iš?! – Razmimo da so tu saki dén ogji, da je to jiva prva velika nevóla!? – Razmimo da tu hajdipót zapuše orkanska bura, da je né moči dale pęlati i strašno je opasno, i da je to jiva druga velika nevóla …! – Ali koga vraga nas vę držiš pod ceradom kak v ręšto…?!”

“- Deda stiha bodi! – Ka ovi šteri so vuni, ki popévlejo, tulijo, rožđijo i ponorévlejo, ne zazvedijo ka ste vi tu! … Istina je ka so ogji jiva prva velika nesręča i to jim se prepeti saki tjęden! – Istina je i ka pre morjo hajdi pót puše orkanska bura! – I to je jiva druga velika nesręča! – Ali drâgi deda, dénes se jim je dogodila i – tretja velika nesręča, nesręča štera se ne dogd’i néti saki tjęden, néti saki mesec, néti pa sako leto! – Dogodilo se jim je to ka – je dénes Hajduk v Zagrebo pobedil Dinamo! – I toti Hajdukovi ki idejo z utakmice z Zâgreba so sporadi toga nori, divji i opasni za nârod!- Vę so ojzder zaprli cesto! – Vu veliki smo nevóli! Nejdite vum, jer je strašno opasno, jer ti deda i vujč Pepi i vujna Liza imate plâve majce i plâve košole, a jâ imam plâve štónfe! – Tiho bodite tu pod cerodom i magadite, ka ne dójde do hujšoga zlâ!”

Đura, Pepi, Sida i Liza so ga onda f stiski i brigi – ipak zapitali:

” – Ali Jožek, znâš da smo več dugo lačni, žejni i da nam je sila na jęno mesto… ka bi nas pustil… ka se negder sprožimo! I nazâdje bi si šteli – bâr noge namočiti v morjo, čé drugo né!”

Jožek jim je strogo zapovedal:

“- Né! – Nejdite vum! – Opasno je! – Prvo i prvo, ne zgled’i mi ka bi si dénes mogli namočti noge v morjo, najpredi zaradi toga ka smo nesr’ečni nalet’eli na sę tri velike dalmatinske nevole, a drugo i drugo sporadi toga jer bomo za pól vure – pre Nóvomo Marofo!”

Povratak na naslovnicu…