Kak znoš da je minula zima i mom je leto? Zvlečeš z ormarića japanke…. to je prvi vesnik leta…. buješ japanke i onda fpomet zemeš kak imaš nofte na nogaj kak orao, pa si to mom povrediš, onak f dnevni sobi pre fotelji… i tak stoviš nofte na podo… kaj te brige, bitno da ti imaš ve povređene nofte… je, a kaj z onim črlenim lakom od loni, kaj se još na polco drži ?…. iščeš acetona kaj blesavi, al niti za lek toga zlodja pre hiži….. kak sem obično naveke f sili, zvlečem črlenoga laka i sam prek ovoga lajnskoga malo naflockam i amen…. to bo me ve po celo leto držalo!

Kak je bilo zima, smo ne gemište pili, sam smo čaje tobož nakuhovali pa vino z klinčekaj i cimetom… je, ve pa je tre radajnere kupiti… natovari meni moj sanduka f haubo i najuri me f štacun… no idem si mislim pokožem te japanke i nanovo nalakerane nofte!… zletim zdoma, vlečem sanduka kak hrmok, hitim ga v ono veliko korpico za pelati po štecuno i šopingeram…. normalno da sam nej sam radajnere kupila, još za jeno sto kuni bor kcoj… kakšna bi jo to žena bila, daj sam kupila ono poka sam došla?? Platim, i pelam kolca preti auto i kak sam ne vučna na gole polce na noga, drapnem se f kotoč s polcom tak ka mi je najempot i scot vušlo…. kunem se po redo, jer mi se polec krhnov, a i lak se mje malo zluščiv…. hitim radajnere f haubo, i očem iti vrnuti kolca, pa si premislim ka se ne drapnem pok f polec, ne rivlem kolca, neg ih ve vlečem…. jo napre a kolca za menom… gledim kak nekši dvo pivo trančerajo pre štacuno, i gledijo me f rit i f cecke…. jo se držim kak Marija sedem žalosti preštimono, vlečem želoca nutri i ne dišem gdaj mimo jih idem, i onda soma sebe ruknem z kolcaj f peto na nogaj… i kaj, scot mi vujde i drogoč…. ti vroga i japankaj… celu zimu sam ne mela brige z noftaj, ve pa non stop…. dojdem dimo nadrkana kaj vrog, zemem onoga laka od prije i sam po vrho polca de se mje forba zgulila malo naflockam… dobro bo….

Vroče je kaj sam vrog, idem zvlečem z romora nekše hlače trifrtolne, neje još rono za krotke, al trifrtolne bojo mi pasale na japanke isto…. komaj sam je našla f romoro… ves nevola je nasroni vute romore, zimsko, letno, premalo (kapa če zmršavim), preveliko (za nedaj bože)… ono kaj je zmodera zišlo još devedeset prve (kapa če bo se išče da to nosilo)… i komaj nojdem te trifrtolne hlače…. od četirojih štere sam si probaja sam jene su mi bile vredo… ove jene su med nogaj lukjaste, jene su tak lozne ka sam ka se ne razlukjajo, a one tretje sam si sam do kolen mogla poteči…. najbrž so se skrčile…… blečem, poglednem se f špigel, gdaj spazim dločnate noge…. o da ti …, čimpanza je malo reči, bogme bi se mogla česati, i kite plesti… strašno kak je to črez zimo zraslo… nika, zevlečem se f kupaono, sedem si ober kade, zemem možovoga onoga venoga drogoga za podbrivati, i potegnem sam komoda do kod je videti… složim si i dlake na trifrtol, kak i hlače… em pa se ovo znutra ne vidi…. kak bom si bločila krajše i krajše, tak bom i dlačijaf rešovala…

Kak je vu romoro kritična situacija, a to znači pun kup cojki, a nika krednoga, i trifrtol premalo, tre je bogme malo zobe na klin deti… idem pok na djetu… to mje letos jeno štrti pot ka sam genola… obavezno genem od pondelka…. prvi den imam strašno volo, se kupim f štacuno, i dvo dni sam na djeti… tretji den mi je več bogme slabo, omedlevlem kak da nej nikakove zalihe mela, a zalihi ka bi leto dni mogla štrajkati glađo…. odma mi si cukora rivlejo, tobož mi je cukor opav… no pa si mislim, po jenomo cukoro mi nika nav… i mine den…. več f četrtek, komaj se lodam, al ne… zdržola bom… moram zmršaviti… evo me na, f soboto več pok zajebem stvor…. dok sam jo na djeti, jo bi te vikende ukinula… stolno nekve pečejare, rođendani, kormine, pričesti, ferme, abrahami… si žvečeju, a jo nej jih sam gledim? Ma je, vroga bom jih gledala… napšem si tejera i mislim si, bom pok od zutra… kaj ve če sem zaj….. i bogme jesem te pok od zutra bila na djeti… pok do petka, jer pok je te nekof nevola biv ka sem sam morala jesti… leži mje bilo jesti neg simaj razlagati kak sem jo na djeti, pa bla, bla, bla….. i pok te od pondelka…. i tak bogme već dvo mesece…. bogme se malo neka vidi na vogi….

Sam si kupila ono na cajgare, ta mje nekak sigurniša od ove digitalne…. bogme na toj digitanoj stoneš tri pot i saki pot ti drugač pokože… po starinskim je najbole…. cajgaro najbole verjem… od nule do osemset za dve sekunde… kaj kakof auto!!!!.. naveke dok stojam na vogo, želoca nutri vlečem… ne zoto ka bom ležiša na vogi neg ka bom cajgara vidla!… osem kil se kože meje, se držim kak pajcek f cekaro gdaj mi nešči veli „vidi ti se kak si zmršavila“…. odma si kupim čokolodo i počastim se zoto zaka sam zmršavila i vidi se… pa kaj, slobono jeno… em pa mi od jene nika nav…. i tak saki pot gdaj mi nešči veli da mi se vidi… jo se počastim… i za dvo dni imam nazoj tri kile več… dvo mesece se gjetem za osem kil, al bez se brige za dvo dni tri kile naberem… malo se nasekeram i odma večerjam tri pot!…. pa de je tu zdrava pamet? …. se si mislim da sam za kilo ležiša bila mom čim sam si orao nofte na nogaj zrezala, i zimske dlake podbrila…. če to denem na kup, nejsamvrog da je to kila! Idem si pazduhe malo potegnem z britvom, to bo isto jeno pol kile…. si gruntam, de mje on apetit dok sam bila mala, gdaj me baka nagajala po vulici naj idem jest, a jo sem zijala nazoj „nesam lačna, jela sam fčera“… nesu mi jasni niti oni šteri se posvodijo ili nasekerajo, pa se stonejo od stola i nečejo već jesti…. jo nemam zotim brigo… dok ne poližem tejera, ne stojam se od stola!…

Ka boš, leto je gadna stvor, nabere se nesnoge koli riti i želoca črez zimo… dlake zrosejo skup z noftaj… em pa nej sam mej, sakomo… al te si mislim da je vreitak ženska bez malo želoca kak mercedes bez znaka, pa bole da sam je, neg da sam ne… kaj je tu je… držim djetu i dale, sam od pondelka do petka…. al se strahovitno vikendaj veselim…. saki hrmok ima svoje veselje, pa tak i jo!!

Za četrtkovo čitaje, Vaša Ne prekidaj ženu kad šuti!

Povratak na naslovnicu…

 

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om