Prvi tjęden aogusta se je hapila velika financijska kontróla cukorpekari i krčmâri. Rezglâsilo se je ka bodo financi hodili od krčme do krčme i kontrolérali – štó dâvle a štó ne dâvle rečune. Prepovédo se da so globe velike, da se more krčmo zaprti, a more se i gazdo zaprti!

Pred Velikom mešom so Đura, Pepi i Drago sedeli f krčmi “Kata – rajska vrâta” i hladili se s špricaraj, jer na radijo stâlno govorijo da za vréme vročini treba piti “što više tekučine”. Pred fajrontom, da so pili sedmo turo, Đura vel’i krčmarici Kati:

“- Katica, si čula ka financijski inšpektori hodijo po krčmâj i kontrolérajo – štó dâvle rečuna, a štó skrivle promete! – Ti si jâko ugrožena, jer – nam si letos išče né dâla néti jęnoga rečuna!”

Kata se je zabezeknola! – Stâla je koraka nazâj, podbočila se i dede oštro premerila:

“- Kaaaj? – Vi bi bili takši ka bi męne prejavili?! Navék vam dám rečuna, sam ka ga mesto vas hitim f smetj’e! – A dél vaši rečuni je išče otprti f Črni knigi! – Očete videti?! – Ako róm zad’irate, bom odvezdar nosila rečune – vam sakomo na nós – pa si ga gledite, #$%&%$# !”

Đura ji pomirlivo vel’i: “- Katica, nééé to! – Sam ti govorimo ka boš pazila! … Znâš kaj, mi ti moremo pomoči! – Lęfko se dogovorimo! – Mi smo céle dneve na vulici, sę vidimo i moremo paziti – čé bodo se ovót motali inšpektori, pa ti odma jâvimo, ka si poštelaš kaso i rečune!”

Kata se premišlâvala: “- A kak bote vi znali ka so inšpektori f sęli f kontróli?”

Moškârci so rękli: “- Bez briiige! – To je lęfko! – Navék ido dvâ skupa, navék imajo črno tâško, navék prvo idejo k privatnaj pekaj, onda f slastičarne i onda f krčme …! – To se odma vidi! – Mi to odma preštimamo i odma ti jâvimo na mobitel da “idejo črne tâške”!

Kata si zdehne, pa jih pita: “- A kulko bo to męne koštalo?”

Đura stępe z rokâva: “- Navék da ti javimo, sakomo od nas si dužna dvâ špricare! Može?”

Kata si zdehne pa vel’i: “- Može!”

* * *

F petek po Veliki meši Đura zazove Kato: “Halo Kata! – Pre Purano so “črne tâške”!

Kata mo se lépo zafâli i porifta si kaso. – Ali toga dneva je nišči né dojšel k jój f kontrólo!

F pondélek Pepi zazove Kato: “- Halo, “črne tâške” so se zaputile f slastičarno k Ilmijo!”

Kata mo se lépo zafâli i natuče rečune za sę kaj je prodala. Ali, k jój je nišči ne dojšel!

F srédo Drago zazove Kato: “- Katica, inšpektori hodijo po sęli, vę so pre Loparičo!”

Kata si zdehne i zafâli! – Itak, toga dneva so k jój né dojšli nikši kontrolóri.

Isto toto odvečerko so se Đura, Pepi i Drago zaputili f krčmo k Kati.

Kata jim je od šanka zaz’ijala: “- Tu so vam tri gemišti – ka ste mi jâvlali i vęč vam nędam! Vi ste męni lagali – kak hodijo inšpektori, sam ka bi vam platila špricare, a nikoga ga né bilo!

– Ništa! – Nędam več! – Ne mórate več! – Faleše zidem čé platim globo nego čé mi vi jâvlate!”

Dečki so srdito spili špricare i obrnoli se prti vum: “- Dobro, čé je tak, onda pa si pazi sáma! Mi ti več namo jâvlali i z našom koperacijom je gotovo, tak ka boš znala! – Naaa, tu ti je petnájst kuni zâte špricare, ka naš rękla ka smo žicari … požęri si jih! – I adijo!”

Kata se resfucnola i za jimi hitila toga drob’iša: “- Nečem vam jih! Nęsite si f #$%&%$ i to! Dosta mi je vaši lâži – kak so inšpektori f sęli … a opče ga jih né bilo! – Lažlifci jęni!”

Onda se od stola stâl jęden mlajši čovek i dojšel jo je za šank – mirit jer je ponoréla:

“- Gospođa, smirite se! – Péneze je moči pametneše potrošiti – kak da jih męčete za gostaj!”

Kata se obrnola prti – totomo, pa ga zasnâži: “- A kaj se ti pačaš v našo svâjo, #$%&%$# ?!

Kaj je tębe brige?! – Pazi se ka naš i ti let’el! – I – kakši si ti męni faktor v životo ka boš mi…”

Of te z žępeka zéme vum nekšo kârtico pa ji vel’i: “- Ja sam financijski inspektor, pa bi ….”

Povratak na naslovnicu…