Sósedova Sida je sponâšala svojemo Đuri ka hodi f krčmo “Kata – rajska vrâta”, zaradi – tote ritaste krčmarice Kate. Rękla je Pepijo i jęgovi žęni: “- Hote ka bomo skupa, prinas čakali novo leto! Drugač bo of mój zlętel na vogel k toti krčmarski felišęgi, kam saki dén vdira i nosi péneze – toboš ka je žejen! A vrâpca! Hodi viset na šank, ka nalukâvle, šaca i snubi toto babo! Na stâro leto dójdite k nam! Jâ bom napękla colštangline, of donęse z podroma dvâ litre i gledali bomo televizora! Ka ga vrâg naj odnęsel k toti babi na doček!? – Pa, kaaaj nam dóma fal’i? A i – f krčmi je drâgo! I tâ hodijo sam stépoši i pijánci!”

Đura ima podroma pod hižom, globokoga – ka ne vidiš zâdjo šténgo, f šteri se ide z hižnoga gajka. I vu jęmo ima lagv’iča čmrge, štero je f sęptęmbro žmeknol i štera več ide prti – najgi.

Pepi i Liza so dojšli na stâro leto k jim, kak je dogovorjeno. Pred ósmom. Đura je dišel i najęmpot donęsel dvâ litre, ka nav po totim nezarénskim šténgama klep’indril saki čas. Sida je spękla colštangline, a Pepijova Liza je ze sobom donęsla orehovo bâpko.

Sedeli so, tračali i gledali televizora. Faj. Dedi so do dev’ete spili tote dvâ litre. Te je Đura rękel ka ide po vęč. Te mo je Sida rękla – ka se ne mórajo nažrti več zvečera, ka bo znal štero leto dohâja, da bodo si – morali počest’itati Novo leto! Dobro. Néje išel. Dale so pre prâznim sed’eli.

Te pa je kóli des’ete, nešči pod oblok hitil petardo! Počilo je tak ka so šâjbe zdrftale i scvingetale, a Đura se tak zlęcal, ka mo je z rók pâla prâzna kupica, štero je pól vure trlóckal. Dedi so skočili v zrâk, ręč da vę idejo vum, ka bodo – totomo, šteri je hitil petardo, vuha strgali, ka si jęmpot zanâvek zapamti – kómo bo ón …!

Zlet’eli so vum! Né ga bilo nikoga. Te pa so stiha, ka ove dvé nado čule, črez gajk zas’ukonli – f podrom! I tam so si stiha sęli na gantar i stiha sprobâvali lagve.

Za jęno vuro nasedâvaja Sida vel’i Pepijovi Lizi, “- Ovi naši dvâ so seg’urno odišli f krčmo k – toti vrâžji babi! Hodi idemo za jimi! Ęm je né red ka bi oni dvâ tam zó tóm vuteskom Katom slavili, a mi dvé dóma – sáme kak hurme!” Tpravile so se – za jimi! Sida je obrnola kluča, najpr’edi od podromski vrât, te pa za sobom od gajčani vrât i pravac – “Kata – rajska vrâta”!

Ali ga f krčmi pre Kati né bilo jivi dedi! No, čim so dojšle nutri, krčmar’ica Kata jim je móm donęsla gemišta i trucala jih z nekšim zrjom! I skupa so se – malo sęle. Onda jim je macinski Car’inik zvâl turo! Te jim je išče dvâpot pijačo zvâla šank-linja od Cek’ina, a potli je na stol hod’ilo, ka so néti né znale od koga sę i zaradi čęsa! F pól noči so se koš’uvali si po prék, tak ka buskalo! Kóli jęne vure so plesali šóteša. Kóli dvej so stojęčki popévali “Nejdeme dime”! Kóli tretje so s’i skupa plesali na stolo, a “Črne stréle” so žagale “Asta kruša” tak ka so se jim droti smod’ili!! Po štrti vuri so spili – pótne i “Jâ se oprâščam cigani sa vama …”!

Dojšle so dimo. Sida je pred sobom otklénola prva vrâta, pa onda podromska vrâta. Te so si sęle f hižo g stolo, ka dogotóvijo colštangline i ka se za jutro požgan’ičijo!

Onda se – odn’ekod dovlečejo – ovi dvâ! Srditi kak kače!

Sida pita Đuro “- Dééé ste čakali Nóvo leto?” Đura ji srdit i ftruc, ka jo vužge, odbrusi: “- F krčmi pre Kati, tak ka boš znala!” Sida se zlęca, “- Jeee? – I kaaak je bilo?” Đura ji išče bole srdit i ftruc vel’i “- Bilo je super! – Kata me je tak skuš’uvala ka mi išče vę vusnice brnijo!”

Sida mo je onda rękla, ” – Pa naj ręči! – Sam si mislila! No, naj bó! Ęm je krčmarica Kata rędna i poštęna žénska! I domâča! Dobro je ka ji je bâr nešči od hiže išel čestitat! I dobro je ka smo se mi dvé ne dor’ivale tâ, ka vam naj pošem’erile štimonga! … – Nooo, bóte vę i nam počestitali – toto Novo leto?!”

Rękli so “- Nooo, … naj vam bó!” (Jâ)