Sida je dobejžala f kuhjo i sâ zvum sębe, Đurijo glasno šep’etala:

«- Đura, črez škedej sam gledala na vrt dé se vnuk Francek igra z nekšaj svojaj pajdâšaj, nepoznâtaj dečkéraj, ze šterima vę pajdaš’uje i znâš kaj sam vidla ?! – Pušijo! – Pa kaaaj ti misliš?! – Takši mlâdi dečkéri, pa pušijo! Zlo bo jim, zbetęžali bodo, pluča bodo se jim resp’ala! – Stvori nekaj! – Rest’iraj tote strajske gjuse, šteri k nam dohâjajo delat zló!»

Đura ji je rękel: « – Nejdem! Ręči jim ti! Jâ i sám pušim! – Kak naj te to jim bránim?!»

Sida se tpravila na vrt i lépo se z dečkéraj pospom’inala. Rękla jim je ovak:

«- Dečeki, naaajte pušiti! To vam je né zdravo! Zbetęžalio bote, flętno bote hmrli i dugo se bote móčili! I cegar’etlini hajdi koštajo! – Navék bote bez pen’ez! Puce vas nado štele, jer bóte furt smrdeli po čikaj! – Nikam nate smeli – več néti krčme nędajo nutri pušiti! Râjši si délajte … hrb’arija ili si nabirajte lépe slike i slâžite albume … sam najte pušiti jer je to najvekše zló na svéto!»

Dečkéri so si ftruc Sidi, vužg’ali saki išče jęnoga cegar’etlina, kręj se od j’e obrtnoli, tak ka bo znala da jo néti ne šmirglajo, néti ne poslušajo!

Sida je za tri dni znova lukala črez reške na škedjo, kaj dečkéri na vrto zdelâvlejo. Zabez’eknola se je i móm je dbejžala f kuhjo i nesréčna se tóžila Đurijo:

«- Đura! Lukala sam dečkére na vrto … i znâš kaj sam vidla … znâš kaj délajo?! Več ne pušijo, nego gledijo slike! Ali … znâš kaaakše slike?! – Sramota me je ka bi ti opče povédala! Na slikaj so žénske … ali znâš kaaakše?!? … Stvori neka, lubléni Đura! Restiraj tę strajske fačoke, ka nado našega Franceka sęga pokvârili! Prosim te lépo, napravi nekaj!»

Đura ji je rękel: «- Jâ to nam! – Kaj jâ morem, da so dénes – gole babe po sim nov’inama i po sim štacunima i po trafikaj i po plakataj i na televizoro i f kini i po ajzlogaj i …!»

Sida je onda zajâfkala: «- Đura drâgi, lubléni, stvori nekaj! Jâ to na grunto nębrem trp’eti! Kaj košta – košta, ali tote strajske fačoke treba restir’ati, jer donâšajo sam zló na naš grunt! Ako jih rest’iraš, skuhala bom ti ono kaj najrâjši jéš – slâtko repo s paradajzom i nutri sušena rebra!»

Đura se nevólno zdigel i dišel vum, na vrt g dečkéraj.

Za krâtki čas se vrnol nutri.

Sida ga je pitala: «- Si kaj napravil? – Si jih rest’iral? – Kaj si jim napravil?!»

Đura joj je mirno rękel: «- S’ima čętverima sam rękel da se gledaje sliki goli bâb ne šika takšaj – dedaj kak so oni i da je to né muški posel!»

Sida pita: «- Sam to si jim rękel? I nika drugo?”

Đura ji vel’i: «- Rękel sam jim i da je muški posel – kârtati se za péneze! Dâl sam jim sakomo dęset pot po kuno i rękel jim naj se kârtajo za péneze ili mi péneze naj dâjo nazâj, jer kârtaje za péneze je “prvi kruh” prâvaj moškârcaj, a né gledaje sliki golih bâb! Tak sam jih nagovoril i počeli so se kârtati za péneze!

Sida je zakr’ičala: «- Kaaaj? – Naj se kârtajo za péneze?! – Si ti nor?! – Imaš ti pamet?!»

Đura ji je rękel: «- Pusti ti męne na miro, pa idi za pól vure glet!»

Sida je za pól vure – išla glet! – Odma je dob’ejžala nutri i povéda Đuri:

«- Đura, dečkéri so se, kak sam išla na vrt – čula sam … svadili so se, a onda i našikâvali… A onda je prvi plusnol ovoga tretjega, a onda je tretji vudril štrtoga i te so se bili i fliskali i zijali i .. dvâ so pobégli prék plota na Pepijovo stráno, a jęden v drugo strán … A zakaj?!?»

Đura ji je onda rękel: «- Zâto sam jim i dâl kârte i rękel naj se za péneze kârtajo! – Znal sam, kakše so muštre, da bodo se pre kârtajo za péneze posv’adili, jer to je pre gjusaj obavezno tak! – Nó, ali pa, ka bo moja investicija tak kvalitetno rest’irala tote fačoke – to sam si né mislil! – Saka mi čast! – Kuhaj slâtko repo s paradajzom i déni nutri sušena rebreca!»

(Jęn)