F Čakofco je gostoval jęden sima dobro poznâti popévač. Bódóč da smo za Nóvo leto né bili nigder skupa, ęda ręko – jâ, žęna Mar’iča, Đura, Sida, Pepi i Liza, idemo mi na toti koncęrt!

Stâli smo f kmični stiski. Dojšel je – toti na pozornoco z rok’ami v zrâko. Jęni so hušnoli, jęni so pokali, a mi smo čakali. Mužik’aši so zaigr’ali, a ón je spopéval – tak, bole kak da bi se spom’inal ili svadil z republikom, a nam je i to bilo preglasno.

Da je završil toto popéfko, te je jęn drugi s pozornice rękel “- Ajde jęden veliki aplaoz!” I si so mórali – navelikom pokati! I mi smo pokali ka so nas bol’ele róke!

Te so se mužikâši hapili malo flętniše igr’ati, a on je zakričal z pozornice “Idemo svi, ruke gore!” Te so, moja Mariča, Pepi, Sida i Liza zdigli – roke gori i tak so jih drž’ali do kraja popéfke! Jâ i Đura smo se napravili kak da nam je – nekam sila i odišli na šank (tam se je né moralo držati róke v zrâk).

Te je tota popéfka minola i jęn drugi je zakomandéral “- Ajde jęden veliki, veliki aplaoz!” I si so mórali pokati! Te se popevâč hapil popévati drugo popéfko i pâk je rękel “Idemo dalje, ruke gore”! I pâk so, moja Mariča, Pepi, Sida i Liza, kak rędni ludi, zdigli róke v zrâk i tak so jih stoj’eč, f stiski drž’ali. Jâ i Đura smo išče jęmpot, stiha fujtnoli na šank (ka naj mórali držati róke v zrâko).

Kak je toti popevąč spopéval, te je jęden drugi z pozornice zakomândéral “- Ajde s’i, jęden veliki i dugi aplaoz! I si huškajte!” Naše so pokale tak ka so jih róke žgâle, a Mariča i Liza so nas’uhoma zah’ušnole – kak da bi se s kropom poparile po prstaj!” Te je popevâč popéval išče jęno flętno i odma je ludém zazijal “Idemo još! S’i, róke gore!” I kaj boš! Makar so jih več fést bol’ele, pâk so, moja Mariča, Pepi, Liza i Sida zdigli róke v zrâk i tak so jih vu té stiski drž’ali. A ja i Đura … morete si misliti …

Za trifrtâl vure so se ovi moji prosili dimo! Moja Mariča je rękla, “- Te vrâk i mužiko! Vę več nebreš néti pokati da očeš i za óno za kaj bi štel, nego tre pokati kak óni komandérajo!? I ki bi jim vera držal stâlno róke v zrâko, kak da smo dojšli na – strélaje, a né na zâbavo! – Hote ludi, ka predi nek of pâk zakrči “- Róke gore!”, fujtnemo dimo, jer męni so róke več v męlino, a i Lizika vel’i da jo več tak bol’ijo, ka si móra spiti jęnoga voltarena ili dvâ kójake!” Te je i Sida rękla, “Idemo ludi, jer čé móm ne didemo, nam bodo róke kręj otp’ale, a ovi dvâ bodo se tak nap’ili ka nado vum znali!”

Dišli smo. Postâli smo pre Martino. Jâ sam rękel, “- Dobro je ka smo dišli! Of je nikak ne popéval! Vam so róke skorom kręj pale, a nas je pólek ulaznici, koštalo osem gemišti – po 10 kuni – komâd! Za tóte péneze bi ojzder mogel spiti duplik!

Pepijova Liza pa je zišla išče huje: “- A kak sam jâ namrdala, ti sto!” vel’i! “- Męj se vidlo da mi vu té stiski na koncęrto nešči lohni okóli riti, ali sam si mislila – naj bó, valda to … čovek slučajno …! Tak-i-tak sam morala držati róke v zrâko, i kaj te moreš …!

A da sam dojšla vum – próbam v žęp!? Toti – nešči mi je z žępa na riti – fkral dvé stotke, štere smo si jâ i Pepi zeli za pijačo – da pemo dimo! Ję, vę bo to tu nešči drugi platil!” (Jâ.)

Povratak na naslovnicu…