Đura je precednik Odbora za ekologijo i zaštito životinji Udroge penzijonéri Glavatišče.

Za of petek, na ósmo vuru je sezval sastanka Odbora. Člani Odbora Drago, Fęri i Pepi so se pobunili jer je róm vuto vréme, v deveti vuri rukometna utakmica Francoska – Hrvacka!

“- Kam si vę del totoga sastanka – rom da s’i pošteni ludi gledijo nacijonâlno utakmico!?

“- Róm zâto! – Treba znati od toga napraviti nekšega hasna” rekel jim je Đura!

Nič jim je né bilo jasno.

F petek so se zišli v udruginaj prostoraj. Đura jim je napól stiha, govoril ovak:

“- Dečki, vę bodo s’i ludi napeto gledali rukometa. A za nas je to prilika ka odidemo v – râpšic! Videl sam šest – sedem mlâdih srni kak se špancérajo po sinokóšaj za Glavatiščom. Jâ imam floberta, ti Drago imaš predélano sačmarico, ti Fęri boš – pogójič! A tiii Pepi, ti boš sedel f krčmi na Katini terasi, pil špricara i gledal prti póto šteri z ceste ide prti čeki! Čim nešči obrne vuti pót prti čeki, ti nam javi – ka se skrijemo ili pobégnemo! – Može?”

“- Mooože!”

Ovi tri so se f prvi kmici otpravili prti čeki, a Pepi si je sel vuni f krčmi “Kata – rajska vrâta”, pil špricara, z jęnim okom gledal rukometa na tevejo, a z drugim prti póto šteri ide prti čeki.

Néje pręjšlo niti frtâl vure, a f krčmi se pojâvi – mésni lugâr Lovra! Naslóni puško f kót, sede se k stolo pólek Pepija i naruči si špricara.

“- Kak si kaj Pepi? – Dé pa so tvoji stâlni pajdâši Đura, Drago i Fęri? – So né s tobom tu?”

“- Néso Lovrek! – Oni ti imajo sastanka Odbora za ekologijo i zaštito životinji v Udrogi!”

“- Pošteno! – Saka jim čast! – Vidiš i jâ sam v brigi, jer hajdi ga mlâdih srni, pa râpšicari…”

Kak so se Pepi i Lovra spominali, nekaj – póči! – Obedvâ se zlęcajo! Lovra pita:

“- Čuj! – Neka je strl’ilo! – Ęli so to né râpšicari? – Moram iti odma tâ glet čé …”

Pepi ga prime za rokâv i zastâvi:

“- Lovrek, to deca męčejo petarde! – Vidiš â na televiziji ka Hrvacka vodi protiv Francoske z dvâ gole razlike i – gjusi ti odma pokajo! Moj Francek i Đurin Jožek so si kupili kup petârdi ka bodo slavili da pobédimo Francóze! – Nę lęcaj se! – Kata dęj dvâ špricare!

Onda so se počeli spominati za politiko, te pa za selski nogomet šteri bo počel v nedelo…!

-Onda pâk nekaj – póči!

Lovra se zlęca i več je hačil puško ka se žuri glet ęli so né – râpšicari… Pepi ga zastâvi:

“- Looovrek! – Ne lęcaj se! – To fačoki strélajo s petârdaj! Vidiš â na televiziji da so naši rokometâši dojšli na pet razlike protiv Francoske!? – To ti je – to! – Kata dęj dvâ špricare!”

Pepi i lugâr Lovra so se sęli i dale spominali.

Vutim se f krčmo pojâvijo Đurina Sida, Fęrijova Ilka i Dragijova Jula! Dojšle so iskat móže:

“- ‘Vęčer, Pepi! – ‘Vęčer Lovra! – Kak vam ide? – A dé pa so naši móži, Đura, Drago i Fęri?”

Pepi jim jim vel’i:

“- Puce, Đura, Fęri i Drago imajo Odbora za ekologijo i zaštito životinji v Udrogi penzijonéri. Délajo plana praktične zaštite životiji od krivolova! I jâ sam na sastanko, ali sam zažejal!”

Onda je Sida ovak povedala:

“- Viš, saka jim čast! – Humano i poštęno! – A ti Lovra – taaak! – Ti ki si lugâr ki bi móral f prirodi paziti divlač, ti – f krčmi piješ, dok se naši móži brigajo za životije i prirodo!?”

Vutim časo znova, nekaj – póči! – Lovra se zagne prti puški, ali Pepi ga zastâvla:

“- Lovra, ne lęcaj se! To so fačoki! – Strélajo s petardaj! – Sę sam ti rękel! – Spij si špricara!”

Ali Lovra se zdigel i srd’ito i prestrâšeno pita Pepija:

“- Čuj Pepi, a kaj bi vę vaši fačoki slavili i pokali, da je Hrvacka zgubila od Francózi!?

I Lovra je odma zgrabil puško, sel se na biciklin i tiral prti tâ – otkod je pokalo!

Sida i Jula so se gizdale kak so lugara Lovro zbeštejarile, a onda muškatno velijo Pepijo:

“- Ga vrâg i lugâra! Bi delal posla za šteri je plačeni, a né ka f krčmi, ka ne ręčem ž… pije!”

Onda so lugâra meknoli z dnevnoga ręda i žénske hecno velijo Pepijo:

“- Kaaaj Pepi!? – Boš nam zvâl sakoj jęnoga špricara, ka nav zgledalo – kak da smo dojšle sém kak – nóčne dame … ili prosit žrjâfko?”

Pepi je tobože, odma bil – za:

“- Mooože! – Katica, dęj pucama sakoj jęnoga špricara! – Jâ plâčam!”

Žénske so se sęle, pomalem so pile špricare, fâlile svoje móže kak se bâvijo s humanim poslom – ekološkom zaštitom i zaštitom životiji! Pepi je onda z žénskaj nazdravil i – móm se pardonéral ka – móra iti nakratkoma na vece. – Odišel je i z Katinoga zahoda telefonéral Đuri:

“- Halo Đura, brišite z râpšica ili se nekam skrite! – Prti vam i prti čeki ide lugâr Lovra!”

Đura je Pepijo né povedal nika … i odma – kak je otpral, tak je zapral mobitela!

Za frtâl vure, prti krčmi dé so sedeli Pepi, Sida, Ilka i Jula, idejo Đura, Drago i Fęri. – Mokri, blatni, srditi, pognoti glâvi, bez puški i bez pléna… Pepi jih pita pred – jivaj žęnaj:

“- Kaj dečki! – Ste mo ftegnoli vujti na vréme? – Jâ sam vam javil čim sam mogel!”

Ovi tri so doli gledali i grdo kleli. Sam Đura je Pepijo rękel:

“- Jęęęsi javil! – Samo smo mi s čeke predi spazili lugâra i jęgovoga biciklina, nego si nam ti javil … pa smo se s puškaj i z srnom skrili za grm! – A onda, da je Lovra dojšel do čeke, te je męni zazvonil mobitel!”

Povratak na naslovnicu…