Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća vijećnici su donijeli i Odluku o novom komunalnom redu Općine Nedelišće. Kraću raspravu potaknule su odredbe koje govore o obvezi postavljanja kućnih brojeva na sve zgrade u općini Nedelišće.

Komunalni red propisuje da sve zgrade moraju imati pločicu s brojem zgrade. Nadalje, idući članak propisuje da je “postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada zabranjeno bez odobrenja upravnog tijela”. Na tu temu vijećnik Franjo Cimerman pitao je tko mora označiti zgradu brojem, što se sve smatra zgradom te da li se smije postaviti broj bez traženja odobrenja od upravnog odjela.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila mu je da je za izdavanje brojeva zgrada nadležan Područni ured za katastar u Čakovcu. Izgled pločica propisan je i one moraju biti jasne i čitljive. Ako se radi o odstupanju od propisanog izgleda, trebalo bi konzultirati upravni odjel Općine da li je prihvatljivo ili nije.

Prema tome, oznaku mora imati svaka kuća i svaka zgrada, a traženje dozvole nije potrebno ako se radi o standardiziranim pločicama s kućnim brojevima. Članak 35. kaže da je vlasnik zgrade dužan postaviti na zgradu broj najkasnije do početka korištenja zgrade. Također je dužan voditi brigu o tome da oznaka kućnog broja i ostane za zgradi, tj. da je zgrada trajno označena.

Ako određena zgrada nema kućni broj, komunalni redar može narediti vlasniku postupanje po odluci, a za daljnje nepoštivanje propisane su novčane kazne u iznosu od:

  • 200,00 do 2 000,00 kn za fizičke osobe,
  • 600,00 do 5 000,00 kn za obrtnike,
  • 1 000,00 do 10 000,00 kn za pravne osobe.

(nl)

Povratak na naslovnicu…