Međimursko veleučilište u Čakovcu s projektnim partnerima ATON d.o.o., DG SPORT d.o.o., Toplice Sveti Martin d.d. i Union d.d. provodi EU projekt pod nazivom “Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa”.

Projekt je namijenjen nezaposlenim osobama (neovisno jesu li prijavljene u evidenciju HZZ-a) mlađima od 25 odnosno starijima od 54 godine, koji se žele osposobiti za deficitarna zanimanja u rastućem sektoru turizma.

Stručnjaci s MEV-a su u suradnji su privatnim projektnim partnerima razvili ukupno tri programa obrazovanja odraslih nezaposlenih osoba:

• Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar

• Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

• Program osposobljavanja za obavljanje poslova u prijamnom odjelu hotela

Programi su za osobe koje zadovoljavaju uvjete potpuno besplatni, a svim sudionicima bit će podmireni putni troškovi za potrebe pohađanja programa osposobljavanja za čitavo vrijeme njihovog trajanja. Kako bi mogli sudjelovati u projektu, potrebno je zadovoljiti slijedeće obavezne uvjete:

1. Nisu redoviti učenici ili studenti, nemaju posao, raspoložive su za posao i aktivno traže posao te su registrirane u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dan ulaska u projekt ili status nezaposlenosti potvrđuju Izjavom da nisu redoviti učenici ili studenti te da nemaju posao, raspoloživi su za posao i aktivno traže posao.

2. Da su u trenutku uključivanja u program (10. rujna 2018.) osoba je mlađa od 25 godina ili starija od 54 godine (dokazuje se preslikom osobne iskaznice).

Zainteresirani polaznici se za edukaciju mogu prijaviti putem online forme dostupne na poveznici https://www.mev.hr/index.php/22006-2/ . Za detaljnije informacije o uvjetima sudjelovanja u programu obratite se na mail [email protected].

(nl)

Povratak na naslovnicu…