Đura je mel prvoga jesénskoga sastanka Udroge penzijonéri Glavatišče. Reskâpali so političke teme i to visoko politiko, ka bodo nazâdje zrękli kak se trebajo ponâšati s’i ludi na Glavatiščo i v bližišoj i dalšoj okolici na svéto!

Prvi je govoril precednik Đura i on jim je održal ovakšoga govora:

“- Drage kolegice i kolegi! Mi smo živi svedoki ka ga ga dénes prinas i f svéto sę več nevóle i škandâli, neręda i svâji! Svedoki smo, a nikaj ne fčinimo ka bi se nekaj popravilo, nego je saki bógi dén sam huje i huje! – Kaj vi velite, kaj je tomo najvekša krivja, što to prinas i f svéto punta vrâga i zaradi čęsa? – Što je kriv?! – Govorite! – Otpiram respravo!

Prvi se je za réč javil Drago. On je rękel ovak:

“- Na priliko, v Zâgrebo je nârod pre Đamiji štel zrušiti hrvacko vlâst, ali med jih se zmotal i jęden – désničar z bómbaj z glažovéjom i čavlaj! – Čujem da so désničari sę-po-sód, pa i vu Varaždino imajo i svojo krčmo! – Ka naj to z Varaždina k nam dojšlo!? -! Pazite ka nam naj mlâde zaobrnolo désno i ka se i tu naj napovali désničari! To nam mora biti najvekša briga!

Onda se za réč javila Šporarova Treza. Poprijela je Dragijovoga glajza i rękla ovak:

“- Ste vidli kolegice i drugovi kaj so toti desničari napravili v Beogrado! – Naši prijateli z regijona so šteli svečano i drugarski organizérati prajd-prošęcijo ali so desničari delali takše škandale ka je niti jiva precednica vlâde, ze svojom žęnicom né vupala na Kalemegdan šmigat! A kaj bo gut što rękel, baba je – fést. – Točno je tak kak v novinaj piše!! Desničari so sę zló totoga svéta! Zâto móramo paziti kak odgâjamo deco, ka jih désni vrâg naj zel!”

Te se je za réč javil Fęri, pa ovak vel’i:

“- Drâgi kolegice i kolegi! – Točno tak délajo desničari vu Francoski! – Vužge se pârsto cirkvi v jęni leti i onda toti désničari ponorévlejo! A Orban? – Pa kaj bi on štel?! Lépo mo je elgebete rękel ka se se treba revolucijonârno postaviti prti désničaraj a onjih je #$%&$#, išče dopelal na vlâst! Tak je zišla i vlâst pre Talijânaj, f Šveckoj, pre Polâkaj, f Prceloni, i kaj-dé drugder! – Čujte, kolegice i kolegi, i prinas smrd’i! – Dobro povédajo na televiziji! – Paaazite! – Mi smo tu pólek!”

Onda je govoril Pepi (Jęgova Liza mo je tu i tam šepętala i durala ga):

“- Drâgi kolegice i kolegi! – Poględnite si samo kaj Putinovfski desničari délajo Ukrajini i svéto! – Toti režim bo zakuhal ka bomo morali – nazâj cépati drva! – A sekire smo né brusili išče od Milke Planinc! Dragi kolege, móramo se revolucijonârno postaviti i boriti se ka se desničarstvo nębi prijelo i zarazilo naše mlâde!”

Te ga je Đurina Liza bole na stihoma pitala:

“- Čuj Pepi, vę to ne razmim!? – Kaj so i Putinovi idijoli Mars i Engles takâj bili désničari?”

Onda ji je Liza mesto Pepija, trdo i sig’urno povédali:

“- Išče pitaš?!”

Sastanak je minol kak je minol.

Da so se f kmici Đura i Sida pod róko špancérali prti dómo, Sida je stiha pitala Đuro:

“- Kaj ti Đura misliš ka je résen tó – biti désničar tak opasno za nârod – kak naši povédajo?!

Đura ji je strogo i sigurno otpovedal:

“- Nego kaj! – Kaj opče pitaš!?”

Onda mo je Sida da so bili več blizo hiže, išče bole stihoma povédala:

“- Čuj Đura, ..ali ka naš nikomo povedal… móram ti ręči ka naš vnuk Kadir … piše – z désnom rókom!”

Đura je zabezekjeni zakričal:

“- Kaaaj?!”

Povratak na naslovnicu…