Na Prvi maj se v Udrogi penzijonéri Glavatišče kuhal kotel graha. Kuhale so ga Đurina Sida i Pepijova Liza. Jelo je prék sto ludi! – I poj’elo se! Đura je pred jestvinom držal govora. Žereče je tukel po korupciji, po nepotizmo, sukobima interesi i gospodarskomo kiminalo i rekel ka je sręča, ka ga ga toga néga prinas! Ludi so mo fést pokali. A onda so se fést napokali. I napili.

Dospoménoli so se ka se dénes pólne zidejo v Udrogi, ka se posprâvi i naprâvi obračun.

Dojšli so s’i. Bili so malo fčerâšji. Đura je znęsel obračuna. Koštalo jih je tri hilade.

Te se je za réč se javil Fęri, ki je mel vum črléne oči i ovak je sponęsel:

“- Kolegice i kolegi! – Naš precednik je graha kupil od svojega prijatela i sóseda Pepija, i to po duplik dražiši céni od one po kakšoj smo ga mogli kupiti f trgov’ini! I néje niti respisal natječaja, né ga ga bilo vęč ponudbi, nega bilo ugovora, néga rečuna… To je bila, prosim lépo, obična prvomajska malverzacija i čisti gospodârski kriminal!”

Druga se za réč javila krčmarica Kata. Spuhnolo se ji je po žganici i povedala je ovak:

“- Kolegice i kolegi, precednik Đura je na svojo róko, pre kuhajo graha zaposlil – svojo žęno i svojo sósedo! – Makar so žénske definitivno kuhale graha zabadav, treba znati da i druge žęne definitivno znâjo kuhati graha! – Pa i – krčme ga definitivno znâjo skuhati! – Kolegice i kolegi, to je definitivno sukob interesa i nepotizam!”

Onda se za réč javil i Drago, na šteromo se fést vidlo ka je fčerâšji:

“- Kolegice i kolegi, jâ imam informacije da je toti grah opče né Pepijov, nego je to kineski grah kupleni od švercari! – A potęplo se duplik vęč penez nego kaj takši grah zarésen košta! Brat -brato, toti grah je né mel nikšoga šusa, męne v želóco opče ne napija, a mi kolegice i kolegi dobro známo kak po našomo domâčomo graho reagéra naše télo! – Jâ sam pojel dvé porcije totoga graha i tak mi je bilo v želóco – kak da bi jel prežgáno juho! – Kolegice i kolegi, to kaj se je prinas napravilo je – obično práje penez i plačka društvene imovine!”

Po takšim réčima je počila svâja! – Krič! – I hačili so se! – Ali je Đura ipak vmiril sitoacijo.

I te se za réč javila Šporarova Treza. Ona je preložila ovak:

“- Prosim lépo, gospođe i gospoda, dęjte ka se dogovorimo kak ludi! – Jâ predlâžem ka gospon Imbrek Karažincov, šteri su tu najstar’eši, šteri su tu najspametneši i štere se nębre z dróbnaj pénezaj podmititi, naj oni presódijo, ęli je grah bil prâvi domâči ili krivotvoreni!?”

Karažincov Imbrek so se onda stali, malo so mislili… i onda so počeli ovak tomâčiti:

“- Kolegice i kolegi, gospođe i gospodo! To – ęli je grah bil prâvi domâči ili je bil falsificirani, more se presóditi jed’ino po tomo – kakše so posledice?! – Ęli so ludi ki so ga jeli, ovo nóč meli otprte obloke ili – zaprte! – Jâ sam fčęra dugo né mogel zaspati, pa sam se f pól noči špancéral po glâvni vulici Glavatišča! – Vuni nigder nikoga! – Samo je Đurin pes bejžal po jârko s falâčkom lanca. – Gledal sam po hižâj od našh člani šteri so bili na graho, ęli imajo otprte obl’oke ili zaprte! – Morem vam ręči da so s’i naši člani ki so bili na graho, oglavnom meli otprte obloke, … aaali, na hižaj od našoga precednika Đure i našoga kolege Pepija, šteri so ga največ poj’eli, obloki so bili – zaprti! – Po tomo sódim da so precednik Đura i kolega Pepi po nabavi graha, męni – sumlivi, očem ręči da je letošji prvomajski grah męni – sumlivi!”

Znova se zdigel krič! Jęni so pokali, drugi kleli, tretji so se smij’ali, štrti huškali….

Đura je onda lude vmiril, tulko ka se mogla javiti za réč jęgova žęna Sida! – Rękla je ovak:

“- Gospođe i kolegi! – Čé vas róm brige, ovo nóč je mój móž Đura, sporadi prvomajskoga graha, po našomo dogovoro, spâl – vuni f škedjo! – I čé vas róm brige, znám i to ka je i naš sósed Pepi, zaradi istih razlogi, po dogovoro ze svojom suprogom, takâj ovo nóč spâl f škedjo! – Zâto smo mi f spavačaj sobaj né trebali meti otprte obloke! Tak!”

Onda so jo Karažincov Imbrek pitali:

“- Kolegica Sida, imate morti kakšoga svedoka za to, ka so vaši móži – spâli f pârmi?”

Sida mo je odma i žereče otpovedala:

“- Je! – Imam dokaza! – I vi ste ga vidli! – V našim škedjo je spâl Đura, f sósedovim škedjo je spâl Pepi, a med totima dvéma škedjima – ima kučico naš pes Bandi! – Čim so Đura i Pepi zaspali, naš pes Bandi, šteri se kak i s’i drugi pesi plâši sęga kaj zgled’i na strelbo,od strâha je ftrgel je lanca i pobégel f sęlo! I vi ste ga kolega Imbrek, zišli i vidli – kak prestrâšeni blódi po vulici!”

Kak je to Sida povedala, Imbreko se presvétilo i Sidi so ovak rękli:

“- Kolegica Sida, bormeš – imaš praf! – Kaj bo gut štó rękel, fčerâšji grah je bil prâvi domâči!”

Povratak na naslovnicu…