Jaaaaj, kak se jo toga rado zmislim!!!…. mama je od četrtka napekuvala koloče, dojdu kumi, dojde rodbina z drugih sel…. puna hiža noroda sakojačkoga bo to!!!!… japa je pak od četrtka meso po vaštrugaj namakav, tobž nekof „poc“ se to reklo…. celi podrum je po čašjako s poca duho mev, zmešano z maminaj glazuraj na prfkačaj!!! komaj smo z bratom čokali gdaj bo rezala, jer su nas onda zapali škrojci, pa koti f protvanaj!!!… ovi lepo narezani so bili za pokozati, za goste!!!….

Kromari so štante isto več od četrtka nastovlali, ringišpil je biv naloženi med prvaj ,i oni auteki, tresači ih jo zovem!!.. .znali su negda i fliperi biti, eee to je bilo veselje za nas deco!!!… do nedele gdaj su štntači dojšli smo se več navolili fiperi i treskači… komaj smo čokali kaj gosti dojdu, ka neka dobimo… to se već znalo, da bo kuma neka pošturnula, pa od rodbine saki neka i nabralo se do stotke, negda i sto pedeset!!!…. vrog ti po obedo, i toj jestvini kaj so japa z mamom preprovlali pol tjedna, nam je bilo sila za na proščeje iti… negda smo to po obedo si skup išli, kak prošecije cele so to bile…. si zbegecani, košule, šosi, holje… onak, kak za kmeši!!! štanti ga bilo kaj rusof…. od cirkve i sem i tam, z bedve strojke po celoj vulici…. pre župnomo dvoro obavezno toble z gvircom i licitorima…..

Denes si srečen če so dvo štanti, nit se joko nezna da je proščeje… negda je to sikak bilo praf zapraf provo proščeje…. starejši so pod šator na gvirc zaseli, mi pa na ringišpil… pet rundi sam se odvrtela, dvoje treskače spokala, i još sam si neka morala od krološi kupiti…. dečkeri su si meli puške i miterleze i sakojačko naoružanje koli šijaka zavešeno, mi pucke pa smo si prstene kupuvale, one ka dok si ga deneš na prst se sveti, a dok dimo deš već je zeleni i prst i prsten…. rom tak kak i puške i pištoli, prvih 10 metki je brat streliv f korožjok i dale nika…. drž vodu dok meštri ne odu!!!…

Te smo negda znali još naprositi tobož ka somi pemo f špancer do štanti, tobož glet, jer ga ne bilo već penez…. al išli smo….. ak se dolo sam si i kojega prstena negda i zabadaf kupila….. dečija posla, em pa to nikvo proščeje če kakovoga krološa ne fkrodneš… gdaj smo dimo došli, storci so već bili rohlo gagjeni, japa je več f potkošoli po dvoro hodiv, a i gosti so se pomalem raskapčuvali!!! žene su nutri južino preprovlale i tračorile, dok su japeki vuni pod slivom il pa jabukom f hlodo z jupolove konte krnistre z čmrgom rastakali… naveke je završilo se veselo, na proščeje so dopelali moži, a dimo pa so obično pelale žene….

F pondelek f školi je glovno bilo štera ima več prsteni po roki, il pa oni dudici plastični koli šijaka navešenih, to je isto biv hit…. znala sam meti celi bunt zavešeno, tak ka mje doli šijaka vleklo!!!…. su jestvino kaj je mama sprepravila smo bogme do srede još pregrejali, koloči so isto do srede bili…. hjaj, to su bili dnevi…. denes ga več nega teh proščeji kak negda, sreča če so dvo, tri štanti… več se to tak nit ne hodi jeni k drugaj, nega več puni hiž rodbine i pajdašije, mesa f poco, pet formi koločof, se je nekak to tak, bole kak jebi ga!!! Nemaš si de bogme nit prstena fkrasti!!! Eh!… Bog daj i živeli vi šteri još odslužovlete takova prošćeja!

Vaša Ne prekidaj ženu kad šuti!

Ps: slobono pozovete na škrojce od koločof! Il pa antene mikserove lizat! 🙂

Povratak na naslovnicu…

GDPR računalni program za usklađivanje

Računalni program na hrvatskom jeziku za jednostavno i brzo usklađenje s GDPR-om