Ovih dana Vlada Republike Hrvatske poslala je u proceduru izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju. Ove izmjene će, kako se navodi, uvjetovati pravedniju metodologiju izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, jasnije će definirati pravni status i poslove koje obavljaju regionalni koordinatori (agencije) za poticaj razvoja, te će se detaljnije urediti još neka pitanja koja se odnose na usklađenje sa sadašnjim zakonima i podzakonskim propisima.

Prema dosadašnjoj Uredbi o indeksu razvijenosti, koju temeljem ovog Zakona donosi Vlada RH, općina Nedelišće nalazila se – prema indeksu razvijenosti u III., srednjoj od pet skupina razvijenosti. Na taj način razvrstana je u skupinu općina čiji je indeks razvijenosti od 75% do 100% vrijednosti prosjeka razvijenosti u RH. Međimurska županija razvrstana je, prema istoj Uredbi, u I., (najsiromašniju) skupinu razvijenosti, čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 % prosjeka Republike Hrvatske.

Nezavisni Institut za javne financije objavio je istovremeno i tablicu jedinica lokalne i područne samouprave i njihov redoslijed, obzirom na ostvareni dohodak po glavi stanovnika u 2015. godini. U takvom rangiranju, općina Nedelišće se od 428 hrvatskih općina nalazi na 304. mjestu s dohotkom od 1.611,- kn po stanovniku, dok je grad Čakovec, od 128. gradova na 55. mjestu, s dohotkom od 3.762,- kn po stanovniku. U ovim izračunima, u značajnoj mjeri prednjače općine, gradovi i županije Hrvatskog priobalja, čiji prosjek se vrti između 5.000,- i 10.000,- kn po glavi stanovnika, u čemu prednjači Vir s prihodom od 19.313,- kn po stanovniku.

Budući da se donošenjem Izmjena i dopuna Zakona mijenja pravni okvir ocjenjivanja jedinca lokalne i područne samouprave, i obzirom na evidentne pokazatelje naše sadašnje razvijenosti i bogatstva (siromaštva), zanima nas u kakvoj će se poziciji općina Nedelišće i Međimurska županija nalaziti nakon donošenja novog Zakona i nove indeksacije, o čemu bitno zavisi i buduće usmjeravanje razvojnih poticaja i fondova EU. Rasprava o Izmjenama i dopunama Zakona traje. (C.F.st.)

 

Povratak na naslovnicu…