Moškârci so na prvo nedelo v decęmbro, po polnešji meši – fehtali Fęrija:

“- Čuj Fęri, f tork je Sveti Franc i ti si godovjâk! – Pa onda … bil bi red ka bi neka … ne móra biti puno, ali … čé neka naréžeš … ili čé žęna porine roko f tiblico … pa kcój kakši liter i vodo … znâš … red je za godovnó …”

Fęri je zdigel glâvo i dečkaj smrtno ozbilno rękel:

“- Dečki jâ b’i! – Znâte vi męne! – Aaali … Zutra počne Advent, a v Advento jâ opče ne pijem, jer je to né vréme za ponorévaje i onda … – Néje fórma! – Kaj moremo čé je tak?!”

Đura je dojšel dimo i povedal Sidi, kak je Fęri škrti! Vę je zmislil Adventa, sam ka ga naj za godovn’o koštalo platiti pijačo i jestvino … Skoporitjak zahâčeni! – Zâto tulko ima!”

Sida se obrnola g Đuri i oštro ga zbeštejarila:

“- Advent? – Saka čast Fęrijo! – Pokâzal je ka je karakter! … Čuj Đura, i jâ bom obdržâvala Adventa! – Za Advent bom se odrękla kruha i tésta sake fórme! – I onâk sam predebela i imam tlaka i cukora! – I čé te brige, i jâ znám biti karakter!”

To se je to za Fęrija i Sido reširilo med pajdašijom, pa so i s’i drugi za Advent zeli isto tak – postnoga režima: Liza se je odrekla kruha i prfkači, Dragijova Jula (štera je isto tak debela) se odrękla mesa i sladobuzi sake vrste!

Đura je onda rękel ka i on zna biti karakter! Odrękel se pušeja i alkohola! Drago se za Advent odrękel sake pijače – osim zdénčne vode, a Pepi se zarękel da bo se odrękel alkoholne i bezalkoholne pijače i da v Advento opče nębo gledal televizijo néti poslušal radja!

I tak, od prvoga pondélka v decęmbro, jiva pajdašija je ftihnola, kak da se naj poznali! Nišči je k nikomo né hodil, nišči f krčmo, nišči f zadrogo.

Trpeli so!

Đura je zaradi ne-pušeja trpel takše krize ka je drâpal po zido! Z Sidom se saki dén svadil, tak ka so šâjbo potrli. Róke so mo drftale – tak ka je né mogel potrefiti kvako!

Pepija so ludi vidli – kak f pol noči blódi po dvoro i spomina se ze zvézdaj i z mesecom! – Né se mo je spâlo, a Sida je na televiziji gledala serije!

Drago i Jula so takâj hodili – saki po svojoj stráni dvora, blédi, srditi i posvâjeni tak ka so bili pred rastavom. Drago je pil normabele dęset, a Jula apaorine – pa se nekak duralo.

Pred tjęden dni je počilo – da je Fęri zbetęžal! – Da je doma opal doli, da so ga zlifrali v bolnico f Čakovec, a onda pa hitno v Nóvi Marof!

Na vulici so se f srédo zišli Đura, Pepi, Drago i jive žęne. Jęni druge pitajo – čé što kaj znâ za Fęrija! -Nišči nika! Te so Sido i Lizo poslali naj ido k Fęrijovi Ilki pitat – kak je Fęri. Ženske so išle tâ, ali ga nikoga né bilo doma pre hiži, né f srédo, né f četrtek! – F petek je Liza najšla Ilko dóma pa jo, na vrâtaj pita – kak je Fęri! – Jula ji je rękla:

“- Naj me nika pitati! – Hudi je ka hujši nębre biti” i vudrila je v beč.

Liza jo je te išče pitala – čé ga morejo iti glet. – Jula ji je plâčoč rękla da – né, da bole ka ga nejdo glet, da v jęgovo sobo strajske ne puščajo i – suznata zaprla vrâta!

Liza je to f petek prepovédala pajdašiji. Sę jih je to strašno pogod’ilo. Dedi so bili i suznati.

Onda je Đura zmogel kuražo, pa jim veli:

“- Morti smo fulali ka smo išli s tak radikalnim postom v Advento. Morti smo čoveka mi nahujstili na takši režim – ka je vę zbetęžal i srmâk – skončal v Nóvomo Marofo! – Móramo neka napraviti! – Znâte kaj, idemo zutra z dvâ aote v Novi Marof, nâjdemo ga – kak bó bó i idemo ga nagovorimo naj živi normalno, morti se opomore …!”

S’i so se bez réči zótim složili. F soboto v jutro so se z dvâ aote otpravili f Nóvi Marof.

Da so dojšli v Nóvi Marof v bolnico, hodili so od porte do porte, spituvali od vrât, do vrât, ali – za Fęrija je nigder nišči né čul né znal. Zvâli so na telefón Julo, ali se je né javila!

Te so odišli – prék póta v jęden restoran. – Réč po réč, počeli so se spominati i s konobarom. Te so i konobaro povédali kak so pajdâša iskali f špitâlo.

On jim je rękel:

“- Róm dénes v jutro, jędna žénska z Nędelišča je svojega móža – ka se zove Fęri, z restoracije otpęlala dimo – ki je tu bil na punim pansijono tjęden dni z jóm, na odmoro! Ali toti Fęri je taaak pil, ka je to né bil za premâgati! Ona ga je dvâpot ostavila i dišla dimo, a dénes v jutro je dojšla zarána i – fala Bogo zlifrala ga je dimo! – Kričala mo je: “- Čuješ?! – Strézni se! – Žuri se! – Hodi! – Ovi bodo dojšli! – Bódo te tu najšli!”

Đura i célo društvo so se odma otpravili dimo. Dogovorili so se ka vę si skupa, preglâđeni po dugomo posto, i z decom idejo k Fęrijo na godovnó. Zarękli so se ka se nado génoli z Fęrijovoga grunta pred – zutrašjim pólnevom!

Povratak na naslovnicu…