Jožek je dedi Đuri rękel da je otpral agencijo za selskim turizmom i – čé oče turiste!

“- Né, Jožek, né treba! – Oni šteri bi dojšli k nam, odma bi z našoga dvora pob’egli. Toti smrâd, svije, krave, piščad… Da sam bâr gnoja otpęlal ka se naj i to sop’otilo na dvoro…”

Jožek si je zdenhnol:

“- Deda, pénezi hodijo po vulici, a ti jih nęznaš pobrati! – Naj ti bó!”

Drugi dén, bliže pólnevo, Jožek je – f sili zvâl dedija Đuro:

“- Deda, pomori! – Dojšli so mi dvóji turisti z Brukselesa i vę mi je tetec otkâzal apartmęnta i némam jih kam deti! – A ludi so več na slovénski męji i za čas dójdejo sém!”

Đura se kiselo nasméjal i odrinol Jožeka:

“- Ję, Jožek! – Nika nębo s toga! – Némam placa! – Némajo dé spati! Némam košto, neznam kam bi jâ z jimi! – Imam posla! – Išči negder drugder, f hotelo, f krčmi, vekšo hižo…!”

Jožek mo je odbrusil:

“- Deda, sę sam próbal i – nigder jih nišči neče! – Némam kam! – K tębi bom jih dopęlal!”

Deda Đura je zakričal na telefón i strogo zaškoléril Jožeka:

“- Kaj si nor?! – Kaj bi jâ z jimi?! – Sam ti rękel da némam mesto… néti za jesti.. i f sili sam!”

Jožek mo je samo zazijal:

“- Kaj me brige! – Idejo ti dvé familije z Brukselesa! – Napravi kaj znâš…”

I vgasnol je telefóna!

Đura je Jožeka nazâj već né mogel dobiti! – Te je to počel povédati Sidi! – Te se je ona prijela za glâvo… i zdvâjala… i… – Pre pótnaj vrâtaj so ztrobéntali dvâ veliki terenski aoti z nekšaj čudnaj tâblicaj, puni nekšnih nepoznâtih, šprlindravih, sérih, strajskih…

Đura je odbejžal vum i – otpral pótno leso! Ovi so z aotaj dojšli vu dvor… i vum z aoti…

Bilo ga jih je sę skup – osem. Zišli so na dvor i sęli se zmóčeni – na dvoro za veliki stol pod brâjdaj za šterim obično Đura z svojaj pajdâšaj sed’i…

Đura je odbejžal nutri i rękel Sidi – da so – dojšli… da nekši sed’ijo pod brâjdaj… da – kaj vę?!

Sida se prijela za glâvo, onda je – kak dojšla k sęj, pa mo je rękla:

“- Kaj – kaj vę? – Idi vum… kaj so gut… – Ęm so dojšli s póta… valda so žejni?!”

Đura je zgrabil natočenoga litra šmarnice i litra svoje vinske žganice i odnęsel pred jih!

Oni so si odma natočili i nazdrâvlali i flętno – sprâšili toto pijačo…

Te jim je Đura z rókaj tomâčil da néma nigder mesto za spati za tulše lude, da naj si negder sámi poglednejo… nâjdejo… da jim more pomoči pre iskajo… ali…!

Te je jęden od jih strajskih s prstom pokâzal na škedej, čé – tu morejo iskati mesto!?

Đura jih je čudno gledal, a toti je pozval ove druge i f pârmi so na friški séni restegli pojâvo! Te so pre zdęnco neka pumpali vodo… nekaj se škrop’ili, nekaj plavili… te so…

Sida je onda Đuri, šteri je sę to široko gledal, rękla:

“- Pa kaaaj vę? – Pa toti ludi so seg’urno lačni! – A jâ némam nika drugo nego lónec slâtke repe s paradajzom, i nutri so nekše potkajene žlundre… i malo špeka, ka sam nam za tri dni…”

To je te odnęsla lónca na stol pod brâjde, a ovi so sprâznili lónca kak tękote! Bormeš i kruha, šteroga róm dénes Sida spękla – so pojeli do zâdje mrve! – Đura je te donęsel išče dvâ litre šmarnice, a ovi so to pili kak cvétno roso i govorili nekaj kak “eko… eko…”

Te se je z Bâbjega kóta naoblačilo i Đura je f sębi i Sidi rękel, ka so strajski né razmili:

“- Kaj me brige za jih? – Męni je pre Čepo suho séno, a moglo bi poljati!”

Zapregel je surke, hitil na kóla ruda, rasohe i zobače i otpral pótna vrâta! – A ovi s’i so se spravili na kóla!? – Đura je mislil “Kaj me brige, bote vrę vidli kak je na strniščo…”

I otpęlal jih je na sinokóšo i počel zob’ačiti, kupčati… – Ali oni so mo zeli zob’ače, rasohe i sámi skup vlekli, zobačili, kupčali, naklâdali… – Đura je nikaj né móral delati. On je sam restakal z bučke delovârca i za dvé vure je sę bilo s gotovo i – séno f škedjo!

Dóma jih je Sida počakala z južinom – z sirom z vrhjom i lukom z vrčâka. – Težâki so počistili tajére do zâdje dropt’ine! Đura je né šparal šmarnico i – donâšal.

Onda pa je dojšla prâva nevóla. – Đuri je dojšel kupc za kuruzo, a kuraza je bila stopram f kuružjâko! – Ali kak je Đura nosil lâti vum na pojâvo, del ružđaro i hapil se puščai kuruzo, ovi so posla zeli f svoje róke! – Đura je sam – kontroléral! – Jęni so vrteli ružđârko, drugi so obružđâvali kocéje, tretji nabirali vu vréča, vagali, naklâdali kupco… Đura je sam kaséral!

Navęčer se mo je spras’ila Pikoša, ali tu so mo pomâgali samo dvâ stareši! Te so pod brâjdaj večerjali hajdinsko kašo i Sida je spękla tikvine pog’ače! F kmici so dišli f pârmo spât!

V jutro zarán se Đura, stiha ka ove ne zbud’i otpravil s kólima ka na Zavrtjo pokosi tristo klaftri. Eli predi kak je stiha génol, ovi so s’i bili na kólaj!- I kaj bo! – Pęlal jih je tâ!

Tam se Đura hapil kositi, ali so mo móži zeli koso z rók – ka bodo to oni! – Žénske so restepale plastovj’e! – Predi kak so završili, Sida je na glâvi, po męjaj f kórpi donęsla sirove štrukle i čaja z žganicom! – Na męji pod grmom je resprestrla pojâvičko i tak so zajtrkovali!

Da so se dopęlali dimo sposęli so se pod brâjde. – Sida je za južino donęsla prežgáno juho!

F kuhjo dé so bili Đura i Sida, dožuril se je Jožek. – Deda i baka so bili s’i trdi – “kaj vę of”!

“- Deda, baka, ovi strajski z Brukselesa, ka sam vam jih fčęra poslal na dvâ dni, prosijo čé bi mogli ostati privas bâr išče dvâ dni ili čé je moči – tjęden dni – do druge sobote! – Zaprav šteli bi, čé je moči biti tu dęset dni! – I velijo da vam očejo duplik vęč plat’iti kak sam se jâ pogodil! – Duplik, i za kvartér i za košto… i â, porinoli so mi za vas foršusa jęzereo evri…?!”

Povratak na naslovnicu…