Pepi i Liza so si ón tjęden zeli na stán štiri strajske radnike, dvâ Irance i dvâ Azerbeđance, šteri so si najšli posla tu f podozečo “Fero-holc” d.d.o. Glavatišče. Prvo hižo so sprâznili za tote stanâre, a Liza i Pepi so si za sębe složili ka spijo f zâdji hiži na divanaj preširjenaj s tokrlinaj. Pénez je pénez. A i toti strajski ludi mórajo negder spati. Za košto se znâjdejo sámi.

Pred nekaj dni je prinas počel Advent. Ovi šteri do vere nič nędajo so prinas počeli z proslavom Adventa bole špilati nego za Božič, a Božiča obdržâvlejo kak Fašnika. Toti se nębrejo fčakati ponorévaja, buskaja i pókaja pa so, kak je počel Advent, več v nedelo vužgali basuktajóča svetla i hapili se – strélati! Nešči je vuni na Glavatiščo ono vęčer strélal z možâraj i z petârdaj pa je to pâr pot fést grunolo! Kak je to pokalo i gruvalo, Lizini stanâri, Iranci i Azarbeđânci so skočili s posteli, pobegli vum, kí črez vrâta, ki črez obloke, poskr’ili se, ki f pârmo, ki f prâzne koce, ki f komórico, v druge srójbe i v grme na vrtovomo ploto..!

Liza i Pepi so se takâj stali s posteli i bejžali na dvór – ove mirit:

“… Najte se boj’ati, ludi hote nutri, to je né prâva strelba, to je né rat, nišči nikoga ne napâda, to gjusi strélajo, to so naši stâri običaji i lépe šęge, najte biti strâhom… nišči vam nika nav… bez brige spite dale… toga ga več tulko nav…”

I dopovedali so jim – da je sę v redo… i – ovi so se vrnoli nazâj nutri spât.

Dénes f prvi mrâk, da je počela utakmica Hrvacke i Japâna, štero so s’i skupa, i Pepijovi i Fęrijovi i Dragijovi organizérano gledali pre Đurijo vu vęšteto, po vulicaj so hodile mikule. Tri mikule i dvâ kramposi obrnoli so z vulice k Pepijovi hiži! Stiha so dojšli pred Pepijova gajčana vrâta, ofnali jih i onda – v gajko strli, zazvon’ili, zružili, kramposi so se v lancaj hapili kotati po Pepijovomo gajko i na hip so napravili rusvaja…

A Irance i Azerbeđânce ki so se róm trudni otprâvlali spât, prijal je smrtni strâh, prijal jih je frâst! Poskâkali so z postel i črez obloke pobegli po vrto, po cesti, črez grâje, spašuvali se…kam štó…

Čim so to prekužili, kulko so predi mogli, Pepi i Liza so odbejžali od Đure dimo, vidli so kaj se prepetilo, odma so bejžali po vrto i póto za svojaj stanâraj, zvâli jih i célo prvo polovreme utakmice so jih iskali, zgájali, prosili jih, nagovorili da naj se vrnejo f hižo – da je to né rat, da je to né napad, da so to naše grde hęle, stâre šęge, lépi običaji, da naj bodo bez brige da ga ga toga več nębode… naj sam idejo nutri i dale mirno spijo… Nekak so jih te… nutri dob’ili… pa so se nekak vrnoli… pa spât…

Jęno vuro kesneše, vę malo predi, da so Iranci i Azerbeđani pre Pepijo dišli spât, v jęnomo hipo, pólek na Đurinomo grunto, pa i pre drugaj hižaj i gruntaj, počelo se – kričati, tuliti, rožđiti, huškati, bnorévati, strétati v zrâk, mętati petârde i rakete, po šténgaj, cesti… skâkati nutri do plafóna, vuni do krova… – Je, kaj!? – Bila je gotova utakmica Hrvacke i Japana i slavilo se, bnorévalo, rožđilo Livaaakovič, Livaaakovič, Livaaakovič i išče se rožđi i né se zastavilo…!

Lizini stanâri, Iranci i Azarbeđánci so, čim so čuli toto bnorévaje dojkaje i rožđeje, f smrtnomo strâho poskâkali črez obloke i pobegli, ki po vrto, ki po póto, ki po prečki…!

Liza i Pepi so si pre Đuri móm premislili – da bi vę pâk moglo prijim dóma biti neštencija z stanâraj i – tak je nesréčno, róm i bilo… Bejžali so odma dimo, ka jih … ali…! – Išče vę po polaj i plotaj iščejo svoje stanâre! Ali kaj boš da išče f sęli zijajo Livaaaakovič….

“- Čé što zide… kakše Irance, Azarbeđánce, dé….. naj… prosimo, jâvi Pepijo, Lizi…”

Povratak na naslovnicu…